Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój t

Artykuł

Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny

Pomimo ostrożności ubezpieczycieli w inicjowaniu wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć z firmami z branży Insurtech, zdecydowana większość ubezpieczycieli bardzo pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę.

Raport „A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends”, podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte wśród ubezpieczycieli i firm z branży Insurtech działających na rynku Europy Środkowej. Celem analiz było zweryfikowanie jak układa się współpraca ubezpieczycieli z insurtechami, zdefiniowanie głównych wyzwań w jej dalszym zacieśnianiu oraz wskazanie obszarów, w których obie strony pokładają największe nadzieje na przyszłość.

 

W raporcie poruszono następujące tematy:

  • Dotychczasowa współpraca ubezpieczycieli z insurtechami. Przeprowadzone ankiety wykazały, że aż 70 proc. ubezpieczycieli w regionie Europy Środkowej w ostatnich latach podejmowało wspólne inicjatywy z firmami z branży Insurtech. Co więcej, aż 74% ubezpieczycieli jest zadowolonych ze współpracy z insurtechami.
  • Modele współpracy i nakłady na innowacje. W ramach badania analizowano atrakcyjność różnych modeli współpracy pomiędzy ubezpieczycielami i firmami z branży Insurtech. Największą popularnością cieszy się obecnie kupno licencji na technologię. Analizowano również rosnące na przestrzeni ostatnich lat nakłady ubezpieczycieli na innowacyjne projekty.
  • Najważniejsze wyzwania na przyszłość. Największą barierą wpływającą na efektywność współpracy insurtechów z ubezpieczycielami są według firm insurtech (61 proc.) zbyt małe budżety przeznaczane na projekty innowacyjne. Dla firm ubezpieczeniowych kluczowymi wyzwaniami okazują się być: restrykcyjne regulacje (57 proc.) oraz konieczność dostosowania oferowanych rozwiązań do istniejącej infrastruktury IT (57 proc.).
  • Obszary innowacji najbardziej zajmujące ubezpieczycieli w Europie Środkowej. Ocena ryzyka, taryfikacja, personalizacja produktów ubezpieczeniowych oraz automatyzacja procesów wewnętrznych to tematy, które ubezpieczyciele wskazują jako kluczowe obszary współpracy z insurtechami w najbliższych latach.
  • Regionalna specyfika współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a firmami z branży Insurtech. O ile na wszystkich rynkach regionu wprowadzanych jest dużo relatywnie prostych innowacji (np. automatyzacja), to jednak w przypadku bardziej złożonych rozwiązań można dostrzec różnice w priorytetach.

A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends.

Pobierz raport

Raport

A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends.

Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny

Pomimo ostrożności ubezpieczycieli w inicjowaniu wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć z firmami z branży Insurtech, zdecydowana większość ubezpieczycieli bardzo pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?