Raport Deloitte Private Debt Deal Tracker

Artykuł

Raport Deloitte Private Debt Deal Tracker

Warszawa, październik 2023

Od ponad 10 lat zespoły Debt and Capital Advisory w Deloitte tworzą raport Deloitte Private Debt Deal Tracker.

Materiał stanowi kompleksową analizę rynku alternatywnych typów finansowania dostarczanych przez fundusze typu Private Debt.

W tworzenie raportu zaangażowanych jest już prawie 80 funduszy działających na terenie całej Europy, z główną ekspozycją na najbardziej rozwinięte rynki Europy Zachodniej. Bazą raportu są informacje dotyczące sfinalizowanych transakcji, parametrów finansowania czy fundrisingu nowych funduszy.

Po raz pierwszy, poza przekrojową analizą rynku Private Debt w Europie do końca pierwszej połowy 2023 roku, Deloitte prezentuje dane dotyczące transakcji zrealizowanych w regionie CEE.

Raport Deloitte Private Debt Deal Tracker

(wymagana rejestracja)

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?