Fuzje i przejęcia

Usługi

Fuzje i przejęcia (M&A)

Jako profesjonalny doradca w zakresie fuzji i przejęć (M&A), wycen oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, Deloitte wspiera firmy pomagając osiągnąć najlepszy możliwy efekt wynikający z transakcji M&A. Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze dla firm borykających się z różnymi trudnościami związanymi z fuzjami i przejęciami w pełni wykorzystując bogate doświadczenie krajowe i międzynarodowe, zapewniając pomoc i specjalistyczne doradztwo na każdym etapie procesów M&A.

Eksperci Deloitte doradzają inwestorom korporacyjnym oraz funduszom private equity na każdym etapie cyklu życia transakcji (M&A). Od opracowania strategii przez wybór odpowiedniego partnera, przeprowadzenie dokładnej analizy Due Diligence, wycenę biznesu, udziału w negocjacjach, aż po finalne zawarcie umowy. Wspieramy również procesy integracji po transakcjach M&A (Post Merger Integration).

Nasze usługi w obszarze fuzji i przejęć (M&A)

 • Kompleksowe doradztwo w procesach M&A dla strony kupującej lub sprzedającej biznes, obejmujące między innymi analizy rynkowe, tworzenie strategii, wybór potencjalnych nabywców, reprezentowanie klienta w procesie negocjacji itd.
 • Usługi wycen spółek podczas transakcji fuzji i przejęć (M&A).
 • Usługi w zakresie wyceny aktywów i pasywów wymaganych w różnych aspektach sprawozdawczości finansowej.
 • Badania Due Diligence dla strony kupującej lub sprzedającej.
 • Wsparcie przy sporządzaniu umów inwestycyjnych SPA (Sale and purchase agreement).
 • Pomoc przy skutecznym wydzielaniu sprzedawanego biznesu (Carve-out) w procesie M&A.
 • Doradztwo w zakresie finansowania dłużnego i kapitałowego przy transakcjach M&A oraz pomoc w kwestiach związanych z restrukturyzacją lub reorganizacją biznesu.
 • Wsparcie mające na celu zapobieganie i radzenie sobie ze sporami, które mogą wystąpić w trakcie lub po transakcjach M&A.
 • Opracowanie najlepszych strategii dla łączonych biznesów oraz identyfikacja i wykorzystanie możliwości trwałej racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie podlegającym restrukturyzacji i reorganizacji (Strategic Cost Transformation).
 • Usługi prawne i podatkowe, które są istotnym aspektem na jaki należy zwracać uwagę przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A).
 • Usługi po transakcjach M&A, które obejmują między innymi integracje połączonych biznesów (Post Merger Integration).

Główne etapy fuzji i przejęć (M&A)

Przy kawie o M&A

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cyklem darmowych webinarów

Kontakty:

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Agnieszka Zielińska posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy przy transakcjach M&A. Agnieszka kieruje projektami due diligence, doradza przy negocjacjach i przygotowywaniu umów SPA. Poza doświadc... Więcej

Michał Tokarski

Michał Tokarski

Partner w zespole Corporate Finance

Michał jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, które zdobywał w Polsce oraz na innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Kompetencje zawodowe Michała obejmują dorad... Więcej

Mark Jung

Mark Jung

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

Jest liderem zespołu Private Equity w Europie Środkowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym (w tym typu cross border) zdobyte w Kanadzie, Europie, Azji i na Bermu... Więcej

Michał Lubieniecki

Michał Lubieniecki

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Michał jest Partnerem w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Warszawie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w transakcjach finansowania przedsiębiorstw i infrastruktury w roli doradcy, jak równi... Więcej

Zbigniew Majtyka

Zbigniew Majtyka

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Zbigniew jest Partnerem w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Katowicach. Dołączył do Deloitte w maju 2015 roku. Zbigniew uczestniczył w wielu projektach doradczych realizowanych dla krajowych i z... Więcej