Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju: jaka przyszłość czeka to stanowisko?

Analizy

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju: jaka przyszłość czeka to stanowisko?

Badanie Deloitte i Institute of International Finance

Przedstawiamy raport “The future of the Chief Sustainability Officer. Sense-maker in chief", który poświęcony jest zmianie zakresu odpowiedzialności dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych. Badamy, dlaczego w niektórych firmach utworzono stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, a w innych nie, jaki jest typowy zakres obowiązków osoby pełniącej tę funkcję oraz w jakich modelach ładu korporacyjnego działa.

Oczekujemy, że w ciągu dwóch najbliższych lat stanowisko to stanie się niezwykle istotne, a głównym zadaniem zajmującej je osoby będzie interpretacja zmian, które dotyczą aktualnych trendów w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz przewidywanie ich strategicznego wpływu na działalność firmy. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju będzie ponadto odpowiedzialny wdrażanie w firmie działań, umożliwiających realizację podjętych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, inicjatyw społecznych i ładu korporacyjnego.


Wynik naszego badania potwierdził, że instytucje finansowe, które wyznaczyły w swoich strukturach funkcję Chief Sustainability Officer, podejmując tym samym wyzwanie związane z zagrożeniami środowiskowymi i zrównoważonym rozwojem, i zapewniły mu silne poparcie zwierzchników oraz strategiczny zakres obowiązków, zaczęły dostrzegać wynikające z tego korzyści

- mówi Irena Pichola


Niniejszy raport został przygotowany przez Deloitte we współpracy z Institute of International Finance w oparciu o ankietę i pogłębione analizy, przekazane przez ponad 80 specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem i badających postrzeganie roli stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych. W raporcie analizujemy, dlaczego pewne firmy decydują się na powołanie dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, czego można oczekiwać od osoby pełniącej tę funkcję i jakie modele ładu korporacyjnego sprawdzają się pod tym względem lepiej niż inne. Sprawdzamy m.in:

  • zakres odpowiedzialności dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju;
  • kwalifikacje niezbędne na tym stanowisku;
  • optymalne zależności służbowe i powiązanie z zarządem firmy;
  • udział dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu firmą;
  • ścieżki dalszego rozwoju tego stanowiska.

W krótkiej i średniej perspektywie czasowej zmieniać będziemy świadkami zmian właściwie wszystkich sektorów gospodarki. Z badań wynika też, że w ciągu dwóch lat ta tematyka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności stanie się kluczowa dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, zarządzania, bankowości inwestycyjnej, firm ubezpieczeniowych, zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz marketingu i brandingu. Już teraz z moich rozmów z klientami wynika, że większość banków rozpoczęła intensywne prace nad uwzględnieniem tych aspektów w swojej strategii i rozwiązanych biznesowych, często widząc w nich szanse na rozwój dodatkowych usług i zbudowanie przewagi konkurencyjnej wobec rosnących potrzeb rynku.

– mówi Przemysław Szczygielski

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych szczegółowym omówieniem wniosków prezentowanych w raporcie i rozpoczęciem transformacji we własnej firmie.

Raport : The future of the Chief Sustainability Officer.

The future of the Chief Sustainability Officer

Sense-maker in chief

Raport poświęcony jest zmianie zakresu odpowiedzialności dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych. Badamy, dlaczego w niektórych firmach utworzono stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, a w innych nie, jaki jest typowy zakres obowiązków osoby pełniącej tę funkcję oraz w jakich modelach ładu korporacyjnego działa.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?