Analizy

Finevare

Kompleksowe rozwiązanie do wyceny wg MSSF oraz analizy ryzyka kredytowego

Deloitte stworzył rozwiązanie Finevare, zaprojektowane jako add-on do istniejącej architektury systemów bankowych, które umożliwia kalkulację oraz zarządzanie wynikami w obszarze odpisów aktualizujących, wyceny w zamortyzowanym koszcie, wyceny do wartości godziwej, rachunkowości zabezpieczeń oraz sprawozdawczości MSSF, bez ingerencji w bankowy system centralny oraz księgę główną.

Wdrożenie MSSF dla księgi bankowej zwiększa złożoność procesów obliczeniowych oraz wspierających je rozwiązań technologicznych. Instytucje nadzorcze, audytorzy oraz sami inwestorzy oczekują od banków wydajniejszych i dokładniejszych narzędzi do wyceny aktywów i pasywów, wspartych odpowiednim procesem kontroli, które zapewnią adekwatność oraz wiarygodność prezentowanych wyników. Finevare to również szereg narzędzi analitycznych wspierających ocenę ryzyka kredytowego portfeli, w tym wycenę kredytów zagrożonych (NPL) oraz szacowanie kapitału regulacyjnego i ekonomicznego (Basel 2/3).

Dowiedz się więcej: Finevare.com

Czy ta strona była pomocna?