Exante System IT do zarządzania ryzykiem finansowym dla przedsiębiorstw

Rozwiązania

Exante

System IT do zarządzania ryzykiem finansowym dla przedsiębiorstw

Exante został zaprojektowany i opracowany przez ekspertów Deloitte w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe oraz metodyki i algorytmy zgodne z obowiązującymi regulacjami. System został zweryfikowany w praktyce i doceniony przez użytkowników biznesowych.

Exante jest odpowiedzią na wyzwania, jakie czekają przedsiębiorstwo, które realizuje jakiekolwiek z poniższych procesów biznesowych:

 • Zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem zmiany cen towarów czy stóp procentowych
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Rachunkowość instrumentów finansowych, w tym rachunkowość zabezpieczeń (MSSF 9, MSR 39, MSR 32, MSSF 13, Ustawa o rachunkowości)

Przykładami takich wyzwań są:

 • Kalkulacja ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka, w tym ryzyko walutowe, ryzyko zmian cen towarów oraz ryzyko stopy procentowej
 • Wybór efektywnej strategii zabezpieczającej przed ryzykiem
 • Rachunkowość zabezpieczeń: zgodność z wymogami formalnymi określonych standardów rachunkowości
 • Rachunkowość zabezpieczeń: automatyzacja procesu rachunkowości zabezpieczeń
 • Wycena transakcji pochodnych
 • Określenie możliwie bezpiecznych wartości limitów zaangażowania dla klientów, którzy oczekują odroczonej płatności
 • Efektywnego dostępu do danych i raportowania zarządczego

Moduły Exante

Exante jest prostym, lecz kompleksowym i sprawdzonym operacyjnie rozwiązaniem, automatyzującym przebieg procesów zarządzania ryzykiem finansowym. W ramach jednej, wspólnej platformy systemowej wspiera on działania realizowane zarówno przez dział Front Office czy Middle Office, jak i Księgowość.

Kluczowe moduły Exante:

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć
Exante Credit Risk

Exante Credit Risk to narzędzie informatyczne do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta. Głównym beneficjentem tej aplikacji będzie przedsiębiorstwo, które generuje sprzedaż na warunkach odroczonej płatności i którego celem jest efektywny proces monitorowania wiarygodności kredytowej kontrahentów.

Exante Market Risk

Exante Market Risk to narzędzie informatyczne do zarządzania ryzykiem rynkowym, które obejmuje ryzyko walutowe, ryzyko zmian cen towarów oraz ryzyko stóp procentowych. Głównym beneficjentem tej aplikacji będzie przedsiębiorstwo, którego działalność biznesowa generuje ekspozycję na różne rodzaje ryzyka finansowego i którego celem jest ograniczenie jego wpływu na realizowane wyniki finansowe.

Exante Hedge Accounting

Exante Hedge Accounting to narzędzie informatyczne do administracji procesem rachunkowości instrumentów finansowych. Głównym beneficjentem tej aplikacji będzie przedsiębiorstwo, które przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami MSSF, Ustawy o Rachunkowości czy US GAAP i którego celem jest zarządzanie efektem prezentacyjnym wyniku finansowego wykazywanego w rachunku zysków i strat poprzez stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń.

Sprawdzone i dojrzałe rozwiązanie

Exante to system IT obecny od wielu lat na rynku, który wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki. Jest używany między innymi przez wiodące przedsiębiorstwa działające w Polsce w obszarze nafty i gazu, energetyki, wydobycia i metalurgii czy leasingu.

Exante jest wynikiem połączenia technologii z ponad 20 latami doświadczeń zespołu Deloitte w zakresie doradztwa i wdrożeń rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym dla przedsiębiorstw.

Oferujemy wykonanie całości prac związanych z wdrożeniem Exante przez jednego dostawcę – Deloitte. Dotyczy to zarówno wewnętrznego zespołu programistów, zespołu wdrożeniowego / integracyjnego, jak i zespołu doradczego. Wybór Exante oznacza więc niskie ryzyko projektowe - w tym z uwagi na zweryfikowane przez wielu klientów nie tylko, działanie operacyjne Exante, lecz również i samo podejście do jego wdrożenia.

Exante Assistance

Oferta Exante nie sprowadza się wyłącznie do systemu IT. Użytkownik może otrzymać pakiet profesjonalnego wsparcia, włączając w to oczekiwane przez niego doradztwo, które realizowane będzie w oparciu o przejrzyste i elastyczne dla użytkownika zasady. Standardowo nasi klienci uzyskują dostęp do usług utrzymania systemu IT oraz możliwości dalszej rozbudowy wdrożonych już funkcjonalności Exante, zgodnie z ich przyszłymi potrzebami.

Dlaczego Exante?

 • Interdyscyplinarny zespół: Exante został stworzony przez interdyscyplinarny zespół składający się nie tylko z doświadczonych programistów, ale także specjalistów z dziedziny zarządzania ryzykiem oraz wdrażania standardów regulacyjnych (m.in. IFRS 9, EMIR, etc.)
 • Ograniczenie ryzyka regulacyjnego: na życzenie klienta wdrożenie Exante rozpoczyna się od wstępnej analizy biznesowej, w trakcie której zespół ekspertów z dziedziny zarządzania ryzykiem doradza klientowi w jaki sposób zapewnić zgodność z odpowiednimi wymaganiami regulacyjnymi. W trakcie późniejszego wdrożenia, system Exante jest każdorazowo dostosowywany do wymagań klienta, uwzględniając wyniki wstępnej analizy biznesowej, tym samym przyczyniając się do istotnego zmniejszenia ryzyka niespełniania odpowiednich wymogów regulacyjnych
 • Klient nie dostosowuje się do Exante, Exante dostosowuje się do klienta: wdrożenie Exante jest szyte na miarę pod potrzeby konkretnego klienta. Nasz zespół posiada doświadczenie w dostosowywaniu systemu Exante do złożonych strategii zarządzania ryzykiem finansowym, takich jak np. hedging obejmujący złożony profil ekspozycji oraz uwzględniający kilka ryzyk zabezpieczanych w ramach jednej strategii hedgingowej

Kontakt:

Szymon Urbanowicz

Szymon Urbanowicz

Partner | Lider Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte

Odpowiedzialny za usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym i finansowym. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie prowadził i nadzorował zlecenia dotyczące projektowa... Więcej

Radosław Wojtasik

Radosław Wojtasik

Dyrektor

Świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw przy zarządzaniu ryzykiem finansowym i Treasury. Zarządza projektami w zakresie: • Ustanawiania zasad i procesów zarządzania ryzykiem finansowym i skarbcem... Więcej