Zmiany otoczenia prawnego na rynku ubezpieczeń

Artykuł

Zmiany otoczenia prawnego na rynku ubezpieczeń

Wymiana informacji między organami nadzorczymi i zrównoważony rozwój  

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Marzec 2022 r.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej była przedmiotem zmian w związku z szerszą implementacją dyrektywy Solvency II w zakresie wymiany informacji między Komisją Nadzoru Finansowego, innymi organami nadzorczymi i EIOPA.

W szczególności w zakresie ustanawiania przez organy nadzorcze albo przez EIOPA platform współpracy mających na celu wzmocnienie kooperacji między właściwymi organami nadzorczymi. Zmiany poszerzają również zakres nadzoru KNF nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową.

Kolejne zmiany na rynku ubezpieczeń wynikają z regulacji związanych z Europejskim Zielonym Ładem i są motywowane włączeniem sektora ubezpieczeniowego w szerszy pakiet działań związanych z zapewnieniem długoterminowego finansowania realizacji Europejskiego Zielonego Ładu – mając na względzie, że ryzyka klimatyczne w odniesieniu do branży asekuracyjnej mają istotny wpływ zarówno na aktywa, jak i na pasywa.

Należy również zwrócić uwagę na przedstawienie przez Komisję Europejską propozycji zmiany dyrektywy Solvency II w odniesieniu m. in. do ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, gdzie zgodnie z przepisami uzupełniającymi dyrektywę ubezpieczyciele będą zobowiązani do określenia istotnej ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi, a w stosownych przypadkach będą musieli dokonać oceny wpływu długoterminowych scenariuszy zmian klimatu na swoją działalność.

W tym zakresie zapraszamy Państwa również do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem zagadnień poruszonych powyżej – gdzie znajdą Państwo uwagi Kamili Mróz (Senior Managing Associate) oraz Bartosza Gauzy (Associate) w podcaście dla „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Zmiany otoczenia prawnego dla działalności ubezpieczeniowej

Jakie są kluczowe zmiany w otoczeniu prawnym ubezpieczycieli w 2022 roku? O tym w podcaście ubezpieczeniowym #RozmowyBezAsekuracji mówią Kamila Mróz i Bartosz Gauza.

Dowiesz się:

  • Dlaczego europejskie organy nadzoru będą się częściej komunikować?
  • Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na polskie zakłady ubezpieczeń?

ODSŁUCHAJ PODCAST

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?