Coraz bliżej wspólnej regulacji dotyczącej crowdfundingu w UE

Artykuł

Coraz bliżej wspólnej regulacji dotyczącej crowdfundingu w UE

Biuletyn prawny dla branży finansowej | marzec 2020 r.

Wznowiono prace związane z przyjęciem unijnego rozporządzenia wprowadzającego i ujednolicającego reguły dotyczące finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (crowdfunding).

Komisja Europejska zwraca uwagę, że alternatywna forma finansowania w formie crowdfundingu odgrywa coraz większą rolę na wczesnym etapie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem start-upów, oferujących innowacyjne rozwiązania. Projekt rozporządzenia wprowadza definicje m. in. usług finansowania społecznościowego, czy też dostawcy usług finansowania społecznościowego, a także reguluje kwestie nadzoru i zezwoleń w kontekście takiej działalności.

Crowdfunding a regulacje AML

Świadczenie usług crowdfundingowych przez dostawcę usług ma w zamierzeniu projektodawców wiązać się również z obowiązkami wynikającymi ze zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Mimo, że dostawca usług nie będzie instytucją zobowiązaną w rozumieniu przepisów o AML, rozporządzenie będzie nakładać na niego pewne obowiązki związane z zapobieganiem ryzyka w tej materii.

Możliwe pierwszeństwo przepisów krajowych

Projekt przewiduje również możliwość wyłączenia stosowania przepisów unijnych dotyczących finansowania społecznościowego w sytuacji, gdy prawo krajowe reguluje materię crowdfundingu, a dostawca usług finansowania społecznościowego działa wyłącznie na terenie jednego państwa członkowskiego. Projekt rozporządzenia (2018/0047/COD) aktualnie jest na etapie konsultacji po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim.

Procedowanie projektu – link

Chcesz wiedzieć więcej?

Zarejestruj się na Webcast: Ustawa AML – problemy praktyczne i nowelizacja.

Autor

pl_piotr_ziemecki_1x1_small.jpg (200×200)

Piotr Ziemecki

Czy ta strona była pomocna?