Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji

Artykuł

Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji

Biuletyn prawny dla branży finansowej | marzec 2020 r.

6 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował komunikat w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji. Ma on związek z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji („Rozporządzenie”).

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy transakcji sekurytyzacji przeprowadzonych zgodnie z art. 7 Rozporządzenia i skierowany jest do wszystkich podmiotów, zarówno podlegających nadzorowi KNF, jak i dotychczas niepodlegających takiemu nadzorowi. Obowiązek informacyjny wskazany w Rozporządzeniu dotyczy zarówno transakcji publicznych – dla których sporządzono prospekt emisyjny, jak i prywatnych – dla których takiego prospektu nie sporządzono.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, to KNF jest właściwym organem do wypełniania obowiązków nadzorczych wskazanych w ramach Rozporządzenia. W celu ułatwienia przekazywania dokumentów i informacji UKNF uruchomił dedykowany sekurytyzacji adres mailowy: sekurytyzacja@knf.gov.pl. Tą drogą można kierować do Urzędu pytania, jak i przesyłać informację sprawozdawczą. Dokumenty można również przekazywać na nośniku elektronicznym do biura podawczego UKNF.

Dodatkowo w przypadku STS sekurytyzacji, Rozporządzenie nakłada na jednostkę inicjującą i jednostki sponsorujące obowiązek dokonania zgłoszenia tej transakcji do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), na zasadach określonych w art. 27 Rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią komunikatu opublikowanego na stronie KNF:

KOMUNIKAT URZĘDU KNF W SPRAWIE SEKURYTYZACJI

Autorzy:

agnieszka_ziolek_2019_small.jpg (200×200) pl_sylwia_karpinska_1x1.jpg (200×200)

Agnieszka Ziółek

Sylwia KarpińskaCzy ta strona była pomocna?