compiance i regulacyjne dla sektora finansowego

Usługi

Doradztwo regulacyjne i compliance dla sektora finansowego

Sektor finansowy

Deloitte Legal posiada zespół prawników wyspecjalizowanych w doradztwie regulacyjnym oraz compliance. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa (zarówno na poziomie krajowym, jak i UE), większa świadomość przedsiębiorców, a także coraz częściej wewnętrzne wymogi grupowe sprawiają, że kwestie regulacyjne oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i procedurami mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

W pracy dla naszych Klientów realizujemy powierzone zlecenia i projekty tak, aby były zgodne z przepisami, dobrymi praktykami i z interpretacjami regulatorów, jak również proponujemy rozwiązania najbardziej efektywne czasowo i kosztowo.

Deloitte Legal oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi z zakresu doradztwa regulacyjnego i compliance. Ponadto zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowywania, rozpoczynania oraz rozwoju zakresu działalności naszych Klientów z uwzględnieniem zachodzących zmian w środowisku regulacyjnym.

Świadczymy nasze usługi w szczególności na rzecz następujących podmiotów :

Banki

Kancelaria Deloitte Legal wspiera banki i instytucje kredytowe w zapewnianiu zgodności ich działania z przepisami m.in. MiFID II, CRD IV/CRR, PSD II, IDD, EMIR, PRIIPs, eMoney, AML, prawa bankowego, RODO, kredytu konsumenckiego.

Więcej

Podmioty ubezpieczeniowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i wsparcie zakładów ubezpieczeń, reasekuratorów, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, pośredników i agentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Więcej

Domy maklerskie

Deloitte Legal świdaczy usługi doradztwa prawnego dla domów maklerskich i ich akcjonariuszy, zarówno przy zakładaniu domów maklerskich, rozszerzaniu zakresu ich działalności, jak i w ramach bieżącej działalności.

Więcej

Fundusze inwestycyjne

Kancelaria Deloitte Legal posiada doświadczenie związane ze współpracą z towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Deloitte Legal doradzali przy tworzeniu funduszy inwestycyjnych oraz w trakcie ich bieżącej działalności.

Więcej

Instytucje płatnicze

W ramach praktyki Banking & Finance Deloitte Legal świadczy szereg usług na rzecz krajowych i zagranicznych instytucji płatniczych oraz wspiera podmioty w uzyskiwaniu odpowiednich zezwoleń na działanie w charakterze instytucji płatniczej w Polsce oraz w dostosowywaniu działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Więcej

Firmy leasingowe i faktoringowe

Deloitte Legal posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz firm leasingowych i faktoringowych. Nasi prawnicy charakteryzują się zrozumieniem rynku i praktyki biznesowej. Realizujemy powierzone zlecenia i projekty tak, aby były zgodne z przepisami, dobrymi praktykami oraz zbieżne z interpretacjami regulatorów, jak również proponujemy rozwiązania najbardziej efektywne czasowo i kosztowo.

Więcej

Instytucje pożyczkowe

Deloitte Legal kieruje swoją ofertę doradztwa prawnego do podmiotów prowadzących działalność pożyczkową lub planujących ją rozpocząć. W ramach wsparcia Klientów na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie oraz doradzamy w zakresie rozszerzenia działalności oraz wprowadzania nowych produktów na rynek. Ponadto świadczymy usługi w zakresie wsparcia w windykacji wierzytelności, w tym reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach przedsądowych, sądowych, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Więcej

Spółki publiczne

W ramach swojej działalności Kancelaria Deloitte Legal świadczy usługi doradztwa prawnego dla spółek publicznych. Kancelaria Deloitte Legal doradza swoim Klientom na każdym etapie rozwoju prowadzonej działalności, w tym wspiera przy bieżącym funkcjonowaniu spółek publicznych oraz doradza ich organom – zarządom, radom nadzorczym, komisjom rewizyjnym.

Więcej

Spółki inwestycyjne

Deloitte Legal zapewnia wsparcie regulacyjne i compliance dla spółek, które w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych podlegają obowiązkowi rejestracji lub uzyskania zezwolenia jako ASI.

Więcej

Ponadto służymy wsparciem dla firm niewskazanych powyżej, które planują rozpocząć działalność w zakresie usług regulowanych lub zminimalizować ryzyka biznesowe wynikające ze zmieniającego się otoczenia regulacyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.