firmy rodzinne nowe pokolenie next gen

Artykuł

Raport: Prowadzenie rodzinnej firmy w nieprzewidywalnym środowisku przełomowych zmian

Ogólnoświatowe badanie NextGen 2017

Lipiec 2017 r.

Naszym celem jest pomoc w prowadzeniu interesów rodzinnych w trudnych czasach. Zapraszamy do lektury raportu, który powstał na podstawie wywiadów z kluczowymi osobami w firmach rodzinnych.

Oglądasz stronę archiwalną. Przejdź do strony badania Next Gen 2018. 

Kluczowe wnioski z raportu:

Kolejne pokolenie liderów przedsiębiorstw rodzinnych uczestniczące w naszym badaniu jest mocno przekonane o tym, że jest odpowiednio przygotowane na nadejście przełomu. Ma jasną wizję kierunku, w którym będzie rozwijać się ich branża, rynek i działalność oraz pełne zrozumienie natury przełomowych zmian. Musi się ono zmierzyć jednak z dwoma poważnymi ograniczeniami.

  • Struktura przywództwa i zarządzania zbyt mocno koncentruje się na zarządzie/ rodzinie.
  • Pracownikom brakuje na ogół odpowiednich umiejętności, aby dobrze prosperować w przełomowym środowisku.

Kolejne pokolenie liderów przedsiębiorstw rodzinnych spodziewa się, że na ich rynkach dojdzie do przełomu w ciągu najbliższych 2-3 lat. Około połowa firm rodzinnych uważa, że nie straci swojej części rynku na rzecz nowych uczestników. Największe wyzwania, które dostrzegamy, są raczej wewnętrzne, a nie zewnętrzne, ponieważ mają one wpływ nie tylko na działalność, ale i na system rodziny: dotyczą one bardziej wewnętrznej organizacji, tj. zmieniających się relacji rodzinnych i sposobu przekazywania przywództwa, niż rynków, na których działa dane przedsiębiorstwo.

Kolejne pokolenie liderów przedsiębiorstw rodzinnych jest bardziej świadome znaczenia i wpływu przełomu niż poprzednie pokolenie. Największa zaleta działania firm rodzinnych wskazywana przez respondentów w naszych badaniach została określona słowami „szybko” i „prężnie”. Kultura firmy powinna wspierać realizowaną strategię i wzmacniać umiejętność podejmowania ryzyka, obrotność i współpracę. Firmy rodzinne mają długofalową perspektywę: mogą reagować na przełomowe innowacje nie martwiąc się inwestorami zewnętrznymi, którzy szukają głównie krótkoterminowych zysków.

Prowadzenie rodzinnej firmy w nieprzewidywalnym środowisku przełomowych zmian. NextGen 2017 (PDF, 2,19MB)

Kiedy analizowaliśmy trendy konsumenckie dotyczące produktów piekarniczych, doszliśmy do wniosku, że przełomem w branży będzie pieczywo mrożone. Dzisiaj dzięki długofalowym inwestycjom, dysponujemy techniką pozwalającą na wysyłanie do naszych odbiorców pieczywa wstępnie przetworzonego, które dopiekane jest na miejscu. Dzięki temu trwałość pieczywa jest dłuższa, jesteśmy też w stanie z naszego zakładu obsłużyć klientów położonych o wiele dalej niż w standardowym zasięgu tradycyjnych piekarni. Jest to efekt tego, że odpowiednio wcześnie przewidzieliśmy nadejście przełomu i solidnie się do niego przygotowaliśmy poprzez przemyślane inwestycje.

Michał Zajezierski, Wiceprezes, Nowel sp. z o.o.

Komentarz autorów raportu:

W Deloitte jesteśmy dumni z tego, iż służymy tysiącom przedsiębiorstw, pomagając im w pokonaniu nadchodzących wyzwań. Pomimo bardzo zróżnicowanego charakteru firm rodzinnych, łączy je nieustający wysiłek, aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy dobrem rodziny i interesami.

W rozmowach, które prowadziliśmy z obecnymi i przyszłymi pokoleniami liderów przedsiębiorstw rodzinnych i członkami ich rodzin, omawialiśmy takie tematy jak:

  • sprawne przechodzenie przywództwa z pokolenia na pokolenie, 
  • ustalenie zakresu praw i obowiązków między członkami rodziny, 
  • zakładanie biura rodzinnego, 
  • planowanie podatkowe i dotyczące majątku. 

Dodatkowo pojawiły się również tematy dotyczące rozwoju, strategii i szybkości zmian na rynku. Długofalowe trendy wyznaczane przez politykę publiczną oraz liczne zmiany w infrastrukturze cyfrowej zmieniają zasadniczo globalne otoczenie biznesu.

Przedsiębiorstwa rodzinne muszą stawiać czoła wyzwaniom – a jest to poważne zobowiązanie dla kolejnego pokolenia.

 

Zrywamy z przeszłością szybciej niż kiedykolwiek. Wydaje się to być sprzeczne z etosem wielu rodzinnych przedsięwzięć, które dążą do długowieczności, trwałości, a ostatecznie przekazania pałeczki przywództwa następnemu pokoleniu. Współczesna działalność wymaga jednak obrotności, innowacji i digitalizacji.

Jednym z tematów omawianych przez nas z przedsiębiorstwami rodzinnymi jest potęga sił/momentów przełomowych występujących na rynkach ich działalności.

  • Czym jest moment przełomow? 
  • Czemu tak trudno go zdefiniować? 
  • Czy przełom jest zagrożeniem, czy też szansą – a może jednym i drugim? 

Nasza analiza wskazuje różnice między przełomowymi i zrównoważonymi innowacjami oraz sposoby, które pozwolą rodzinom przygotować się do przełomu.

Przeprowadziliśmy szczegółowe wywiady z 268 przyszłymi liderami rodzinnych przedsiębiorstw w regionie EMEA. Uważamy, że firmy rodzinne mają szczególną zdolność do ewoluowania i adaptacji do zmieniających się okoliczności. Ich gotowość do innowacji, długofalowe skupienie się na celu oraz stosunek do ryzyka wyjaśniają, dlaczego potrafią przetrwać w czasach fundamentalnych przemian. Następne pokolenie jest gotowe do innowacji i adaptacji, jego celem nie jest jedynie przetrwanie, ale odniesienie sukcesu.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które poświęciły swój czas by wziąć udział w naszym badaniu i dziękujemy za ich wkład w przeprowadzone rozmowy. Z niecierpliwością czekamy na możliwość kontynuacji tego istotnego dialogu również z Państwem. 

Czy ta strona była pomocna?