Konstytucja rodzinna i usługi z nią powiązane

Usługi

Konstytucja rodzinna i usługi z nią powiązane

Wspieramy w tworzeniu wielopokoleniowych firm

Pomagamy przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne w wypracowaniu odpowiednich zasad ładu korporacyjnego oraz rodzinnego, a także ustaleniu jednolitych zasad sukcesji. Wdrożenie konstytucji rodzinnej to doskonały moment na analizę dotychczasowej struktury biznesowej, jej reorganizację i przygotowanie do utworzenia fundacji rodzinnej.

 

Wyzwaniem dla głowy rodziny jest przewidzieć burzę przyszłości i już dzisiaj zbudować mocny dom, który ochroni rodzinę

Peter Leach, Family Business Advisor

Czym jest Konstytucja Rodzinna?

Konstytucja rodzinna to dokument nieformalny (rodzinny kodeks postępowania) uzgodniony i dopasowany do potrzeb konkretnej rodziny. Dokument ten opisuje pożądany sposób współdziałania na linii rodzina – firma, a także wyraża wizję przyszłości, zasady postępowania, wartości, cele i przekonania wspólne dla członków rodziny. Konstytucja rodzinna reguluje m.in.:

 • Strukturę ładu rodzinnego
 • Zasady dołączania, występowania, a także powrotu do firmy rodzinnej
 • Odpowiedzialność, politykę wynagradzania członków rodziny
 • Procedury na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych
 • Plan sukcesyjny
 • Strukturę ładu korporacyjnego i zasady zarządzania
 • Organy rodzinne i ich kompetencje
 • Komunikację, akcje charytatywne, działania CSR.

Dlaczego warto zastanowić się nad wdrożeniem konstytucji rodzinnej?

Wdrożenie konstytucji rodzinnej to przede wszystkim sposób na osiągnięcie konsensusu w ramach rodziny oraz wypracowanie wspólnych wartości i zasad postępowania pod okiem doświadczonych ekspertów. Co więcej, obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania i uporządkować kwestie na linii rodzina – firma.

I. Etap identyfikacji – analiza struktury rodzinnej na podstawie indywidualnych wywiadów z członkami rodziny.

II. Etap dostosowania – seria warsztatów, opracowanie konstytucji rodzinnej.

III. Etap wdrożenia – przygotowanie dokumentów o charakterze prawnym pozwalających na wdrożenie wybranych ustaleń konstytucji rodzinnej.

Oferujemy doradztwo biznesowe dotyczące uzgadniania treści Konstytucji Rodzinnej, a także wsparcie prawnopodatkowe przy implementacji postanowień tego dokumentu. Już na etapie tworzenia Konstytucji Rodzinnej dokładamy wszelkich starań, aby wypracowane rozwiązania dało się zabezpieczyć prawnie w jak największym stopniu.

Przykładowa dokumentacja wdrożeniowa:

 • Procedury i polityki wynikające z zapisów Konstytucji Rodzinnej
 • Analiza prawno-podatkowa
 • Testamenty – obejmujące rozrządzenia testamentowe takie jak zapisy, zapisy windykacyjne, polecenia
 • Umowy majątkowe małżeńskie („intercyzy”)
 • Umowy darowizny / renty nieodpłatnej
 • Zmiany w umowie spółki
 • Umowa wspólników
 • Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

Przedsiębiorcy o konstytucji

 

Moja definicja konstytucji to jest wizja założyciela i, w moim przypadku, już pierwszych sukcesorów na kontynuację biznesu dla wielu pokoleń. Jest to dokument, który może określać tę wielopokoleniowość. Konstytucja rodzinna jest mocno powiązana z sukcesją. Nasza konstytucja zawiera zapisy, które regulują wejście w biznes i integrację rodziny w przyszłości. Żeby te zapisy miały sens, rodzina musi się utożsamiać z firmą i jej wartościami, musi posiadać misję, która określa działalność firmy na długie lata. Rodzina powinna traktować firmę jak dobro rodowe. Nie tylko chodzi o wartości materialne, ale ideologię. Firma to nie tylko zysk, ale też źródło integracji społecznej, odpowiedzialny pracodawca czy choćby innowator technologiczny. Planując sukcesję i pisząc konstytucje, tymi wartościami właśnie kierowaliśmy się

mówi Jan Kalisz, założyciel firmy Fibrain.

Sam proces pisania Konstytucji w naszym przypadku trwał prawie 8 miesięcy. To była dla mnie kapitalna rzecz, ponieważ był to proces poznawania się nawzajem, określania wspólnych przyszłych celów i recepty na życie. To, że rodzina miała okazję poznać się lepiej, było dla nas doświadczeniem, którego prawdopodobnie w żadnych innych okolicznościach byśmy nie przeżyli

– mówił Marek Maj, Prezes Zarządu i założyciel firmy Smay.

Osiem pytań o Konstytucję Rodzinną | Deloitte

Czytaj także:

Kontakt

Krzysztof Gil

Krzysztof Gil

Lider Deloitte Private w Polsce |Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Krzysztof od ponad 16 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym oraz doradztwem transakcyjnym. Na bieżąco obsługuje zarówno duże m... Więcej

Robert Uhl

Robert Uhl

Adwokat, Local Partner, Prawo Korporacyjne

Robert jest Adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Polsce oraz Partnerem w kancelarii Deloitte Legal. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa korporacyjnego i prawa nieruchomości, a także doradztw... Więcej