Zarządzanie ryzykiem

Usługi

Zarządzanie ryzykiem

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Pozwala organizacjom w pełni wykorzystać ich potencjał oraz trwale budować wartość dla wszystkich interesariuszy.

Wspieramy firmy prywatne na wielu płaszczyznach, szczególnie:

  • Rachunkowości i kontroli wewnętrznej
  • Monitorowania, weryfikacji, analizy oraz raportowania zgodności z przepisami
  • Zrównoważonego rozwoju i ekonomii
  • Cyberbezpieczeństwa
  • Ryzyka strategicznego.

Cyberbezpieczeństwo

Deloitte pomaga przedsiębiorstwom zapobiegać atakom cybernetycznym i chronić aktywa. Stawiamy na bezpieczeństwo, czujność i odporność. Pomagamy firmom nie tylko zapobiegać i reagować na ataki cybernetyczne, ale również wspieramy je w takim zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, które otwiera przed nimi nowe możliwości biznesowe. Aby bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem informatycznym i technologicznym, należy już od samego początku tworzenia strategii uwzględnić w niej ryzyko cybernetyczne.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój i ekonomia

Zespół ekspertów Deloitte od lat specjalizuje się w analizach łączących zagadnienia ekonomii i zrównoważonego rozwoju, a także stosowania narzędzi ekonomicznych do analiz problemów w różnych dziedzinach, takich jak np. walka ze smogiem czy gospodarka odpadami.

Proponowane rozwiązania dostosowujemy do specyfiki i skali działania danej organizacji, uwzględniając związane z jej funkcjonowaniem ryzyka, potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Dostrzegając zmieniające się otoczenie społeczne i biznesowe spełniamy oczekiwania klientów, oferując szerokie wsparcie m. in. w:

  • raportowaniu zintegrowanym i pozafinansowym według międzynarodowych standardów,
  • zarządzaniu i raportowaniu wpływu organizacji na otoczenie,
  • budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju,
  • planowaniu działań dotyczących obniżania śladu środowiskowego, w tym emisji gazów cieplarnianych.

Pomagamy rozwijać zarządzanie w oparciu o wartości etyczne, projektować odpowiedzialne łańcuchy dostaw, a także wspieramy zrównoważoną oraz technologiczną transformację miast i regionów.

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej:

 

Zarządzanie ryzykiem

Dowiedz się więcej

 

Kontakt

Tomasz Borowy

Tomasz Borowy

Partner

Tomasz jest Partnerem w Zespole Audytu Wewnętrznego w Dziale Zarządzania Ryzykiem. W Deloitte pracuje od 2010 roku. Tomasz realizuje projekty w zakresie doradztwa oraz certyfikacji w obszarze kontroli... Więcej