wires

Usługi

Cyberbezpieczeństwo

Deloitte pomaga organizacjom zapobiegać atakom cybernetycznym i chronić aktywa. Stawiamy na bezpieczeństwo, czujność i odporność. Pomagamy firmom nie tylko zapobiegać i reagować na ataki cybernetyczne, ale również wspieramy je w takim zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, które otwiera przed nimi nowe możliwości biznesowe. Aby bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem informatycznym i technologicznym, należy już od samego początku tworzenia strategii uwzględnić w niej ryzyko cybernetyczne.

Nasze usługi:

- Strategia i transformacja cyberbezpieczeństwa – Pomagamy zarządom tworzyć programy zarządzania ryzykiem cybernetycznym, zgodnie z celami strategicznymi i skłonnością do ryzyka danej spółki.

- Cyberbezpieczeństwo – Skupiamy się na tworzeniu skutecznych mechanizmów kontroli najbardziej wrażliwych aktywów organizacji i ograniczaniu ryzyka w stopniu gwarantującym efektywność, rozwój firmy i optymalizację kosztów.

- Ochrona danych i prywatności

- Etyczny hacking

- Monitorowanie i wykrywanie ataków – Integrujemy dane informatyczne, biznesowe i dotyczące zagrożeń. Dzięki temu dostarczamy wewnętrznym zespołom zajmującym się bezpieczeństwem informacje przedstawione w odpowiednim kontekście, które pozwalają im na wykrywanie i zarządzanie zagrożeniami oraz bardziej skuteczne reagowanie w przypadku ich realnego wystąpienia.

- Reagowanie na incydenty i analiza powłamaniowa – Łączymy sprawdzone procesy i technologie oparte na proaktywnych i reaktywnych podejściach do cyberataków. Wspieramy firmy w szybkim dostosowywaniu się i reagowaniu na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia cybernetyczne.

Globalna sieć Centrów ds. Cyberbezpieczeństwa

Wielu liderów firm zdaje sobie sprawę, że nie są w stanie samodzielnie stawić czoła zmieniającym się i coraz bardziej złożonym zagrożeniom cybernetycznym. Aby ich wesprzeć, firma Deloitte stworzyła globalną sieć Centrów ds. Cyberbezpieczeństwa, działających całą dobę przez 365 dni w roku. Nasze centra oferują rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. W odpowiedzi na rosnący popyt na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oferujemy zaawansowane systemy monitorowania ataków, systemy analizy zagrożeń, zarządzania zagrożeniami oraz mechanizmy reagowania na ataki wycelowane w spółki z danego regionu geograficznego.

Nagrody i wyróżnienia Deloitte za usługi z zakresu zarządzania ryzykiem cybernetycznym

- Deloitte został uznany za globalnego lidera wśród firm świadczących usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa przez firmę ALM Intelligence

- Wg raportu Security Operations Center Consulting 2016, firma Deloitte została uznana przez ALM Intelligence za globalnego lidera wśród podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa, ze względu na szeroki zakres i wysoki stopień kompetencji.

- Czwarty raz z rzędu Deloitte został uznany za lidera w rankingu firmy Gartner dotyczącym dostawców usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa

- Wg opublikowanego w kwietniu 2016 roku raportu Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2015, Deloitte został uznany przez firmę Gartner za lidera w zakresie usług dotyczących zarządzania bezpieczeństwem na podstawie kryterium przychodowego.