Ocena 360 hybrid leader

Artykuł

Ocena 360 Hybrid Leader

Zobacz, jak widzą Cię inni

W obecnych realiach pracy hybrydowej rola menedżera ulega zmianie. Menedżerowie muszą przykładać większą uwagę do swoich działań, by skutecznie zarządzać zespołem, pracującym zarówno zdalnie, jak i w biurze. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą praca w takim środowisku, menedżerowie powinni rozwijać nowe kompetencje. Jakie działania jako lider podejmujesz, by wspierać pracę swojego zespołu? Czy są one skuteczne? Dowiedz się dzięki naszemu badaniu.

Dwuletni czas eksperymentów dobiega końca – pojawiły się standardy rynkowe i najlepsze praktyki. Nowe realia wymagają wykształcenia nowych sposób zarządzania na poziomie organizacji jak i zespołów

John Guziak
Partner, Deloitte Human Capital

 

Jesteś liderem zespołu zdalnego lub hybrydowego? Jesteś HR menedżerem i chcesz wesprzeć liderów swojej organizacji w dostosowaniu się do wymagań epoki work from anywhere?

OCENA 360 STOPNI to metoda rozwoju kompetencji oparta na przekazaniu informacji zwrotnej kluczowym pracownikom, w szczególności kadrze zarządzającej, menedżerom, liderom zespołów i specjalistów.

Pozwala ona na zidentyfikowanie i zrozumienie:
• Obszarów wymagających rozwoju,
• Mocnych stron
• Nawyków zespołu, które warto wdrożyć, aby skuteczniej pracował z różnych lokalizacji
• Wyzwań w relacjach z określonymi grupami współpracowników

 

Ocena 360 Hybrid Leader

5 ról lidera w realiach pracy hybrydowej


UCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI

DELEGUJE I WSPIERA SAMODZIELNOŚĆ

OBFICIE SIĘ KOMUNIKUJE

ZARZĄDZA INTERAKCJAMI ZESPOŁU

ŁĄCZY LUDZI

 

KORZYŚCI DLA LIDERA

 • Precyzyjne określenie:
  • obszarów wymagających rozwoju,
  •  mocnych stron,
  • rozbieżności,
  •  ukrytych mocnych stron
 • Obiektywizm oceny (informacja zwrotna na temat pracy zbierana jest z różnych źródeł)
 •  Zwiększenie efektywności pracy
 • Sygnał dla zespołu, że ich opinia się liczy oraz że rozwój jest ważny dla menedżera

 

Zapisz siebie lub chętnych managerów na najbliższą edycję

Document

OSOBA INDYWIDUALNA

1. Zapisz się na najbliższą edycję (faktura płatna później)
2. Po potwierdzeniu otrzymasz link do formularza gdzie wskażesz oceniających
3. Uruchomienie procesu oceny – zapraszamy oceniających do udziału
4. Wysyłamy Ci raport

Zapisz się

HR

1. Zapisz Uczestnika na najbliższą edycję (faktura płatna później)
2. Uczestnik otrzyma link do formularza gdzie wskaże oceniających
3. Uruchomienie procesu oceny – zapraszamy oceniających do oceny
4. Wysyłamy Ci raport

Zapisz managerów

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Badanie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych w Raporcie lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Badanie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne w zakresie kompetencji menadżerskich i automatycznie wygenerowane wyniki oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany terminu badania, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Na podstawie ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) niniejsza usługa nie może być świadczona dla jednostki zainteresowania publicznego.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane po zakończeniu procesu weryfikacji zgodnie z Regulaminem. W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ce360hybridleader@deloittece.com

Pełen regulamin usługi dostępny jest tutaj.

Organizatorem badania jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. sp. k. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000761948, NIP 525-27-43-619 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html).

Czy ta strona była pomocna?