Pracownik w centrum uwagi

Analizy

Pracownik w centrum uwagi

Wsparcie w dobie COVID-19

Wrzesień 2020

Sytuacja pandemii uwypukliła znaczenie silnej i odpornej kultury organizacyjnej, w której wspieranie różnorodności i inkluzywności jest ważnym a nawet niezbędnym elementem. Obecna sytuacja tylko podkreśla jak istotne znaczenie ma wdrażanie zrównoważonych i integrujących zasad i polityk w zakresie np. dbania o zdrowie psychiczne w miejscu pracy czy integracji zróżnicowanych zespołów.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialność pracodawcy, zapewnienie stabilności i spokoju pracownika w niepewnych czasach. Wszystkie spółki, które weszły do składu II edycji Diversity & Inclusion Rating oferują szkolenia i webinary z zakresu zdrowia psychicznego. We wszystkich spółkach powstały także dedykowane portale informacyjne zagadnieniom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 lub cykliczne mailingi. Kadry zarządzające angażują się także w bezpośredni kontakt z pracownikami i oferują zatrudnionym profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Z naszych analiz wynika, że lepiej obecnie radzą sobie firmy, których liderzy już przed pandemią stosowali praktyki nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji, adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną, w której promowana jest troska o siebie nawzajem.

Rafał Rudzki, Partner Associate w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte

Więcej informacji o najlepszych praktykach z zakresu dbania o pracownika w dobie pandemii w firmach, które weszły w skład II edycji Diversity & Inclusion Rating w materiale do pobrania.

Czy ta strona była pomocna?