Jesteśmy w tym razem

Artykuł

Jesteśmy w tym razem

Dlaczego włączenie społeczne jest w czasach pandemii ważniejsze niż kiedykolwiek

Warszawa, 9 kwietnia 2020

Podczas gdy bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, jednym z największych wyzwań pracodawców pozostaje także zrozumienie potrzeb i okoliczności, w jakich ich pracownicy funkcjonują w obecnej sytuacji i sprawienie, żeby czuli się częścią firmy. Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest przestrzeganie zasad zarządzania różnorodnością i włączenia (z ang. diversity & inclusion) oraz podkreślanie i wzmacnianie swoich wartości w tym zakresie jako marki i firmy.

Wybrane wyzwania dla firm w zakresie D&I

COVID-19 znacząco zwiększył poziom niepokoju i stresu wśród pracowników, obecna sytuacja tylko podkreśla i uwypukla jak istotne znaczenie ma wdrażanie zrównoważonych i integrujących zasad i polityk w zakresie np. dbania o zdrowie psychiczne w miejscu pracy czy integracji zróżnicowanych zespołów. Lepiej w obecnej sytuacji radzą sobie kultury organizacyjne, których liderzy już wcześniej wdrażali praktyki nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji (diversity), adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną w której promowana jest troska o siebie nawzajem. Albo te firmy, które w obecnej sytuacji stawiają na zwinność i szybkość wprowadzania rozwiązań, adaptując się do nowych wyzwań.

Najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością i włączeniem obecnie:

Zdrowie psychiczne pracowników – kluczowa staje się wiedza jak zaopiekować się pracownikami narażonymi na długotrwały stres, lęk, spadek motywacji, problemy psychiczne czy depresję.

Szacunek na linii pracownik - pracodawca – pracownicy w obliczu pracy zdalnej nagle znaleźli się w sytuacji konieczności godzenia w nowy sposób różnych ról jednocześnie - w zależności od płci i wieku oraz statusu związku mają różnorodne potrzeby w tej sytuacji. Temat wzajemnego szacunku, rozpoznawania różnorodnych potrzeb, wspierania i reagowania na nie zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu.

Ryzyko dyskryminacji - lęki i uprzedzenia wobec osób innych narodowości, które mogą być rozpoznawane jako grupy o większym ryzyku zakażenia mogą się nasilać. W obliczu zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa i przynależności tak ważne staje się wzajemne zrozumienie – otoczenie szczególną opieką tych w naszej społeczności, którzy spotykają się z uprzedzeniami, dyskryminacją i atakami ze względu na swoją tożsamość.

Nie ma wątpliwości, że obecna pandemia wywrze głęboki wpływ na nasze społeczeństwo. Ale chociaż jasne jest, że spowoduje negatywne zmiany w wielu aspektach, może przyczynić się także do pewnych pozytywnych skutków. Z całą pewnością zwiększy się ważność wdrażania strategii z zakresu diversity & inclusion, znaczenie tego jak firmy podchodzą do opieki nad pracownikami, jakie mają programy i pakiety z zakresu opieki zdrowotnej, czy ich kultura organizacyjna i pracy sprzyja tolerancji oraz włączeniu, a także jak model biznesowy jest odporny na sytuacje kryzysowe. Poleganie w większym stopniu na komunikacji na odległość może pomóc wyrównać szanse dla osób z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub niedostatecznie reprezentowanych i prowadzić do większej integracji. Powinna zwiększyć się tolerancja dla elastycznego czasu pracy. Dodatkowo, obecna sytuacja może przyczynić się do lepszego zrozumienia i zwiększenia nacisku na kształtowanie miejsca pracy przyjaznego dla osób, które pełnią obowiązki rodzicielskie, opiekuńcze, czy angażują się we wsparcie swoich społeczności w tym zakresie np. sąsiadom seniorom. Rozpowszechnią się także dobre praktyki związane z powrotem rodziców do pracy po urlopach wychowawczych. Aktualne warunki umożliwiają pracę z domu, w elastycznych godzinach, dzięki czemu rodzicom łatwiej jest teraz wrócić do pracy np. w niepełnym wymiarze godzin, wykorzystując dostępne rozwiązania technologiczne, umożliwiające łączenie się z kolegami w biurze. Również, zwiększy się być dostępność miejsc pracy dla nowych grup, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Rola inkluzywnych liderów

W czasie pandemii, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, włączenie wszystkich i solidarność. Liderzy mocniej niż kiedykolwiek powinni wykazywać empatię i współczucie dla ludzkiej strony zmian - rozumiejąc, że czasem u ich pracowników nastąpiło radykalne przesunięcie priorytetów z pracy na troskę o zdrowie rodziny czy edukację w obliczu przedłużającego się zamknięcia szkół.  Niektórzy z tych pracowników będą mieli członków rodziny z grup ryzyka, podczas gdy inni mogą cierpieć z powodu lęku i odczuwać stres i strach bardziej dotkliwie. To, co jest potrzebne, być może teraz bardziej niż kiedykolwiek, to przywództwo odporne i odpowiedzialne (z ang. resilient and responsible leadership), w którym indywidualne potrzeby są właściwie rozumiane i zaspokajane. Kultura, która jasno pokazuje, że różnorodność, integracja i przynależność są priorytetami.

Poszukaj inspiracji wśród firm, które z sukcesem wdrażają zasady zarządzania różnorodnością i włączeniem społecznym – zobacz więcej na temat Diversity & Inclusion Rating

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?