Raport Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work

Artykuł

Raport Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work

Sytuacja przedstawicieli społeczności LGBT+ w miejscu pracy

Sierpień 2023 r.

W najnowszym raporcie Deloitte, w którym zbadana została sytuacja przedstawicieli społeczności LGBT+ zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią, udział wzięło 5474 pracowników LGBT+ z całego świata, w tym 429 z Polski. 73 proc. polskich respondentów stanowiło pokolenie Z lub millenialsów, a 27 proc. osoby w wieku od czterdziestu lat wzwyż. Ankieta została przeprowadzona na przestrzeni 2 miesięcy (styczeń-luty) w 2023 roku, a jej wyniki są wypadkową danych zebranych wśród 13 państw.

  • Prawie połowa przedstawicieli społeczności LGBT+ w Polsce (46 proc.) boi się ujawnienia swojej orientacji w miejscu pracy z obawy przed odmiennym traktowaniem.
  • Tylko 4 na 10 pracowników LGBT+ w Polsce doświadczających zachowań dyskryminujących zgłosiło je pracodawcy.
  • Polscy respondenci najczęściej zwracali się po pomoc do rówieśników czy bliskich współpracowników (40 proc.) lub do anonimowych programów wsparcia (36 proc.). W skali światowej o pomoc do tych grup zwracało się odpowiednio 35 proc. i 30 proc., co pokazuje zupełnie inną tendencję wśród globalnych respondentów.
  • Polscy respondenci, którzy nie zgłosili zachowań dyskryminujących, nie zrobili tego ze strachu przed pogorszeniem swojej sytuacji (47 proc.) oraz z powodu braku wiary w jakąkolwiek zmianę i zaprzestanie takich praktyk (40 proc.).
  • Natomiast wśród globalnych odpowiedzi przoduje jeszcze inny powód – niewiara w poważne potraktowanie zgłaszanego zajścia (40 proc.), który w Polsce był najrzadziej wskazywany.

Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?