Workday jako odpowiedź na potrzeby sygnalizowane w badaniu Global Human Capital Trends

Artykuł

Workday jako odpowiedź na potrzeby sygnalizowane w badaniu Global Human Capital Trends

Jak wykorzystać system Workday w odpowiedzi na występujące trendy HR?

BLOG C-suite@Transformation

Jakie ugruntowane przekonania tracą rację bytu w dobie pandemii? W roku 2020 w reakcji na COVID-19 wiele firm szybko i radykalnie zmieniło sposób prowadzenia działalności. Okazało się przy tym, że wiele starych, uznanych prawd, dotyczących zarówno współpracy z klientami, jak i procesów wewnętrznych, straciło na wartości. Choć w wielu przypadkach pandemia zweryfikowała strategie biznesowe, znakomita większość stereotypów już dawno temu powinna była odejść do lamusa.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te i inne pytania, które zasygnowaliście Państwo w ramach badania Global Human Capital Trends. Są one podpowiedzią na to, jak zachować ludzką twarz w świecie opanowanym przez technologię.

Co oferuje Workday: rozwiązania ułatwiające budowanie i pomiar poczucia przynależności pracowników w całej firmie, niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska.

Co oferuje Workday: jest to system ukierunkowany na pracowników. Pomaga firmie badać, wzmacniać i rozwijać dobre samopoczucie pracowników.

Co oferuje Workday:  nowe rozwiązania technologiczne wspierające różnorodność w miejscu pracy. Systemy personalizacji, oparte na uczeniu maszynowym, umożliwiają pracodawcy indywidualizację podejścia do pracownika - oferowanie odpowiednich możliwości, motywowanie i nagradzanie, a także wzmacnianie powiązań i rozwój kariery zawodowej.

Co oferuje Workday: moduł Workday People Analytics korzysta z nowoczesnych narzędzi analitycznych, które zwiększają możliwości dokonywania analiz przez pracowników pionu HR.  Moduł ten – to odpowiednik zespołu specjalistów analityków, wykonujących żmudne analizy wzorców działania pracowników w czasie rzeczywistym i poszukujących „igły w stogu siana”.

Co oferuje Workday:  wbudowane narzędzia pozwalające zarządzać wiedzą i inne funkcjonalności umożliwiające wymianę informacji, usprawniające dzielenie się wiedzą w firmie.

Co oferuje Workday: dzięki nowej funkcjonalności Skills Cloud umożliwia wypracowanie wspólnego języka, dotyczącego kwalifikacji, niezależnie od tego, jak nazywają je pracownicy. Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy, klasyfikacji, zarządzania i ciągłej aktualizacji stale zmieniających się kwalifikacji, potrzebnych firmie. Klienci mogą sprawdzić, jakie kwalifikacje posiadają, jakich potrzebują i gdzie występują braki.  To z kolei umożliwia przenoszenie specjalistów, proponowanie im możliwości przekwalifikowania się lub podniesienia kwalifikacji w formie zalecanych szkoleń, mentoringu, dodatkowych projektów lub umów na czas określony, zależnie od celów i zainteresowań poszczególnych pracowników. Takie rozwiązanie zwiększa możliwości i zwinność pracowników oraz pracodawców.

Co oferuje Workday: moduł Workday Total Rewards zapewnia wszystkim zainteresowanym usprawnienie procesów płacowych. Administratorzy mogą bez trudu zdefiniować pakiety, programy i plany płacowe na podstawie informacji pochodzących z systemu i z rynku, na którym działa firma.  Kadra kierownicza bez problemu dostosowuje formy motywacji pracowników do celów przyjętych przez firmę i wyników na podstawie dodatkowych danych analitycznych, dostępnych dzięki Workday. Pracownicy mogą w dowolnym momencie sprawdzić poziom  swojego wynagrodzenia - płacy zasadniczej i świadczeń – korzystając z Total Rewards Dashboard.

Co oferuje Workday: pełen zakres narzędzi analitycznych dla potrzeb  planowania i sprawozdawczości, ułatwiających planowanie i zarządzanie kadrami odpowiednio do zmiennego zapotrzebowania firmy. Podstawą modułu są zaufane dane, a system umożliwia szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących talentów.

Co oferuje Workday: moduł Workday Talent Marketplace umożliwia łączenie potencjału ludzkiego z technologicznym i otwiera nowe możliwości robienia kariery zawodowej. Dzięki technologii Skills Cloud i uczenia maszynowego pracownikom oferuje się plany kariery dostosowane do ich potrzeb, jak i możliwości. Z jednej strony mogą sprawdzić, czy oferta jest dopasowana do ich mocnych stron, z drugiej – jakich kwalifikacji potrzebują i gdzie mogą je zdobyć.

Jak możemy pomóc?

Alians Deloitte i Workday – to możliwość wykorzystania naszego wspólnego potencjału branżowego, eksperckiego, jak i analiz finansowych. To nie tylko oferta wdrożenia systemu, lecz pełnej, wszechstronnej obsługi, dopasowanej do potrzeb klientów zainteresowanych transformacją biznesową z wykorzystaniem chmury. Pomagamy klientom w kształtowaniu przyszłości pracy i rozwijaniu nowych możliwości zarządzania talentami oraz zasobami finansowymi w oparciu o technologie cyfrowe. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Czy ta strona była pomocna?