Jak zwiększać zaangażowanie pracowników?

Artykuł

Jak zwiększać zaangażowanie pracowników?

Czas na nowe spojrzenie na badanie ich zaangażowania

Jak w obliczu lawinowo zachodzących zmian i nowych form pracy zadbać o zaangażowanie pracowników? - z tym pytaniem mierzą się dzisiaj Liderzy Organizacji.

Czas na nowe spojrzenie na badanie zaangażowania

Rewolucja ostatnich dwóch lat związana jest z wdrożeniem pracy zdalnej i pracy hybrydowej w wyniku pandemii. Dodatkowo wpływ na nastroje pracownicze ma ciągle zmieniająca się sytuacja ekonomiczna, wahająca się między rynkiem pracownika i pracodawcy.

Wciąż mocny rynek pracownika oznacza, że dbałość o zaangażowanie, utrzymanie oraz ciągłe rozwijanie employee experience stają się priorytetami dla organizacji.

Nasze badania pokazują

  • Ponad 70% pracowników oczekuje pracy zdalnej lub hybrydowej
  • 46% pracowników w Polsce zmieniłby pracę, gdyby musiał wrócić do biura w większym wymiarze
  • Elastyczny czas pracy najważniejszym benefitem pozapłacowym
  • Nieefektywne procesy są wskazywane jako kluczowy czynniki skłaniający do szukania nowego pracodawcy

Jak zwiększać zaangażowanie pracowników?

Tradycyjne badanie satysfakcji czy też badanie zaangażowania jakie stosuje wiele organizacji często nie jest dostosowane do współczesnego kontekstu. W sytuacji pracy zdalnej i hybrydowej zmieniły się czynniki wpływające na zaangażowanie oraz satysfakcję pracowników. Nasza diagnoza skupia się na 7 kluczowych obszarach , które porównujemy z danymi benchmarkowymi. Badanie zawiera dodatkowo pytania otwarte dostosowane do potrzeb klienta.

Dzięki naszemu doświadczeniu we wdrażaniu nowych modeli pracy wiemy na jakich zagadnieniach należy się skupić:

  1. Większy wpływ procesów i technologii na doświadczenie pracownika.
  2. Wpływ nawyków zespołu na jego wielowymiarową efektywność i zaangażowanie.
  3. Nowa rola lidera zespołu – wymagająca łączenia ludzi z pracą, organizacją i zespołem.

Raportowanie dopasowane do organizacji

Nasze badanie to nie tylko innowacyjne podejście metodologiczne, ale i najnowocześniejsze podejście do prowadzenia badania i raportowania:

  • Oferujemy raporty na poziomie organizacji, jednostek oraz każdego zespołu.
  • Rekomendujemy uzupełnienie głównej edycji badania edycjami Badaniem Pulse. Badanie pulse zapewnia monitorowanie zmian poziomu zaangażowania, umożliwia też weryfikację skuteczności działań podejmowanych w następstwie pierwszej edycji badania.
  • Umożliwiamy dynamiczne analizowanie wyników badania w formie dostępu do Dashboardu
Czy ta strona była pomocna?