Jak zwiększać zaangażowanie pracowników w epoce elastycznego miejsca pracy?

Artykuł

Jak zwiększać zaangażowanie pracowników w epoce elastycznego miejsca pracy?

Czas na nowe spojrzenie na badanie ich zaangażowania

Liderzy i pracownicy nadal odnajdują się w nowej rzeczywistości, w której praca zdalna w pełnym lub częściowym wymiarze to norma. Towarzyszą jej nowe wyzwania, jeśli chodzi o zbudowanie, utrzymywanie i wzmacnianie zaangażowania pracowników – a także o ocenę poziomu zaangażowania.

Czas na nowe spojrzenie na badanie zaangażowania

Wyobraźmy sobie:

 • osobę świeżo po studiach, która dołącza do zespołu pracującego w większości lub całkowicie zdalnie i ma niewiele okazji do uczenia się od innych czy budowania głębszych relacji,
 • specjalistę, który spędza w biurze obowiązkowe 3 dni w tygodniu robiąc dokładnie to samo, co mógłby robić w domu: uczestnicząc w zdalnych spotkaniach i wykonując indywidualne zadania,
 • niedawno awansowanego menedżera, który zbudował świetne relacje ze swoim zespołem, ale nie ma praktycznie żadnych relacji z innymi liderami i zespołami w organizacji. 

To tylko niektóre z przykładów nowych wyzwań, które powinny zostać zidentyfikowane i zaadresowane przez organizację chcącą dbać o zaangażowanie pracowników. Stworzyliśmy podejście do badania i raportowania, które to umożliwia.

Filary zarządzania doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników

Dzięki naszemu doświadczeniu we wdrażaniu nowych modeli pracy wiemy, że doświadczenie pracownika coraz częściej opiera się na trzech filarach:

 1. Procesy i technologia: w badaniu „Wielka Rezygnacja” Deloitte zrealizowanym w 2022 roku w Polsce, nieefektywne procesy były najważniejszym czynnikiem wpływającym na chęć zmiany pracy*. W realiach pracy zdalnej, dla wielu osób to właśnie procesy kształtują istotną część doświadczenia pracownika. 
 2. Nawyki zespołu: praca zdalna oznacza mniej czasu na spontaniczne interakcje między pracownikami – takie jak choćby uczenie się od kolegów. Regularne aktywności ukierunkowane na wspólne planowanie pracy, uczenie się, budowanie relacji czy rozwiązywanie problemów wyróżniają zespoły, które są efektywne i zaangażowane pracując hybrydowo.
 3. Nowa rola lidera zespołu: umiejętność łączenia ludzi z pracą, organizacją i zespołem stała się warunkiem skuteczności w zarządzaniu zespołem.

Badanie zaangażowania Deloitte to nie tylko innowacyjne podejście metodologiczne, ale i najnowocześniejsze podejście do realizacji badania i raportowania. Oferujemy:

 • Analitykę predyktywną, czyli prognozowanie zachowań pracowników w oparciu o dane organizacji i wyniki badań zaangażowania
 • Zachowanie równowagi między dostosowaniem treści badania a utrzymaniem zastosowalności benchmarków
 • Sposób zdawania pytań, który generuje pomysły na działania – pokazując jasne kierunki zmian menedżerom
 • Dynamiczne dashboardy prezentujące wyniki - Power BI
 • Elastyczne raportowanie
 • Badania pulse
 • Mapy zespołów dla najwyższej kadry kierowniczej – ułatwiające identyfikację wyzwań oraz zespołów mających trudności w danej funkcji
Czy ta strona była pomocna?