Raport: Millenialsi 2019

Artykuł

Raport Milenialsi 2019: Młodzi są świadomi wyzwań, jakie ich czekają w erze przemysłu 4.0

Global Millennial Survey 2019

Sierpień 2019

Przełomowe zmiany stanowią siłę napędową wzrostu i oferują nowe możliwości, jednocześnie stanowią źródło niepewności dla młodszych pracowników. Badanie Deloitte „Global Millennial Survey 2019” pokazuje, że pokolenia Y i Z są coraz bardziej pesymistyczne i nieufne w odniesieniu do swojej sytuacji zawodowej oraz otaczającego je świata.

Tegoroczne badanie Deloitte objęło 13 416 przedstawicieli pokolenia Y (urodzonych w latach 1983-1999) z 42 krajów, w tym z Polski. W raporcie wyodrębniono również grupę przedstawicieli pokolenia Z (urodzonych po 1999 roku) z dziesięciu krajów, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy.

Prezentacja polskich wyników

Kluczowe wnioski z badania Milenialsi 2019:

  • Poziom optymizmu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej jest rekordowo niski. Respondenci nie ufają tradycyjnym instytucjom społecznym, w tym środkom masowego przekazu, a także pesymistycznie odnoszą się do kwestii związanych z postępem społecznym.
  • Milenialsi są pozbawieni złudzeń: nie są specjalnie zadowoleni ze swojego życia, sytuacji finansowej, pracy, przywódców politycznych oraz liderów biznesowych. Są rozczarowani nawet mediami społecznościowymi.
  • Pokolenie Y poszukuje wrażeń: chętniej podejmuje decyzje o kolejnej podróży czy pomocy swojej społeczności lokalnej niż o założeniu rodziny czy…własnej firmy.
  • Milenialsi sceptyczni wobec biznesu: pozostają lojalni wobec organizacji, którym przyświecają podobne wartości pozafinansowe.

Infografika

Dlaczego młode pokolenia charakteryzuje nieufność, a nie optymizm? Być może dlatego, że nieustannie znajdują się one w centrum niepokojów społecznych, politycznych lub ekonomicznych.

Jednym z głównych czynników jest prawdopodobnie recesja gospodarcza, która nastąpiła pod koniec pierwszej dekady XXI w. Na jednym krańcu znajdują się starsi przedstawiciele pokolenia Y, którzy wchodzili na rynek pracy w czasie, gdy kryzys nabierał rozpędu. Na drugim — przedstawiciele pokolenia Z, z których wielu przeżyło połowę swojego życia w pokryzysowej rzeczywistości.

W Stanach Zjednoczonych przedstawiciele pokolenia Y, którzy weszli na rynek pracy w czasie recesji lub w latach spowolnienia, które nastąpiły później, w pierwszych dziesięciu latach swojej pracy doświadczyli najniższego w historii wzrostu gospodarczego.Takie osoby osiągają niższy dochód realny i posiadają mniej aktywów niż poprzednie pokolenia w ich wieku, a ich poziom zadłużenia jest wyższy.2 Wszystko to ma wpływ na wiele podejmowanych decyzji finansowych.

Jednak skutki takiej sytuacji są nie tylko finansowe. W przeciwieństwie do powojennych lat 50-tych ubiegłego wieku — które charakteryzowały się współpracą międzynarodową, gwałtownym wzrostem liczby ludności oraz rozwojem gospodarczym, na którym skorzystała większość społeczeństwa — obecna dekada upływa pod znakiem gwałtownego wzrostu nierówności gospodarczych, ograniczeniem sieci zabezpieczeń społecznych, niewydolnej władzy, której przedstawiciele myślą w sposób zaściankowy, gwałtownych zmian w umowach między pracodawcami i pracownikami, technologii Przemysłu 4.0, które zmieniają rynek pracy, a także urządzeń osobistych, które z jednej strony zwiększają liczbę kontaktów, a z drugiej — sprawiają, że jesteśmy bardziej samotni.

Milenialsi 2019: Komentarze ekspertów

Wpływ niezliczonych, gwałtownych zmian w naszym codziennym życiu na młodsze pokolenia jest ogromny, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym, a być może również psychologicznym. W całym badaniu „przełomowe pokolenie” mówi nam, że nieustanne zmiany i wstrząsy stworzyły populację, która jest inna w każdym calu. Jednak młode osoby są również źródłem cennych wskazówek, jakie działania można podjąć, aby przynieść korzyść obu stronom i zwiększyć zaufanie, wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz spełnić ich wysokie wymagania.

Tomasz Konik, Partner Deloitte

Paweł Zarudzki

Każdego roku zadajemy przedstawicielom pokolenia Y pytania dotyczące zmian w społeczeństwie na całym świecie oraz ich osobistych obaw, aby zobaczyć, jak kształtują się trendy. W tym roku obserwujemy wyraźny spadek optymizmu oraz wiele obaw związanych z sytuacją makroekonomiczną oraz codziennym życiem. Należy pamiętać, że przełomowe zmiany z jednej strony stanowią siłę napędową wzrostu i oferują nowe możliwości, z drugiej zaś stanowią źródło niepewności dla młodszych pracowników. Każde pokolenie znajduje się pod wpływem okoliczności, w których funkcjonuje i Milenialsi nie są tu wyjątkiem.

 - Sylwia Dębińska, dyrektor ds. zarządzania talentami Deloitte 

Irena Pichola

Strategia wynagradzania powinna wyrastać z kultury organizacyjnej i celów prowadzonej działalności. W tegorocznej edycji naszego badania ankietowani wskazali, jako najistotniejsze świadczenia decydujące o sukcesie rekrutacyjnym, obok wynagrodzenia, elastyczność pracy, możliwość kształcenia i rozwoju, a także opiekę zdrowotną oraz działania well-being. Dla pracodawców oznacza to odejście od znanych dotąd systemów wynagradzania i przejście do modelu opartego na budowaniu relacji. Ma to kluczowe znaczenie w tworzeniu i umacnianiu nowej formy interakcji z pracownikiem i budowaniu oferty pracodawcy.

 - Anna Sendrowicz, Menedżer w zespole marki pracodawcy Deloitte

Przeczytaj informację prasową nt. Raportu Millenialsi 2019

Irena Pichola

Wideo

Czy ta strona była pomocna?