Przemysł 4.0

Nowe technologie przenikają do świata i biznesu

Przemysł 4.0 różni się od trzeciej rewolucji tym, że łącząc istniejące technologie równocześnie zaciera granice między sferami fizyczną, cyfrową i biologiczną procesów wytwórczych.