Raport Industry 4.0 – at the intersection of readiness and responsibility

Artykuł

Raport Industry 4.0 – at the intersection of readiness and responsibility

Z najnowszego badania Deloitte wynika, że dla szefów firm liczą się nie tylko wyniki finansowe

Styczeń 2020 r.

Pod wpływem Rewolucji 4.0 światowi liderzy biznesu modyfikują role swoich organizacji. Wartość dla akcjonariuszy przestała być głównym priorytetem, a jej miejsce zajął szeroko pojęty interes publiczny. Jak wynika z najnowszego badania Deloitte kapitalizm ewoluuje, a szefowie firm i organizacje starają się ustalić hierarchię odpowiedzialności względem społeczeństwa. Aspekt ten staje się równie ważny, jak rentowność firm.

Badanie objęło ponad 2.000 członków zarządów firm z 19 krajów, którzy potwierdzili ostatnie konkluzje Okrągłego Stołu Biznesu i Światowego Forum Ekonomicznego, podkreślające, że biznes ma służyć nie tylko akcjonariuszom, ale także klientom, pracownikom, dostawcom i całemu społeczeństwu.

Z badania wynika, że większość firm stara się wypracować równowagę między celowością działania a wysokością zysku. Niemal sześciu na dziesięciu członków zarządu twierdzi, że pozytywny wpływ na środowisko stanowi jeden z pięciu najważniejszych celów działania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. W badaniu przeprowadzonym dwa lata temu 35 proc. dyrektorów uważało, że organizacje muszą poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do ewentualnego wpływu nowych rozwiązań technologicznych na społeczeństwo. W najnowszej ankiecie blisko sześciu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że zwiększenie pozytywnego wpływu ich firm na społeczeństwo jest jednym z pięciu najbardziej pożądanych wyników inwestycji w obszar 4.0. Rosnące zainteresowanie takim działaniem jest zapewne w dużej mierze spowodowane coraz większą presją ze strony interesariuszy - zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Obok „generowania przychodów” dwie najczęściej wskazywane przyczyny koncentracji na problematyce społecznej to „priorytety interesariuszy zewnętrznych” (40 proc. respondentów) i „presja ze strony pracowników” (20 proc.).

Czy ta strona była pomocna?