Raport: Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?

Artykuł

Raport: Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?

Pierwsza edycja badania Deloitte o skali i poziomie Przemysłu 4.0 w Polsce

Przemysł 4.0 | Polska | marzec 2020

Integracja inteligentnych, usieciowionych i autonomicznych technologii cyfrowych i fizycznych (takich jak internet rzeczy, robotyka, pojazdy autonomiczne, druk 3D, itd.) w erze zwanej Przemysłem 4.0 stwarza nowe możliwości w zakresie innowacji i rozwoju działalności biznesowej, procesów i produkcji. Jaką perspektywę przybierają polskie przedsiębiorstwa i na jakim etapie rozwoju się znajdują? Odpowiedzi przynosi raport „Przemysł 4.0 w Polsce”.

Postęp technologii cyfrowej i jej wpływ na każdą dziedzinę życia, w tym na industrializację, odbywa się nieustająco w globalnej skali. Coraz bardziej i szybciej komplikują się sieci połączeń między takimi najnowszymi zdobyczami współczesności, jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji ogromne bazy danych. Konsumenci wymagają od nich szybkości, jakości, dopasowania i personalizacji na skalę, jakiej jeszcze nie doświadczaliśmy. Środowisko natomiast dopomina się wielkiej troski, dbałości o materiały, przemyślanych procesów produkcyjnych w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystko to tworzy napięcia, natłok informacji, wywołuje poczucie zagubienia, ale też wzbudza podziw dla możliwości i daje nadzieję na efektywną integrację poszczególnych elementów.

Jak polskie organizacje planują inwestować w transformację cyfrową? Gdzie i jak mają zamiar wykorzystywać innowacyjne technologie? I jakie są główne wyzwania stojące przed firmami, które chcą przekształcić się w prawdziwie cyfrowe przedsiębiorstwa? To pytania, jakie postawiliśmy uczestnikom naszego badania. Wyniki pokazują, że kadra kierownicza zasiadająca u sterów polskich przedsiębiorstw jest świadoma możliwości, jakie stwarza czwarta rewolucja przemysłowa i planuje intensywne inwestycje w sferze przekształceń cyfrowych. Jednocześnie jednak menedżerowie nie są do końca pewni, jak skorzystać z tych okazji, a niekonsekwencje strategiczne i operacyjne grożą zahamowaniem tych wysiłków.

„Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja”

Zapraszamy Państwa do lektury raportu powstałego na podstawie wyników polskiej edycji badania na temat Przemysłu 4.0. Zakładamy, że będzie on źródłem wartościowych danych i motywacją do tego, by zdobywać środki na innowacje, edukować specjalistów, otworzyć się na stymulujące wpływy i zwyczajnie nie bać się radykalnej zmiany oraz oprzeć się na jej pozytywnej stronie. Dzięki temu powstaną w Polsce silne przedsiębiorstwa przyszłości

- Paweł Filipowicz, Partner Lider praktyki SAP w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Paweł Filipowicz | Deloitte

Informacje o badaniu Przemysł 4.0 w Polsce

Choć definicja pojęcia Przemysł 4.0 ciągle się zmienia, początków tego zjawiska należy upatrywać w produkcji. Dlatego właśnie nasze badanie skoncentrowało się na sektorze produkcji, energetyki, wydobywczym i naftowo-gazowym analizując, w jaki sposób i w jakich obszarach firmy z tych branż inwestują – czy też planują inwestycje – w zakresie digitalizacji; jakim wyzwaniom muszą stawić czoła i jak kształtują swoje strategie technologiczne i organizacyjne w obszarze przekształceń technologicznych.

Badanie Przemysł 4.0 w Polsce zostało przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku. Opinie i wnioski zawarte w raporcie odzwierciedlają stanowiska i poglądy 83 respondentów, menedżerów wyższego szczebla (C-level), z których ponad jedna trzecia reprezentuje branżę produkcyjną. Najliczniejszą grupą spośród menedżerów najwyższego szczebla stanowili dyrektorzy finansowi (12 proc.) oraz prezesi (8 proc.) i dyrektorzy operacyjni (6 proc.). Spośród ekspertów na niższych stanowiskach 20 proc. to menedżerowie i kierownicy (10 proc.).

Ankieta składała się z 23 pytań ogólnych i pogłębionej części branżowej, w ramach której poproszono uczestników o zastanowienie się nad:

 • sposobem, w jaki odnajdują się w erze transformacji cyfrowej
 • inicjatywami cyfrowymi, jakie wdrażają, lub planują wdrażać w organizacji
 • strategicznymi obszarami, które są priorytetem w zakresie wprowadzanych zmian
 • a także tego, jakie są dobre i złe strony transformacji cyfrowej, z którymi mają do czynienia w swoich organizacjach.

Co napędza innowacje w polskim przemyśle?

Motory innowacji w Polsce to:

 • działalność operacyjna (75 proc.),
 • technologie (48 proc.)
 • oraz ludzie (43 proc.).

Czynniki napędzające transformację cyfrową:

 • wymagania klientów,
 • potrzeba zwiększania efektywności,
 • oraz presja konkurencji.
   

Jako najpilniejsze potrzeby technologiczne do aktualizacji, wskazane zostały: rozwiązania wspomagające analitykę biznesową, narzędzia analityczne oraz aplikacje. Jedynie 20 proc. badanych polskich przedsiębiorstw dysponuje technologią cyfrową pozwalającą ma wykorzystanie danych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

To już najwyższy czas, by polskie przedsiębiorstwa zaznajomiły się z technologiami wspierającymi procesy decyzyjne np. wykorzystując potencjał cyfrowych bliźniaków, czyli wirtualnych replik fizycznych urządzeń lub złożonych systemów. To rozwiązania, które mogą zwiększać wydajność produkcji, optymalizować łańcuchy dostaw, przewidywać potrzebną konserwację maszyn czy pomagać w ograniczaniu zatorów – a potencjalnych zastosowań jest o wiele więcej. Dostęp do coraz większej ilości danych umożliwia tworzenie symulacji, które są bardziej szczegółowe i dynamiczne niż kiedykolwiek. Ponadto, wirtualizacja obiektów stała się tak samo dostępna dla dużych, jak i małych organizacji

- Szymon Sowiar, Menedżer w zespole SAP, Deloitte.

Szymon Sowiar | Deloitte

Niemal z każdym dniem wydłuża się lista technologii, które oferuje Przemysł 4.0 i możliwości, jakie one dają. W dalszym ciągu jednak liderzy w polskich firmach ostrożnie z nich korzystają, bojąc się zburzenia dotychczasowych, sprawdzonych sposobów funkcjonowania ich organizacji. Obawiają się, że ograniczają ich możliwości finansowe, brak odpowiednich specjalistów w zespole, także niewystarczająca własna wiedza o inicjatywach cyfrowych. Nie nadążają za coraz bardziej nowatorskimi technologiami, które wydają się im zbyt skomplikowane, bardzo drogie, niedostępne.

W polskiej edycji badania mocno wybrzmiały główne zadania, przed którymi stoją w tej chwili organizacje. Potrzebne są szkolenia dla wszystkich pracowników, trzeba umieć zatrzymywać talenty i budować odpowiednie relacje. Liderzy chcą mieć jasną i spójną strategię rozwoju, być przekonani do celów biznesowych Przemysłu 4.0. Muszą też pokonywać liczne bariery: mentalne, edukacyjne, finansowe i związane z zagrożeniami, jakie niesie nowa rewolucja w przemyśle, np. ryzykiem cybernetycznym.
Czy ta strona była pomocna?