HR Transformation

Usługi

HR Transformation

W świecie ciągłych, dynamicznych, przełomowych zmian sprawy kadrowe należy traktować jak problemy biznesowe, zarządzane wprawdzie na poziomie działu HR, ale rozwiązywane przez zarząd. W tym celu należy fundamentalnie zmienić sposób myślenia, podział zadań, możliwości oraz dostarczyć odpowiednich narzędzi cyfrowych, zapewniających modyfikację koncepcji na poziomie systemu.

Wydajność i sukces każdej firmy, niezależnie od branży, w której prowadzi działalność, zależy od ludzi, których zatrudnia. Nasza oferta uwzględnia zmianę koncepcji i sposobów nadawania uprawnień pracownikom przez dział HR w całej strukturze organizacyjnej, od prezesa do praktykanta.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z firmą handlową, produkcyjną, urzędem centralnym czy wyższą uczelnią, nasz zespół pomaga klientowi opracować i wdrożyć wieloaspektową strategię kadrową, całkowicie zmieniającą sposób działania pionu HR, wspierającą rozwój pracowników i sprzyjającą osiągnięciu przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów. Proces ten obejmuje zmianę sposobu działania pionu HR oraz obsługi płac dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, opartych o chmurę (Workday HR, SAP SuccessFactors, Oracle HR) oraz innych rozwiązań analitycznych i mobilnych, usprawniających obsługę, umożliwiających innowacje i pozytywnie odbieranych przez pracowników, niezależnie od tego, czy prowadzą bezpośrednią obsługę klientów, zarządzają działem, pracują na zlecenie, administrują siecią czy są studentami, odbywającymi praktyki.

Zatrudniamy wybitnych fachowców, którzy dostarczą Państwu narzędzi, zwiększających możliwości, wiarygodność i budujących społeczność, dzięki czemu firma może osiągać lepsze wyniki w zakresie koordynacji obsługi, sprawnej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń oraz angażowania i motywowania pracowników.

Nasi profesjonaliści zawsze mają pomysł na kadrę przyszłości. Jesteśmy liderami dziś, bo nigdy nie tracimy z oczu jutra.

Kontakt

John Guziak

John Guziak

Partner, Human Capital

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej... Więcej