Organization Transformation

Usługi

Organization Transformation

Nowe modele biznesowe, przełomowe technologie i zwinne rozwiązania bezustannie zmieniają sposoby działania firm. Model transformacji zbudowany wokół doświadczeń klientów, pracowników i partnerów umożliwia ciągłą zmianę na poziomie zachowań, kultury i organizacji.

Technologie cyfrowe i rozwiązania nowej generacji, zmienne warunki rynkowe i naciski ze strony regulatorów - to zewnętrzne, powszechnie odczuwane siły, wymuszające transformację przedsiębiorstwa. W ujęciu wewnętrznym czynniki takie mogą obejmować zmianę kierownictwa, fuzję lub przejęcie. Niezależnie od przyczyn, pojawiają się te same wyzwania: W jaki sposób dostosować strukturę organizacyjną, metody zarządzania talentami, sposoby kierowania i kulturę przedsiębiorstwa do nowej strategii biznesowej, by przeprowadzić trwałą transformację?

W przezwyciężeniu tych wyzwań mogą Państwu pomóc eksperci z Deloitte. Wspólnie zaprojektujemy optymalną sieć zespołów, wyznaczymy kluczowe wskaźniki efektywności i dostosujemy procesy organizacyjne. Pomożemy Państwu określić, co w firmie musi się zmienić i udzielimy wsparcia przy zarządzaniu niezbędnymi zmianami postaw i kultury z wykorzystaniem najnowocześniejszych strategii i autorskich rozwiązań, takich jak CulturePath i EngagePath, które ułatwią wprowadzenie tych zmian. Ułatwimy Państwu wybór nowych metod działania, w tym zarządzania oczekiwaniami kierownictwa oraz określenia nowych kwalifikacji, potrzeb szkoleniowych i komunikacyjnych.

Zapewnimy również dostęp do specjalistycznej wiedzy o rozwiązaniach, obejmujących składki emerytalne, obliczenia aktuarialne i ubezpieczenia, a także kwestie kapitału ludzkiego w przypadku fuzji i przejęć. Nasi specjaliści pomagają firmom zarządzającym aktywami i funduszami emerytalnymi w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowej, innowacji, napędzających wzrost, podnoszeniu jakości obsługi klienta i efektywności działania. Współpracujemy z firmami, oferującymi ubezpieczenia na życie, majątkowe, NW i zdrowotne, a także z zakładami opieki zdrowotnej przy modernizacji stosowanych systemów w celu zacieśnienia kontroli kosztów i ryzyka, a także z firmami z innych sektorów przy redukcji kosztów i poprawie efektywności zarządzania ryzykiem, związanym z wysokością udziału własnego. Nasi doradcy ds. fuzji i przejęć uczestniczą w planowaniu i wdrażaniu strategii, umożliwiających osiągnięcie maksymalnej efektywności działania pionów HR oraz reorganizację kadr, związaną z fuzjami, przejęciami, zbyciami i restrukturyzacją.

Specjaliści Deloitte ds. transformacji organizacyjnej już niejednokrotnie udowodnili, że na tym polu można osiągnąć trwałą poprawę dzięki połączeniu bogatego doświadczenia, głębokiej wiedzy i sprawności działania z najnowocześniejszymi technologiami i analityką.

Kontakt

John Guziak

John Guziak

Partner, Human Capital

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej... Więcej