Workforce Transformation

Usługi

Workforce Transformation

Zmiany technologiczne i społeczne redefiniują pojęcia takie jak praca, pracownicy i miejsce pracy. Sukces organizacji zależy od wypracowania holistycznej strategii zarządzania kapitałem ludzkim w nowej rzeczywistości: od pozyskiwania pracowników, przez budowanie wspólnego kierunku i zaangażowania, aż po przywództwo.

Ludzie - to najcenniejsze aktywa firmy. Odpowiednie kształtowanie interakcji w miejscu pracy ma zatem fundamentalne znaczenie dla sukcesu organizacji. Nasi doświadczeni fachowcy, znawcy strategii transformacji kadrowej, umożliwią wprowadzenie całościowej, przemyślanej zmiany.

Jakich kwalifikacji potrzebują pracownicy i gdzie należy je wykorzystać? Czy automatyzacja spowoduje przełom kadrowy w firmie? Posiadamy umiejętności z zakresu planowania i analityki kadrowej, dzięki którym udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania, dotyczące planów przyszłego rozwoju firmy, będzie łatwiejsze. Nasi specjaliści pomogą Państwu zaprojektować i wdrożyć rozwiązania z zakresu analityki kadrowej z wykorzystaniem pogłębionych analiz, umożliwiających opracowanie, organizację i optymalizację systemu wykorzystania talentów. Analityka predykcyjna pozwoli natomiast na dostosowanie strategii biznesowej do zmiennego charakteru miejsca pracy.

Nasz zespół ds. talentów ułatwi firmie identyfikację i optymalizację wykorzystania najbardziej utalentowanych pracowników, zarządzanie ryzykiem spadku morale i utraty pracowników, a także wdrożenie nowych, sprawdzonych praktyk, umożliwiających angażowanie pracowników i osiąganie lepszych wyników. Przedstawimy Państwu metody projektowania, modelowania i wdrażania kompleksowych programów wynagradzania i dbałości o dobre samopoczucie pracowników, wykraczające poza ujęcie tradycyjne (pensja plus świadczenia).

Pomożemy również zoptymalizować system pozyskiwania talentów, przygotowujący członków kadry kierowniczej wszystkich szczebli, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do radzenia sobie ze zmiennością rynku i oczekiwań biznesowych. Usługi dotyczące przywództwa można dopasować do potrzeb danej firmy, uwzględniając na przykład sukcesję lub skuteczność działania naczelnego kierownictwa. Wszyscy menedżerowie mogą skorzystać z programów specjalistycznych, takich jak transformacja cyfrowa czy zarządzanie przez zmianę.

Liderzy rynkowi osiągają wysokie, trwałe wyniki dzięki promowaniu kultury ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Nasze usługi w tym zakresie obejmują opracowanie strategii i treści, dostosowanych do potrzeb klienta, a także rozwiązania technologiczne, zapewniające innowacyjne możliwości kształcenia, sprzyjające rozwojowi talentów i poprawie wyników firmy.

Kontakt

John Guziak

John Guziak

Partner, Human Capital

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej... Więcej