SheXO

Nowości

Mentoring – wielostronny rozwój liderek

Wideorelacja z panelu dyskusyjnego Klubu SheXO

Warszawa, 17 marca 2016 r.

2 marca 2016 r. odbyło się spotkanie klubu SheXO zorganizowane wspólnie z fundacją Vital Voices Poland – organizacją, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet – fundacją skierowaną do kobiet przedsiębiorczych, które prowadzą swoje firmy lub myślą o ich założeniu.

Wideorelacja z panelu dyskusyjnego

Z udziałem panelistek, mentorek i mentees, zastanawiałyśmy się wspólnie nad definicją mentoringu, cechami relacji mentoringowej, o tym co decyduje o powodzeniu procesu mentoringu i  czy może on wpłynąć na życie zawodowe i rozwój osobisty.

Panel dyskusyjny moderowała dziennikarka Beata Tadla, a udział w nim wzięły:

  • Aleksandra Gren, Dyrektor Generalny Fiserv Polska, członkini rady Vital Voices Poland oraz członkini rady Vital Voices Europe w Wielkiej Brytanii, mentorka,
  • Iwona Georgijew, Partner Deloitte, liderka Klubu SheXO, mentorka, 
  • Katarzyna Wierzbowska, Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, założycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, mentorka,
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, Członek Rady Nadzorczej BZWBK, mentorka Vital Voices Poland.

Czym jest mentoring? 

Mentoring określa się współcześnie mianem kultury i narzędzia dla rozwoju mentorek, mentees i całych organizacji. Mimo że obecnie dużo mówi się na ten temat, a liczba programów mentoringowych i ich profesjonalizacja zwiększa się, sam mentoring istnieje niemal od początku cywilizacji. Ludzie od zawsze chcieli uczyć się od starszych i czerpać z ich cennego doświadczenia, dlatego w przypadku mentora również wiek ma znaczenie. Mentoring określić można jako nieustanne poszukiwanie wiedzy, inwestowanie w relacje z ludźmi i łączenie się poprzez partnerstwo w wiedzy i doświadczeniu. „Mentoring jest bardzo potężnym narzędziem rozwoju ludzi, rozwoju kobiet, formowania liderek” – mówi Katarzyna Wierzbowska.

Przepis na sukces

Relacja mentoringowa to dwustronne partnerstwo – polega nie tylko na czerpaniu z wiedzy mentora i wymianie doświadczeń, ale też na umacnianiu i zdobywaniu większej pewności siebie. Wyjątkowy charakter nadaje jej przede wszystkim deficytowość tego czym można się w niej dzielić, czyli czas, uwaga i dostęp do siebie. Mentoring to też przejście od zdobywania wiedzy z książek do uczenia się od innych. „Mądrość często nie jest w tych książkach. A jeśli nawet jest, to nie zbuduję pewności siebie poprzez czytanie książki. Ale mogę ją zbudować jeżeli w oczach innej osoby zobaczę wiarę we mnie i ktoś mi powie: Wiesz co? Dasz radę, zrobisz to!” – mówi Iwona Georgijew.

Przepisem na sukces w budowaniu relacji między mentorem i mentee dzieli się Aleksandra Gren. Jej zdaniem podstawowymi składnikami udanej relacji mentoringowej są nadawanie przez obie strony na tych samych falach i niesugerowanie się pierwszym wrażeniem, które bywa mylące. „Obydwie strony powinny być ciekawe, żeby wyłapywać pewne rzeczy i aby budować wartość, bo mentoring to partnerstwo oparte na budowaniu dodatkowej wartości. I tu jest właśnie ta magia, bo wtedy wartość jest dla mentee, ale również dla mentora. Aby być mentorem trzeba lubić ludzi i trzeba być ciekawym innych, i na pewno to o czym mówiłyśmy: po prostu cieszyć się z sukcesu innych. To musi nam sprawiać radość!” mówi Aleksandra Gren. Marynika Woroszylska-Sapieha podkreśla wagę uczciwości i otwartości, bez których relacja będzie powierzchowna. „Czemu służy proces mentoringu? Nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również nabywaniu pewnej mądrości. Poprzez cały proces, który powoduje, że osiągamy większą samoświadomość, rozwijamy w sobie mądrość. To słowo mądrość jest bardzo rzadko w dzisiejszych czasach używanym słowem, ale jest bardzo istotnym i ważnym.” – dodaje Marynika Woroszylska-Sapieha

Mentor jak lekarz

Wśród najważniejszych cech, którymi powinien cechować się mentor, wymieniane są przede wszystkim chęć dzielenia się doświadczeniem, bezinteresowność, empatia, umiejętność traktowania mentee z szacunkiem i partnerstwem. Zdaniem Katarzyny Wierzbowskiej: „Mentorem można być wtedy, kiedy rozwój innych staje się dla nas wartością”. „Nie potrafiłabym osobiście być mentorką, nie dostając wcześniej możliwości zrobienia rachuby swojego życia” dodaje Iwona Georgijew. Zadaniem mentora jest też stawianie się w sytuacji drugiej osoby. Musi on posiadać umiejętność postawienia diagnozy, żeby umieć dobrze „wypisać receptę”.

Nie bez znaczenia pozostaje zaangażowanie mentee, bo to od podopiecznego zależy na ile jest gotowy do pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez mentora. Iwona Georgijew relację mentoringową porównuje do urządzania wnętrza, które mentee otwiera przed mentorem i to od niego zależy w jakim obszarze swojej osobowości stawia przed sobą cele, do której chce dać mentorowi dostęp i w jakim stopniu skorzysta z jego osobowości i doświadczenia. 

Przebij się na pozycję liderki

Kasia Wierzbowska wyróżnia trzy podstawowe korzyści płynące z mentoringu. W skali makro jest to budowanie kapitału społecznego, a co za tym idzie, również finansowego. Mentoring zapewnia organizacji lepsze funkcjonowanie, a kobietom rozwój osobisty i szansę przebicia się na pozycję liderki. 

Konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że mentoring to skuteczne narzędzie rozwoju kobiet w biznesie. Liderki dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, tym samym inwestując w swoje otoczenie. Zwłaszcza dla kobiet, które niejednokrotnie muszą walczyć o swoje miejsce w biznesie, przykład płynący od innych kobiet może być wielką inspiracją i dawać siłę do przekraczania kolejnych granic. Liderki mnożą się - zdobywają wiedzę i przekazują ją dalej, inspirując kolejne kobiety do działania, do odkrywania swoich możliwości, swojej siły. Taki system daje możliwość postępu, przyczynia się do zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, zaangażowanych w biznes, politykę, sprawy społeczne.

Czy ta strona była pomocna?