Cyfryzacja danych dotyczących zdrowia

Artykuł

Cyfryzacja danych dotyczących zdrowia

Wielkie możliwości wśród powszechnego sceptycyzmu

Deloitte 03/2023

Cyfryzacja danych medycznych jest obecnie jednym z trendów w zmieniającej się ochronie zdrowia. Odpowiedzialność nad ich gromadzeniem, a następnie skuteczna analiza może przynieść pozytywne zmiany w procesie leczenia pacjentów oraz zarządzania personelem medycznym

Cyfryzacja danych medycznych to temat, który budzi kontrowersje i obawy. Zwolennicy digitalizacji określają tę przemianę jako krok w dobrym kierunku. Wątpliwości budzi prywatność oraz nieuprawnione wykorzystanie dokumentacji. Podkreślić trzeba, iż cyfrowe przetwarzanie informacji medycznych to trend, który będzie rozwijał się w nadchodzących latach.

Szwajcaria dotychczas gromadziła dane dotyczące zdrowia w sposób zdecentralizowany i często w formie analogowej. Rozszerzone zbieranie cyfrowe i możliwość łatwiejszego udostępniania danych może poprawić wyniki medyczne pacjentów. Ponadto sprawi, iż system ochrony zdrowia będzie bardziej efektywny i umożliwi obniżenie kosztów.

Tworzenie Big Data (dużych zbiorów danych), oraz ich umiejętne przetwarzanie i analizowanie, umożliwi identyfikację trendów oraz wzorców w zakresie jednostek chorobowych, skuteczności terapii, itp. Ten proces wpłynie na ocenę czynników ryzyka chorób oraz dostosowanie profilaktyki i postawienie wczesnej diagnozy u pacjentów. Ponadto dzięki analizie danych możemy usprawnić sposób zarządzania zasobami opieki zdrowotnej.

Na taką transformacje społeczeństwo musi jednak wyrazić zgodę, a zauważalna wciąż niechęć do dzielenia się takimi informacjami, uniemożliwi kompleksowe wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Obywatel musi obdarzyć zaufaniem podmioty ochrony zdrowia oraz zasady przetwarzania udostępnionych danych. Do właściwego procesu niezbędne będą regulacje prawne.

Prawodawstwo powinno realizować rozsądny kompromis pomiędzy ochroną prywatności a promowaniem innowacji i dbaniem o zdrowie publiczne. Jednocześnie fundamentem tego kompromisu jest jego społeczna akceptacja. Ta z kolei, w idealnym świecie, powinna być świadoma, zwolennicy liberalnych zasad wiedzą co ryzykują, przeciwnicy, wiedzą co tracą.

Szwajcarzy do cyfryzacji w tej dziedzinie podchodzą sceptycznie. Ważne jest dokładne zbadanie obaw, by wprowadzić rozwiązanie je niwelujące.
Pomimo istniejących ryzyk dotyczących cyfryzacji danych jest to trend niezbędny do usprawnienia oraz poprawy jakości systemu ochrony zdrowia.Czy ta strona była pomocna?