Rozwój telemedycyny jednym z głównych trendów na rynku opieki zdrowotnej

Artykuł

Rozwój telemedycyny jednym z głównych trendów na rynku opieki zdrowotnej

Czerwiec 2020 r.

Kluczowym elementem przedstawionej w raporcie wizji ochrony zdrowia jest telemedycyna, posiadająca potencjał pozwalający na sprawne informowanie, skuteczną personalizację, przyspieszenie i usprawnienie procesu diagnozowania, a także prowadzenia profilaktyki i samego leczenia. Cyfrowe narzędzia pozwalają na wczesne wykrywanie chorób, a zdalne konsultacje zaspokajają popyt na porady medyczne w sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy pozostać w izolacji, bez możliwości fizycznego kontaktu z lekarzem. Z czasem, gdy telemedycyna się rozwija, staje się ona kluczowym elementem pomagającym konsumentom poprawić lub utrzymać ich dobre samopoczucie, a także odgrywa coraz ważniejszą rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób.

Deloitte Center for Health Solutions współpracowało z ATA (American Telemedicine Association), aby przeprowadzić wywiady z pracownikami służby zdrowia. Badania Deloitte pokazują, że zdrowie wirtualne zmienia krajobraz branży, a tradycyjne modele biznesowe opieki zdrowotnej prawdopodobnie będą musiały ewoluować, aby pozostać konkurencyjnym i zdobyć klientów oraz pacjentów.

Główne wnioski płynące z badania:

- 50% kadry zarządzającej uważa, że do 2040 r. przynajmniej 25 proc. zabiegów ambulatoryjnych, profilaktyki, opieki długofalowej i usług wellbeing będzie świadczona zdalnie.

- Trzech na czterech kierowników przewiduje, że inwestycje w wirtualne zdrowie będą znacznie wyższe (o ponad 25 procent) w ciągu następnej dekady niż obecnie.

- Prawie wszyscy respondenci (94 %) oczekują, że rozwiązania nowej generacji i rozwiązania interoperacyjne umożliwią szerokie udostępnianie danych; 88% ankietowanych uważa, że urządzenia do noszenia zostaną zintegrowane z systemami zapewniającymi lepszą opiekę dzięki personalizacji.

- Około dwóch trzecich ankietowanych menedżerów sądzi, że usunięcie barier regulacyjnych i płatniczych przyspieszy rozwój telemedycyny

- Kierownictwo zgadza się, że sprostanie wyzwaniom związanym z czynnikami wpływającymi na zdrowie (znanymi również jako uwarunkowania społeczne) nie będzie łatwe.

- Firmy z branży medycznej będą zmuszone opanować nowe strategie biznesowe, aby wkroczyć na ścieżkę efektywnego rozwoju i osiągnąć konkurencyjność.

 

Nakłady inwestycyjne w obszarze telemedycyny do 2030 roku (wg ankietowanych)

Raport: The future of virtual health
Czy ta strona była pomocna?