W 2030 roku Deloitte w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną

Informacje prasowe

W 2030 roku Deloitte w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną

Poprzez edukację firma doradcza w najbliższych latach wpłynie na podniesienie szans życiowych 260 tys. osób.

Warszawa, 14 października 2021 r.

Odpowiedzialność ekologiczna i społeczna zyskuje w rzeczywistości biznesowej coraz większe znaczenie. Jedną z wiodących organizacji, która zarówno w Polsce, jak i na świecie chce wywierać pozytywny wpływ na otoczenie jest Deloitte.

Firma doradcza zamierza do 2030 roku osiągnąć w Polsce neutralność klimatyczną, a do 2025 roku korzystać wyłącznie ze źródeł zielonej energii. Jak wynika z Deloitte 2021 Global Impact Report w minionym roku finansowym (zakończonym w maju 2021 roku) globalne przychody firmy wyniosły 50,2 mld dolarów, czyli o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma na całym świecie zatrudnia ponad 345 tys. wysokiej klasy ekspertów, z czego 2700 w Polsce.

W minionym roku finansowym Deloitte koncentrował się na pomocy klientom w reagowaniu na pandemię, zapewnieniu pracownikom dobrostanu psychicznego i fizycznego, wspieraniu lokalnych społeczności oraz dbaniu o środowisko naturalne

Mimo trudnych warunków wywołanych COVID-19 niezmiennie zarówno w Polsce, jak i na świecie strategia Deloitte zakłada wywieranie pozytywnego wpływu na naszych klientów, pracowników, otoczenie oraz klimat. Jako liderzy czujemy się odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy. Mamy w tym zakresie konkretne, mierzalne cele, a w ich osiąganie angażujemy cały zespół

– mówi Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich.
 

Globalne przychody Deloitte wyniosły w roku finansowym 2021 50,2 mld dolarów, czyli o 3,5 proc. więcej w porównaniu rok do roku. Największy udział w tej kwocie miał konsulting (20,8 mld dolarów) oraz audyt (10,5 mld dolarów). Pod względem geograficznym podział w strukturze przychodów wygląda następująco: Ameryka Północna i Południowa (25,2 mld dolarów), region EMEA (16,7 mld dolarów) oraz region Azji i Pacyfiku (8,5 mld dolarów). Deloitte rozszerzył usługi dla klientów świadczone w ramach globalnych sojuszy i ekosystemów o 24 proc. Stałe inwestycje w jakość usług przyniosły pozytywne rezultaty. Trzeci rok z rzędu Brand Finance uznał Deloitte za najsilniejszą i najbardziej wartościową markę usług komercyjnych na świecie. Firma została wskazana jako lider we wszystkich dziedzinach usług, takich jak chmura, cyberbezpieczeństwo, strategia czy analityka.

Jako największa na świecie organizacja świadcząca profesjonalne usługi, Deloitte chce wywierać wpływ na rzeczywistość. Dla ponad 345 tys. pracowników, w tym 2700 w Polsce, oznacza to pracę nad rozwiązywaniem coraz bardziej złożonych problemów oraz tworzenie warunków, dzięki którym nastąpi postęp w niwelowaniu nierówności społecznych i ekonomicznych oraz zmian klimatycznych.


Wpływ na klimat

Firma Deloitte we współpracy z Międzynarodową Radą Biznesu Światowego Forum Ekonomicznego brała udział w opracowaniu zestawu wskaźników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), które firmy mogą wykorzystywać do raportowania postępów w realizacji priorytetów określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ.

To zaangażowanie objawia się również w praktyce. Deloitte w Polsce zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną (net-zero) do 2030 roku. Biura zlokalizowane w 9 miastach już teraz w większości korzystają z energii ze źródeł odnawialnych, a do 2025 roku OZE staną się wyłącznym źródłem energii dla biur Deloitte w Polsce. W tej chwili trwają prace nad strategią zakupu offsetu CO2 i obniżeniem emisyjności realizowanych projektów.

Wpływ zmian klimatu na biznes to nasz priorytet we współpracy z klientami. Jako lider w tym obszarze wspieramy ich w transformacji klimatycznej i wpisaniu ambitnych celów środowiskowych w procesy biznesowe. Tylko w minionym roku finansowym zrealizowaliśmy niemal 40 projektów Polsce i w regionie, pomagając firmom w przygotowaniu i wdrożeniu strategii ESG. Wspieramy w tym obszarze także sektor samorządowy i instytucje publiczne

– mówi Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej oraz liderka globalnych usług klimatycznych dla sektora publicznego, Deloitte.

W ubiegłym roku finansowym eksperci Deloitte zorganizowali 9 ogólnie dostępnych webinarów na temat zmian w regulacjach w zakresie klimatu i ESG oraz praktycznych aspektów zrównoważonego rozwoju. Z wiedzy tej skorzystało niemal 2 500 osób. Poza tym firma wspiera kluczowe na rynku inicjatywy podnoszące edukację klimatyczną oraz świadomość odpowiedzialności biznesu. Deloitte jest jedynym z inicjatorów powołania w polskiego oddziału inicjatywy klimatycznej Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - Chapter Zero Poland. Powstała ona przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zajmuje się edukacją klimatyczną członków rad nadzorczych.

Wpływ na ludzi

Liderzy mogą wykorzystać ogromny potencjał ery cyfrowej do tworzenia nowych miejsc pracy i nowych sposobów rozwiązywania pojawiających się wyzwań. W skali globalnej gospodarki zmieniają się w bezprecedensowym tempie - innowacje cyfrowe zwiększają wydajność i pomagają większej liczbie przedsiębiorstw dotrzeć do klientów na całym świecie. Pandemia przyspieszyła ten proces i pomogła wielu firmom przetrwać. Jednocześnie kryzys związany z wirusem COVID-19 pogłębił istniejące wcześniej nierówności społeczne.

Nasza przyszłość zależy od pomocy ludziom w uzyskaniu dostępu do edukacji i zasobów, które mogą poprawić ich życie, dlatego też musimy wykorzystać potencjał ery cyfrowej do budowania kompetencji przyszłości i tworzenia możliwości zawodowych dla jak najszerszej grupy osób. Naszym celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi talentów oraz wspieraniu kultury organizacyjnej, która docenia różnorodność i indywidualizm

– mówi Joanna Świerzyńska, partnerka w dziale doradztwa podatkowego, talent partnerka w Deloitte Polska. W omawianym okresie pracę w Deloitte rozpoczęło 745 osób.


Poprzez działalność klubu SheXO, do którego należy obecnie 900 liderek z całej Polski, Deloitte Polska wspiera kobiety w biznesie. Z kolei studentki aspirujące do roli menedżerek mogą rozwijać się w programie WomenThatMatters, w którym 69 młodych kobiet odbyło indywidualne sesje rozwojowe z 67 doświadczonymi mentorkami z Deloitte. Jak dotąd na te sesje przeznaczono ponad 300 godzin czasu mentorek. Od lat ważnym elementem kultury organizacyjnej Deloitte jest wolontariat pracowniczy. W tym roku każdy z pracowników może na projekty pro bono poświęcić co najmniej jeden dzień pracy. Pandemia wpłynęła również na wzrost świadomości, co do konieczności dbania o zdrowe psychiczne. Inicjatywy na rzecz dobrego samopoczucia są realizowane w całej organizacji, umożliwiając pracownikom radzenie sobie ze skutkami przymusowej izolacji.


Wpływ na przyszłość

Rozwiązywanie problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatu, ubóstwo czy ograniczony dostęp do edukacji wymaga zaangażowania, wiedzy i doświadczenia, również ze strony biznesu. Powołana niedawno Fundacja Deloitte Polska realizuje inicjatywy, które mają istotny wpływ na życie społeczności, angażując w nie pracowników firmy. Jej celem jest realizacja projektów skupiających się na trzech kluczowych obszarach – edukacji, klimacie i dobroczynności. Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu, organizacji szkoleń i warsztatów, realizacji projektów badawczych, działalności wydawniczej, prowadzeniu i uczestnictwie w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach publicznych.

Wpływamy na rzeczywistość edukując, zapobiegając zmianom klimatu oraz docierając z pomocą do najbardziej potrzebujących. Od lat działamy tak, by wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, zgodnie z naszą misją „Making impact that matters”. Chcemy być zmianą, którą sami pragniemy widzieć na świecie. Fundacja daje nam możliwość wywierania jeszcze większego wpływu na postpandemiczne społeczeństwo

– informuje Adam Mariuk, prezes Fundacji Deloitte Polska.

Nowoczesna edukacja jest największym kapitałem przyszłości. Podjęliśmy publiczne zobowiązanie do realizacji inicjatyw, które będą miały istotny wpływ na życie społeczności, w których funkcjonujemy. Do 2030 roku mamy zamiar w metodyczny sposób wesprzeć aż 260 tys. osób w Polsce

– dodaje.

Raport - Global impact report

A year of connection, action and impact

GLOBAL IMPACT REPORT 2021

Raport w języku angielskim

Przejdź do strony raportu
Czy ta strona była pomocna?