Informacje prasowe

Edukacja, klimat, dobroczynność – trzy cele Fundacji Deloitte

Do 2030 roku Fundacja chce wesprzeć potrzeby edukacyjne 260 tys. osób w Polsce

Warszawa, 26 lipca 2021

Rozwiązywanie problemów współczesnego świata takich, jak zmiany klimatu, ubóstwo czy ograniczony dostęp do edukacji wymaga zaangażowania, wiedzy i doświadczenia, również ze strony biznesu. Powołana niedawno Fundacja Deloitte Polska będzie realizować inicjatywy, które mają istotny wpływ na życie społeczności angażując w nie pracowników firmy. Prezesem Fundacji Deloitte został Adam Mariuk.

Od lat działamy tak, by wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, zgodnie z naszą misją „Making impact that matters”. Powołanie Fundacji było kolejnym, naturalnym krokiem w kierunku jej realizacji. Dzięki Fundacji możemy wspierać inicjatywy pożytku publicznego, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój nowoczesnego i zrównoważonego społeczeństwa. Oprócz współpracy z partnerami strategicznymi i realizowania globalnych założeń Deloitte, chcemy zachęcać pracowników w Polsce, żeby wychodzili z inicjatywą, proponowali projekty ważne dla ich otoczenia i angażowali się w działania. Wierzymy, że wywieramy największy wpływ, gdy nasi ludzie wykorzystują swoje umiejętności i fachową wiedzę, aby pomagać innym.

– mówi Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte Polska.

Fundacja Deloitte rozpoczęła działalność 10 czerwca br. Jej celem jest zaangażowanie pracowników firmy w Polsce w projekty skupiające się na trzech kluczowych obszarach – edukacji, klimacie i dobroczynności. Swoje cele będzie realizować poprzez udzielanie wsparcia finansowego na rzecz osób i instytucji, organizację szkoleń i warsztatów, realizację projektów badawczych, działalność wydawniczą, prowadzenie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach publicznych.

Deloitte Polska, fundator, oprócz zasobów finansowych umożliwił również swoim pracownikom wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w celach pro bono, w ramach wolontariatu pracowniczego organizowanego przez fundację.

Odpowiedź na wyzwania edukacyjne

Powołanie fundacji zbiegło się w czasie ze zwiększeniem zaangażowania w globalną inicjatywę Deloitte WorldClass, której celem jest edukacja 100 mln ludzi na świecie do 2030 roku. Chodzi głównie o rozwój kompetencji przyszłości i innowacyjnego myślenia.

Nowoczesna edukacja jest największym kapitałem przyszłości. Podjęliśmy publiczne zobowiązanie do realizacji inicjatyw, które będą miały istotny wpływ na życie społeczności, w których funkcjonujemy.
Lokalnie, chcemy w najbliższych latach w metodyczny sposób wesprzeć aż 260 tys. osób w Polsce. Wierzę, że Fundacja Deloitte będzie platformą łączącą instytucje mające podobne pomysły i przestrzenią wspierającą inicjatywy pracowników Deloitte.

– mówi Adam Mariuk, prezes Fundacji Deloitte Polska.

Jednym z pierwszych działań w obszarze edukacji jest zaangażowanie Fundacji Deloitte Polska w akcję UNICEF „Prezenty bez pudła”, w ramach której Deloitte sfinansuje zakup 75 zestawów „Szkoła w pudełku”. To pozwoli kontynuować naukę dzieciom, którym grozi utrata tej możliwości – na przykład w wyniku katastrof naturalnych. W zestawie znajdują się przybory szkolne, podręczniki dla 40 dzieci, tablica, globus i radio zasilane energią słoneczną. Zostaną one dostarczone do najbardziej potrzebujących miejsc na świecie.

Troska o środowisko i społeczeństwo

Ważną częścią działania fundacji jest również aktywność w obszarze klimatu – tak, aby tworzyć rozwiązania ułatwiające przejście na gospodarkę niskoemisyjną i pomóc w osiąganiu celów Porozumienia Paryskiego.

Dla Fundacji Deloitte Polska, podobnie jak dla Deloitte na całym świecie, zmiany klimatu są obecnie tematem priorytetowym. Wyzwania związane z kryzysem klimatycznym są ogromne i żadna organizacja nie jest w stanie rozwiązać ich samodzielnie. Dzięki działaniom fundacji i strategii WorldClimate będziemy uwzględniać kwestie związane z klimatem w naszych własnych inicjatywach, zachęcać naszych pracowników i klientów do działań na rzecz klimatu w pracy i w domu, a także angażować szerszy ekosystem partnerów do tworzenia rozwiązań ułatwiających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

– mówi Irena Pichola, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte, członkini Rady Fundacji.

Trzecim obszarem, na którym skupia się fundacja, jest dobroczynność. Ten cel fundacja zamierza osiągać poprzez wsparcie i realizację inicjatyw i pomysłów pracowników Deloitte. To oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby społeczności w których żyją, które projekty chwytają ich za serce i angażują. Fundacja będzie przestrzenią do realizacji takich inicjatyw pro bono, by pomóc w budowaniu produktywnego, innowacyjnego i integracyjnego społeczeństwa.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji Deloitte Polska można znaleźć tutaj.

Subskrypcja:
Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie:
www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?