Edukacja w obszarze ESG fundamentem zielonej transformacji światowej gospodarki

Informacje prasowe

Edukacja w obszarze ESG fundamentem zielonej transformacji światowej gospodarki

Zrównoważone inwestycje stanowią narzędzie umożliwiające osiągniecie odporności na kryzys

Warszawa, 10 października 2023 r.

Na przełomie listopada i grudnia b.r. odbędzie się 28. Światowy Szczyt Klimatyczny, poświęcony największym wyzwaniom w obszarze walki ze zmianami klimatu. Dwa miesiące wcześniej w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji PreCOP, w której udział brali m.in. eksperci firmy doradczej Deloitte. Podczas odbywających się w ramach wydarzenia debat rozmawiano o szansach biznesowych wynikających ze wzrostu znaczenia czynników ESG, roli edukacji w zielonej transformacji oraz o wyzwaniach związanych ze zrównoważoną odbudową Ukrainy, której koszt może sięgnąć nawet 1 tryliarda dolarów.

W dniach 5-6 października 2023 r. eksperci reprezentujący instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz prywatny biznes spotkali się w Katowicach celem wypracowania wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych kwestii omawianych w trakcie Światowego Szczytu Klimatycznego COP.


ESG motorem rozwoju współczesnych firm

Jedną z kwestii poruszanych w ramach paneli dyskusyjnych była kwestia zielonej transformacji oraz szans i wyzwań z nią związanych. Chociaż wiele sektorów współczesnej gospodarki nadal ma sporo do nadrobienia w obszarze np. ograniczenia emisyjności, to powszechnie zgodzono się, że rosnące znaczenie czynników ESG może stanowić szansę biznesową dla wielu przedsiębiorstw. Jednocześnie podkreślono, że warunkiem powodzenia przestawienia światowej gospodarki na zrównoważone tory jest kwestia zwiększania świadomości uczestników życia gospodarczego. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia nowych pokoleń, jak i edukowania interesariuszy współczesnych przedsiębiorstw.

Od wielu lat doskonale wiemy co powinniśmy zrobić aby ograniczyć proces zmian klimatycznych. Realne i skuteczne działania są bardzo potrzebne, ponieważ jako ludzkość nie mamy za wiele czasu do stracenia. Niezwykle ważne jest więc szerzenie wiedzy na temat znaczenia np. wymogów ESG, które z najbliższych latach będą miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie współczesnego biznesu. Swoją rolę mają także do odegrania instytucje finansowe jako dostarczyciele kapitału dla inwestycji oraz duże firmy, które powinny edukować otoczenie i partnerów w obszarze znaczenia celów zrównoważonego rozwoju

– mówi Tomasz Konik, partner zarządzający, Deloitte.

Przedstawiciel Deloitte zwrócił uwagę na wyzwania wynikające z różnic w podejściu do zielonej transformacji w zależności od regionu geograficznego. Wysokie zaangażowanie państw europejskich będzie niewystarczające, jeśli w proces ograniczania np. emisji dwutlenku węgla nie włączą się takie państwa jak np. Chiny czy Indie. Zdaniem eksperta kluczową rolę do odegrania mają także duże instytucje i podmioty, które dzięki posiadanym zasobom są w stanie edukować mniejszych podwykonawców na temat znaczenia celów zrównoważonego rozwoju.

Prezes Deloitte wskazał także na doświadczenia firmy związane z rekrutacją pracowników wywodzących się z najmłodszych pokoleń. Według badań Deloitte co drugi przedstawiciel pokolenia millenialsów zwraca uwagę na to, jak dana firma wpływa na środowisko. Zdaniem Tomasza Konika pokazuje to, jak istotne w czasach rynku pracownika jest zaangażowanie danego podmiotu w zrównoważony rozwój, które decyduje o zdolności firmy do pozyskiwania wysoce wykwalifikowanej kadry.


Edukacja dla klimatu

Obszarem, który był poruszany podczas różnych wystąpień była kwestia edukacji i dzielenia się wiedzą w zakresie zielonej transformacji. Podczas panelu „Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej” zastanawiano się jakie kroki należy podjąć w obszarze zwiększenia świadomości klimatycznej Polaków i z jakimi wyzwaniami w tej kwestii mierzy się rodzimy system oświaty.

Musimy być świadomi, że warunkiem zmiany podejścia do kwestii klimatycznych jest dokonanie fundamentalnej przemiany w systemie edukacji. Co więcej, proces zwiększania wrażliwości klimatycznej powinien być kontynuowany zarówno w trakcie studiów wyższych, jak i na etapie pracy zawodowej. Kluczowa jest tu rola instytucji edukacyjnych i reprezentujących je nauczycieli oraz wykładowców, którzy z kolei powinni być wspierani przez biznes. Prowadząc działania w zakresie np. ograniczania śladu węglowego własnych organizacji przedstawiciele biznesu dysponują wiedzą i doświadczeniem, które mogą stać się cennym wsparciem dla nauczycieli w procesie efektywnej edukacji klimatycznej

– mówi Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Według biorącej udział w dyskusji ekspertki Deloitte przykładem inicjatywy mającej na celu dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie edukacji klimatycznej jest program #BeEco autorstwa Fundacji Deloitte i Digital University. Umożliwił on do tej pory zwiększenie wiedzy blisko 3 tys. nauczycieli, którzy w trakcie warsztatów mieli okazję poznać gotowe scenariusze lekcji w zakresie edukacji ekologicznej. Równie istotną kwestią co edukowanie przyszłych pracowników, jest zwiększanie świadomości członków rad nadzorczych w obszarze wpływu zarządzanych przez nich podmiotów na otoczenie, realizowane np. w ramach inicjatywy Chapter Zero, której partnerem jest Deloitte. Edukacja przedstawicieli struktur zarządczych firm musi stanowić fundament realnej zmiany w obszarze zielonej transformacji gospodarki.


Zielona odbudowa Ukrainy

Coraz ważniejszym tematem dla Europy, a Europy Środkowo – Wschodniej szczególnie, jest kwestia odbudowy Ukrainy, której społeczeństwo i gospodarka potężnie ucierpiała na skutek rosyjskiej inwazji. Jeden z paneli PreCOP28 był poświęcony właśnie tej kwestii. Punktem wyjściowym debaty na temat tego, czy i jak odbudować Ukrainę zgodnie z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju był raport „United Business for Ukraine – Sustainable Reconstruction”, omawiający możliwości i zakres zaangażowania biznesu w pomoc zaatakowanemu państwu.

Chociaż w wielu obszarach cele zrównoważonego rozwoju będą musiały zejść na dalszy plan, w obliczu pilnej konieczności zapewnienia obywatelom zdolności do przetrwania zimy, nowoczesne technologie łączące źródła odnawialne i magazyny energii z tradycyjnymi rozwiązaniami już mogą pozwolić na stopniową budowę odpornego, zrównoważonego i rozproszonego systemu energetycznego. Jednocześnie podkreślono olbrzymie szanse, jakie tworzy przeprowadzenie odbudowy tak kluczowych sektorów jak energetyka, infrastruktura zdrowotna, publiczna i mieszkaniowa w duchu zrównoważonego rozwoju. Rozwój np. odnawialnych źródeł energii nie tylko umożliwi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim stworzy okazję do zwiększenie niezależności energetycznej całego państwa.

Podczas dyskusji wskazywano także na zagrożenia związane z procesem odbudowy Ukrainy, którego koszt według szacunków przytoczonych przez eksperta Deloitte może wynieść nawet 1 trylion dolarów w przeciągu najbliższych dziesięciu lat. Wysokość tej kwoty ma stanowić argument za tym, że w proces powinny zaangażować się nie tylko państwa, ale również sektor prywatny. Jednocześnie zaznaczono, że wszystkie działania powinny uwzględniać wymogi i wytyczne ESG – tak, aby odbudowa kraju została przeprowadzona w sposób maksymalnie zrównoważony.

Musimy być świadomi, że nasi wschodni sąsiedzi obecnie muszą działać dwutorowo. W pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby Ukraińcy i Ukrainki byli w stanie przetrwać zimę, co w przypadku uszkodzonej infrastruktury energetycznej ciężko osiągnąć bez wsparcia np. agregatów na paliwa kopalne. Z drugiej strony wszystkie większe inwestycje powinny być dokonywane w sposób zrównoważony, jeśli Ukraina chce osiągnąć niezależność od Rosji i w przyszłości stać się członkiem Unii Europejskiej, która zrównoważony rozwoj traktuje jako jeden ze swoich priorytetów

– powiedział Tomasz Ochrymowicz, partner, Globalny Leader Future of Ukraine, Deloitte.

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?