Nagroda Green Frog Deloitte dla Orange Polska

Informacje prasowe

Nagroda Green Frog Deloitte dla Orange Polska

Polski raport zintegrowany drugi rok z rzędu zdobywa tytuł lidera w regionie

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r.

– Aż 112 raportów zostało zgłoszonych w tym roku do prestiżowego konkursu organizowanego przez firmę doradczą Deloitte – Central European Sustainability Report Award, znanego również pod nazwą Green Frog Award. W tym roku do inicjatywy dołączyła Rosja i pozostałe kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, co pokazuje, że coraz więcej krajów i firm w regionie dostrzega wartość danych niefinansowych i zintegrowanej sprawozdawczości. Nagrodę w kategorii raport zintegrowany zdobył Orange Polska, a w kategorii raport zrównoważonego rozwoju nagrodzone zostały ex aequo firmy Nornickel i Plzensky Prazdroj. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Zagrzebiu, podczas zorganizowanej przez Deloitte konferencji „Inwestowanie w zrównoważony rozwój”.

Konkurs organizowany przez Deloitte jest dwuetapowy. W Polsce etap lokalny realizowany jest przez Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Konkursu Raporty Społeczne. Zwycięzcy pierwszego krajowego etapu, których sprawozdania są najlepiej oceniane, automatycznie awansują do poziomu regionalnego obejmującego wszystkie inne kraje Europy Środkowej, Rosję i pozostałe kraje WNP. W tym roku do tego etapu przeszło 10 raportów. Konkurowały one w kategoriach: Najlepszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Europy Środkowej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Najlepszy Raport Zintegrowany Europy Środkowej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Polska w czołówce

Nagradzając najlepsze raporty niefinansowe, Deloitte przyczynia się do podniesienia świadomości dotyczącej korzyści i wartości biznesowej zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku o nagrodę konkurowało 69 raportów. 112 raportów zgłoszonych do konkursu w tym roku to rekord, z którego bardzo się cieszymy, tym bardziej, że aż 44 proc. zgłoszeń było z Polski – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Po CEMEX Polska i Bogdance, Orange Polska to kolejna spółka znad Wisły, która zdobyła nagrodę. Aż 90 proc. raportów z Polski zostało przygotowanych zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI). – Każdego roku raporty zgłaszane do udziału w konkursie mają coraz lepszą jakość. Wzrasta także liczba zgłoszeń raportów zintegrowanych. W tegorocznej edycji było ich 15 proc., z czego 60 proc. poddano niezależnej weryfikacji przez zewnętrznego audytora. Pokazuje to, że liderzy w naszym regionie zaczęli stosować najlepsze światowe praktyki. W sumie w tym roku 81 proc. raportów sporządzono zgodnie z międzynarodowym standardem GRI – mówi Maria Ibisz, Menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Wszystkie przedłożone w tym roku sprawozdania zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC). Polska jest wiodącym rynkiem w dziedzinie zintegrowanej sprawozdawczości (24 proc.), w dalszej kolejności znalazła się Chorwacja (20 proc.).

Wymagające jury

Kompleksowy obraz firmy, jej aktualnej sytuacji i możliwości dalszego rozwoju pokazują zarówno czynniki finansowe, takie jak wzrost przychodów i czynniki niefinansowe, tj. wartość marki czy zarządzanie ryzykiem oraz kwestie dotyczące ochrony środowiska czy odpowiedzialności społecznej. Laureaci nagrody Green Frog Award muszą sprostać wymagającym kryteriom, jednak największą wagę jury przykłada do jakości raportowania w zakresie: integracji danych finansowych i niefinansowych, zobowiązań o charakterze strategicznym i wyników w obszarze zrównoważonego rozwoju, istotności i treści przekazywanych informacji oraz struktury oraz kreatywności w obszarze komunikacji, a także oceny wpływu na otoczenie.

Raportowanie wpływu działalności firmy jest oznaką dojrzałości i gotowości do przedstawienia jej profilu w sposób, który wykracza poza informacje dotyczące oferowanych produktów i usług. Coraz więcej organizacji decyduje się na zaprezentowanie swojego wkładu we wzrost gospodarczy, rozwój społeczności lokalnych i zarządzanie wpływem na środowisko naturalne. Opis oddziaływania firmy powinien obejmować zarówno czynniki pozytywne, jak i negatywne, przy czym najlepiej, aby raport oprócz opisu jakościowego uwzględniał również dane ilościowe. Obecnie, wśród wiodących firm w naszym regionie, obserwujemy nowy rosnący trend rozszerzania publikowanych informacji o konkretne fakty, takie jak wkład firmy we wzrost PKB, poziom zatrudnienia wygenerowany w całym łańcuchu wartości lub dochody gospodarstw domowych. Co istotne, informacje te pozyskuje się na podstawie rzetelnych analiz i kalkulacji – mówi Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Green Frog Award przyznane po raz 20.

Po raz pierwszy Deloitte przyznał nagrody w 2000 roku. Konkurs powstał w oddziale firmy doradczej na Węgrzech z czasem obejmując kolejne kraje Europy Środkowej i – w tym roku – Rosję i inne państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk, dostrzeżenie i nagrodzenie wysokiej jakości transparentności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zwycięzcy Green Frog Award:

Orange Polska – najlepszy raport zintegrowany w regionie Europy Środkowej, Rosji i innych państw Wspólnoty Niepodległych Państw za 2018 r.
Raport ten jest przejawem dojrzałego podejścia do zarządzania, które integruje w swoim modelu biznesowym czynniki finansowe i pozafinansowe, w tym aspekty ochrony środowiska, wpływu społecznego i ładu organizacyjnego (tzw. ESG). Wyróżnia się zastosowaniem zasad GRI dot. wyważenia, wiarygodności i dokładności– raport w sposób przejrzysty przedstawia nie tylko mocne strony organizacji, ale także obszary wymagające poprawy. Dodatkowo został poddany audytowi zewnętrznemu zgodnie z normą ISAE 3000.

Nornickel z Rosji – najlepszy raport zrównoważonego rozwoju w regionie Europy Środkowej, Rosji i innych państw Wspólnoty Niepodległych Państw za 2018 r. (ex aequo)
Raport ten przedstawia szeroki kontekst danych umożliwiających zrozumienie roli i podejścia firmy Nornickel do zrównoważonego rozwoju, postępów Grupy w tym obszarze oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Raport odnosi się do globalnych wytycznych i standardów, m.in. Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), inicjatywy ONZ Global Compact, a także wskazuje najważniejsze trendy sektorowe mające wpływ na Grupę i interesariuszy. Jury doceniło również wysiłek włożony przez tę lokalną grupę kapitałową w rozwój sprawozdawczości niefinansowej na rynku Rosji i WNP.

Plzensky Prazdroj z Czech – najlepszy raport zrównoważonego rozwoju w regionie Europy Środkowej, Rosji i innych państw Wspólnoty Niepodległych Państw za 2018 r.
Przykład konsekwentnego utrzymywania wysokiego standardu sprawozdawczości w zgodzie z międzynarodowymi standardami, jednocześnie, w sposób kreatywny, atrakcyjny i angażujący interesariuszy, z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji. Raport został przygotowany w sposób czytelny i zrozumiały, przedstawiając model biznesowy, wpływ na łańcuch wartości oraz realizowaną przez spółkę strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Raport wyróżnia się wizualnie oraz dostępnością dla szerszego grona odbiorców, został dostosowany do potrzeb osób niedowidzących.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?