Branża budowlana, trendy branży budowlanej, branża budowlana 2017, kierunki rozwoju branży budowlanej

Artykuł

Europejski Monitor Budowlany - rok 2017

Najnowsze trendy i kierunki rozwoju europejskiego sektora budowlanego

Kwiecień 2017

Szóste wydanie Europejskiego Monitora Budowlanego prezentuje najnowsze trendy i kierunki rozwoju europejskiego sektora budowlanego.

Umiarkowane ożywienie koniunktury w europejskim sektorze budowlanym, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat, nie przyniosło gwałtownego wzrostu wolumenu transakcji fuzji i przejęć.  Z uwagi na ograniczone możliwości i dużą konkurencję na rynkach lokalnych, w latach 2012 - 2015 poważnie zwiększyła się ilość transakcji międzynarodowych i dywersyfikacji, jednak wydaje się, że w roku 2016 te tendencje wzrostowe osłabły.

Trendy rynkowe: integracja łańcucha dostaw i cyfrowe budownictwo

W 2016 roku nieznacznie wzrosła ilość transakcji fuzji i przejęć w europejskim sektorze budownictwa: 2016 roku przeprowadzono ich 149, a w 2015 - 127.  Po raz pierwszy od 2012 roku odnotowano duży spadek liczby operacji transgranicznych i dywersyfikacji. Obniżka ta jest niewielka w porównaniu do całkowitej ilości transakcji, mimo to, powyższe odstępstwo od ogólnych trendów potwierdza, iż europejskie spółki budowlane ponownie zwracają się w stronę rynków lokalnych i swojej zasadniczej działalności. Aktywność w zakresie fuzji i przejęć w Polsce obejmuje plany rozwoju firm budowlanych mające na celu dywersyfikację działalności i wejście na nowe rynki.

Zwiększona koncentracja na integracji łańcucha dostaw w sektorze budowlanym to pierwsza z tendencji wyszczególnionych przez naszych lokalnych ekspertów w 2016 roku. Niedobór podwykonawców i dostawców komplikuje sytuację wracających do formy sektorów budowlanych w Europie, również w Holandii. Od jakiegoś czasu wiąże się to z silnymi naciskami na marże stosowane przez największe firmy budowlane. Zważywszy na aktywację rynków lokalnych, jedną z metod stosowanych przez firmy budowlane w celu zwiększenia marży zysku od działalności zasadniczej jest ściślejsza selekcja podejmowanych projektów. Podobny obraz wyłania się, gdy bliżej przeanalizujemy spadek udziału transakcji międzynarodowych i dywersyfikacji. Można się spodziewać, że na większości rynków budowlanych lokalne sektory budowlane nadal będą się rozwijać i rosnąć. Ponadto, w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie przedsiębiorstwa budowlane z większą uwagą przyjrzą się kwestiom integracji łańcucha dostaw.

Na podnoszących się z kryzysu rynkach można zaobserwować jeszcze jedną tendencję: stały napływ i rozwój technologii cyfrowych w sektorze budowlanym. Większe europejskie firmy budowlane wiodą prym, jeśli chodzi o przeznaczanie znacznych nakładów na nowe technologie.  Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych lat sektor budowlany się rozrośnie, dlatego można oczekiwać, iż budownictwo cyfrowe, a zwłaszcza BIM, bardziej się rozpowszechnią, aby w końcu trafić do arsenału technik standardowych. Jednak Polska i Grecja to dwa kraje, w których wdrażanie BIM jest jeszcze bardzo ograniczone. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi tu duże utrudnienie dla wielkich firm budowlanych.

Trump i Brexit

Jak dotychczas, wydaje się, że opuszczenie struktur unijnych przez Wielką Brytanię i wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych wywrą jedynie nieznaczny wpływ na sektor budowlany w Europie.  Holenderski sektor powinien pozostać obojętny na te kwestie.  Nasi lokalni eksperci wskazują na potencjalną niepewność w gospodarce i na rynkach finansowych wywołane powyższymi zmianami politycznymi - budownictwo może pośrednio odczuć ich efekty.  Mimo tych zagrożeń, europejski sektor budowlany powinien wykorzystać swoje doświadczenia z zakresu prowadzenia dużych projektów i partnerstwa publiczno-prawnego, aby móc czerpać korzyści z rozległych inwestycji infrastrukturalnych zapowiadanych przez prezydenta Trumpa i brytyjski rząd.

Pobierz PDF w języku angielskim (2,61 MB)
Czy ta strona była pomocna?