MSSF, real estate, nieruchomości

Analizy

Przewodnik po zagadnieniach prawnych, księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości

Stan prawny dla okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie

Luty 2017 r.

Zawartość publikacji - w zakresie dotyczącym kwestii księgowo-podatkowych- oparta została o zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Ponadto, każdy z rozdziałów dotyczący zagadnień księgowych został opatrzony w podsumowanie najważniejszych różnic pomiędzy MSSF, a standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Dodatkowo znajdą Państwo tutaj także przydatne informacje dotyczące najczęściej spotykanych w branży zagadnień podatkowych oraz specyfiki wyceny nieruchomości.

Piąta edycja przewodnika zawiera zarys najistotniejszych postanowień MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek działających w branży nieruchomości w okresach rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie. Główne zmiany w obecnej wersji przewodnika dotyczą aktualizacji przepisów prawa oraz uwzględnienia kluczowych zagadnień prawnych dotyczących sektora nieruchomości. Ponadto, w publikacji omówiono najważniejsze zmiany od 2017 roku dotyczące CIT, VAT i ordynacji podatkowej.

Podobnie jak w poprzednim roku w rozdziale dziesiątym przedstawiamy także standardy, które nie weszły jeszcze w życie, ale ich wpływ będzie mieć zastosowanie w branży nieruchomości w przyszłości, takie jak MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”, który będzie miał zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później oraz oraz MSSF 16 Leasing dotyczący ujęcia i prezentacji leasingu.

Pobierz przewodnik PDF

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?