International Property Handbook

Analizy

International Property Handbook

Trendy na rok 2017, podsumowanie roku 2016

Maj 2017

Mimo wahań polityczno-gospodarczych obserwowanych w tym roku, prognozy dotyczące globalnego rynku nieruchomości są dobre, a Europa nadal jest rynkiem preferowanym przez inwestorów.

Publikacja International Property Handbook przygotowana przez Globalny Zespół Deloitte ds. Nieruchomości i Budownictwa (Global Real Estate & Construction Group) przedstawia wyniki monitoringu przepływu kapitału w branży nieruchomości i przegląd trendów oraz najważniejszych transakcji na najaktywniejszych rynkach międzynarodowych. 

Publikacja podsumowuje również rok 2016 w kontekście danych ekonomicznych i inwestycji w branży nieruchomości w 21 krajach na całym świecie, co stanowi punkt odniesienia do prognoz na rok 2017.

International Property Handbook (publikacja w jęz. angielskim; 3,62 MB)

Podstawowe trendy:

  • Ogólne prognozy gospodarcze są lepsze; znacząco wzrosły inwestycje międzynarodowe, zwłaszcza w Europie.
  • Choć ogólny poziom inwestycji nie zmienił się, kraje o pozytywnym wskaźniku inwestycji to te, w których oczekuje się wzrostu gospodarczego na podstawie wskaźników makroekonomicznych, prognozowanego wzrostu stawek czynszu i spadku dochodów z wynajmu.
  • Inwestorzy nadal preferują nieruchomości biurowe.
  • Najaktywniejsi inwestorzy w ujęciu netto to fundusze prywatne, nienotowane na giełdzie; drugie miejsce zajmują fundusze instytucjonalne.
  • Pozyskany kapitał nadal rośnie, a inwestorzy badają nowe rynki alternatywne.

Z analizy Deloitte wynika również, że choć największe rynki nieruchomości już całkiem (lub prawie całkiem) odżyły po globalnym kryzysie, inne nadal potrzebują czasu na odzyskanie potencjału, co wskazuje na nowe możliwości na rok 2017 i lata następne.

Czy ta strona była pomocna?