Dlaczego warto grać w zielone budynki?

Artykuł

Dlaczego warto grać w zielone budynki?

Nowoczesne technologie a zwiększenie zrównoważonego charakteru działalności sektora nieruchomości

#8 Prognoza dla rynku nieruchomości

Branże nieruchomości i budowlana stanęły przed niebagatelnym wyzwaniem, które polega na przyjęciu bardziej zielonego i przyjaznego środowiskowo podejścia do budowy obiektów oraz do samego procesu konstrukcyjnego. Jak w tym kontekście wyglądają kwestie regulacyjne? Jak w tym wszystkim odnajdują się start-upy oraz jakie działania powinni podjąć interesariusze, aby przygotować się na bardziej „zieloną” przyszłość?

W sektorze budownictwa i nieruchomości rozwiązania technologiczne zaczynają odgrywać coraz większą rolę, dając początek nowej erze oraz torując drogę do postępowych metod, modeli biznesowych i procesów. A konkretniej, wśród przedsiębiorstw i inwestorów obserwuje się coraz większe zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i innowacjami w obszarze ConTech i PropTech. Paradoksalnie pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyspieszenia procesu wdrażania rozwiązań technologicznych w tych sektorach.

Znaczące zmiany w użytkowaniu nieruchomości

Ostatnimi czasy zarówno branża budowlana, jak i nieruchomości musiały stawić czoła wielu różnorodnym wyzwaniom. Niektóre z nich dotyczyły kwestii, z którymi oba sektory borykały się już od dłuższego czasu, natomiast inne były produktem ubocznym zakrojonych na szeroką skalę rozwiązań gospodarczych oraz panujących trendów rynkowych.

Bez względu na kategorie tych zmian, wszystkie z nich dotyczyły szerszego zastosowania technologii oraz dalszego poszukiwania rozwiązań technologicznych i innowacji w obszarze ConTech i PropTech. Niewątpliwie najgorętszym tematem był i jest zrównoważony rozwój. Wraz z koniecznością zapewnienia bardziej zrównoważonych działań w omawianych sektorach, jednym z rozwiązań jest pójście w kierunku bardziej ekologicznych, a tym samym zrównoważonych obiektów. Jednak zaprojektowanie zielonych, przyjaznych środowiskowo budynków wymaga zmian w procesie konstrukcyjnym, który należy wzbogacić o nowe metody operacyjne i procesy. Co więcej, konieczne jest również uwzględnienie zmieniających się potrzeb użytkowników. Nie należy też zapominać o idei, która przyświeca powstawaniu zielonych budynków. Zgodnie z definicją są one „obiektami, które podczas projektowania, budowy lub eksploatacji ograniczają lub eliminują negatywny wpływ na klimat i środowisko naturalne, a także mogą wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. Zielone budynki chronią cenne zasoby naturalne i poprawiają jakość naszego życia.”

Budownictwo ekologiczne

„Budownictwo ekologiczne”, czyli potrzeba, aby obiekty i procesy budowlane były coraz bardziej „zielone” i przyjazne środowiskowo, można postrzegać jako wyzwanie, z którym muszą uporać się wszyscy interesariusze sektora budowlanego i nieruchomości. Podejście to jest spójne z ogólną tendencją promującą zrównoważony rozwój w niemal wszystkich sektorach gospodarki, tj. w sektorze produkcyjnym, energetycznym, dóbr konsumenckich i wielu innych.

Celem nadrzędnym jest zmniejszenie wpływu przemysłu budowlanego na środowisko poprzez zastosowanie surowców odnawialnych lub materiałów nadających się do recyclingu, jak również poprzez ograniczenie zużycia energii oraz redukcję odpadów w procesie budowlanym. W tym przypadku działania w duchu zrównoważonego rozwoju wykraczają poza sam etap konstrukcji i zakończenia budowy, ponieważ z założenia negatywny wpływ na środowisko ma być ograniczany na przestrzeni całego cyklu użytkowania budynku.

Regulacje

Działania regulacyjne również nabierają tempa - kraje europejskie zaostrzają przepisy i oczekują od deweloperów i właścicieli nieruchomości podniesienia standardów. Obecnie wszystkie kraje europejskie podejmują działania zmierzające do zaostrzenia regulacji i wprowadzenia bardziej wymagających norm. Wraz z wprowadzeniem europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, rząd Niemiec wprowadza szereg regulacji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków, aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi branży budowalnej na środowisko.

Preferencje konsumentów i inwestorów

Zmiana podejścia wynika nie tylko z rosnących wymogów regulacyjnych dotyczących ograniczania wpływu działalności różnych sektorów gospodarki na środowisko, ale jest też odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania konsumentów i inwestorów. A konkretniej na preferencje milenialsów - pokolenia, któremu zależy na ochronie środowiska, co ma bezpośrednie przełożenie na ich decyzje zakupowe czy inwestycyjne. Wyniki badania przeprowadzonego w 2021 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Deweloperów (American National Association of Homebuilders) wskazują, że większość kupujących, mając wybór, woli inwestycje przyjazne środowiskowo. Zwykle klienci są gotowi zapłacić więcej za proekologiczne rozwiązania, które przełożą się na oszczędności w przyszłości, oraz za „zdrowe” domy budowane z myślą o środowisku i dobrym samopoczuciu mieszkańców. Tego rodzaju trendy zaczynają się również pojawiać w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zyskują popularność wśród podmiotów zarządzających aktywami. Coraz więcej biur nieruchomości deklaruje, że wszystkie nowo powstające obiekty będą zeroemisyjne.

Start-upy i jeszcze bardziej zielone rozwiązania

W odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy proekologiczne start-upy dorzucają swój kamyczek, proponując rozwiązania jeszcze mocniej wspierające ochronę środowiska. Na rynku istnieje wiele start-upów, które oferują innowacyjne podejście do tej kwestii, obejmujące na przykład:

  • rozwiązania architektoniczne w duchu zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne
  • druk 3D (Construction 4.0 / wytwarzanie przyrostowe)
  • szersze wykorzystanie automatyzacji i robotyki
  • zastosowanie najnowszych rozwiązań w przemyśle budowlanym (prefabrykowane elementy konstrukcyjne, architektura modularna)
  • zaawansowane metody konstrukcyjne – koncepcja cyfrowego bliźniaka (Digital Twin) oraz modelowania informacji (Building Information Modeling)
  • sztuczna inteligencja, Big Data, zaawansowane rozwiązania analityczne na potrzeby zarządzania projektami.

W oczekiwaniu na zieloną przyszłość

Starając się dotrzymać kroku postępującym zmianom, interesariusze branży budowlanej i sektora nieruchomości muszą przeprowadzić przegląd swojej działalności, swoich procesów i łańcuchów dostaw, odpowiednio dostosować dotychczasowe modele operacyjne i zwiększyć inwestycje w badania i rozwój. Kolejnym krokiem jest rekrutacja, zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za zupełnie nowe obszary, takie jak zarządzanie środowiskowe, zarządzanie energią czy ograniczanie emisji CO2. Tego rodzaju funkcje są niezbędne, aby sprostać nowym, stale zmieniającym się wymogom regulacyjnym oraz spełnić różnorodne wytyczne dotyczące kwestii technicznych i planowania w kontekście zielonych budynków. Powyższe zmiany z pewnością będą wymagały wprowadzenia nowych metod pracy, podjęcia współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz efektywnego wykorzystania technologii.

#8 Dlaczego warto grać w zielone budynki?
Czy ta strona była pomocna?