Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022

Artykuł

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022

Zbuduj zrównoważony biznes i przygotuj się na zmiany poznając prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022

Prognozy Deloitte dotyczące branży nieruchomości, opracowane zostały przez zespół nieruchomościowy Deloitte z Holandii. Opisują trendy na rynku nieruchomości, które będą wpływać na funkcjonowanie tego sektora w najbliższej przyszłości. Serdecznie zachęcamy do lektury cyklu artykułów, w których poruszone zostały kwestie dotyczące między innymi aspektów ESG (environmental, social, governance) i ich wpływu na rynek nieruchomości, inteligentnych obszarów miejskich, projektowania generatywnego z użyciem sztucznej inteligencji czy elastycznej cyfrowej siły roboczej oraz cyfrowego i zautomatyzowanego raportowania podatkowego dla inwestorów w sektorze nieruchomości.

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022

Od zaawansowanych analiz dla miast przyszłości po spełnianie oczekiwań interesariuszy w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022 to cykl inspirujących artykułów przedstawiających perspektywę i spostrzeżenia dotyczące tego sektora.

Mamy nadzieję, że nasze prognozy pozwolą Państwu dostrzec możliwości, które oferuje branża nieruchomości.

 

#1 Prognoza dla rynku nieruchomości | Tworzenie inteligentnych przestrzeni miejskich 

Tradycyjne podejście do projektowania budynków i planowania zagospodarowania przestrzennego wiąże się z szeregiem ograniczeń. Projektowanie oparte na analizie danych oraz na wykorzystaniu możliwości, które oferuje sztuczna inteligencja, mogłoby usprawnić gospodarkę przestrzenną i wszelkie procesy urbanistyczne na szeroką skalę. Dlaczego warto i jak się do tego zabrać?

Przeczytaj artykuł >>>

 

#2 Prognoza dla rynku nieruchomości | ESG - klucz do spełnienia oczekiwań interesariuszy i drzwi do nowych możliwości biznesowych

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) zaczęły odgrywać jedną z kluczowych ról w strategiach organizacji i ich codziennym funkcjonowaniu. Aby odnieść sukces i sprostać rosnącym oczekiwaniom inwestorów, najemców czy pracowników, firmy muszą reagować już teraz. Co możesz zrobić, aby przygotować się na nowe realia rynkowe?

Przeczytaj więcej >>>

 

#3 Prognoza dla rynku nieruchomości | Czy jedzie z nami kierowca? Wpływ pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości i infrastrukturę

Pojawienie się pojazdów autonomicznych (AV) oraz tzw. wspólnych przejazdów (ridesharing) może zrewolucjonizować transport miejski. Co więcej, tego rodzaju nowoczesne rozwiązania mogą mieć istotny i głęboki wpływ na obszar nieruchomości. Jakie zmiany przyniesie nadchodząca rewolucja oraz jaki będzie ich wpływ na przestrzeń miejską i sektor nieruchomości?

Przeczytaj więcej >>>

 

#4 Prognoza dla rynku nieruchomości | Sztuczna inteligencja (AI) a usprawnienie planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami i procesu inwestycyjnego

Dopasowane do indywidualnych preferencji narzędzia sztucznej inteligencji (AI) mogą okazać się istotnym wsparciem przy analizowaniu dużych plików danych na potrzeby sektora nieruchomości, weryfikacji kontroli jakości czy przy próbie ustalenia mechanizmów kształtujących obecne trendy. Symulacje scenariuszowe oraz ocena ich wpływu mogą mieć zastosowanie przy usprawnianiu procesu podejmowania kluczowych decyzji w obszarze inwestycji, budżetowania i planowania. 

Przeczytaj więcej >>>

 

#5 Prognoza dla rynku nieruchomości | Zrównoważone nieruchomości: wpływ dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju na sektor nieruchomości

Dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zasadniczo poprawi jakość i zmieni zakres wymogów sprawozdawczych, określonych w dyrektywie w sprawie ujawniania informacji niefinansowych (NFRD). Proponowane przepisy wejdą w życie w roku 2023, warto więc zawczasu odpowiednio się przygotować. Przestrzeganie CSRD wymaga przede wszystkim wcześniejszego przeprowadzenia analizy istotności i oceny wyjściowej, wyznaczenia celów ESG w ramach strategii długoterminowej i odpowiedniego przygotowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej. Dlatego trzeba działać już teraz.

Przeczytaj więcej >>>

 

#6 Prognoza dla rynku nieruchomości | Przyszłość budownictwa mieszkaniowego

Niewłaściwe zarządzanie starzejącymi się budynkami mieszkalnymi stało się kwestią wagi społecznej. Transformacja cyfrowa, wykorzystując szanse stworzone przez zwiększony popyt na mieszkania, może pozytywnie wpłynąć na działalność firm zarządzających nieruchomościami.

Przeczytaj więcej >>>

 

#7 Prognoza dla rynku nieruchomości | Czy centra mobilności sprzyjają zdrowej urbanizacji?

Poważnym wyzwaniem w wielu miastach Europy jest (rosnący) niedobór mieszkań. Aby temu zaradzić, potrzebne są nowe osiedla. W większości przypadków władze miejskie chcą budować je w obrębie miast, aby nie naruszać stref zielonych otaczających obszary zurbanizowane. Ponadto wiele miast dąży do „uwolnienia” przestrzeni miejskiej, którą obecnie ograniczają (zaparkowane) samochody. Dzięki działaniom tego typu centra miast mają szanse stać się zieleńsze, zdrowsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców. Wiąże się to jednak z pewnym wyzwaniem: jak pomieścić w granicach miasta rosnącą liczbę mieszkańców, skoro dążymy do ograniczenia przestrzeni, jaką mieszkańcy ci mogą wykorzystać, aby przemieszczać się z miejsca na miejsce? Centra mobilności (mobility hubs) zyskały miano rozwiązania, które umożliwi przejście na bardziej efektywny przestrzennie system transportu. Jednak w rzeczywistości zrealizowano bardzo nieliczne projekty w tym zakresie. Czego więc można się spodziewać w związku z rosnącym zainteresowaniem tym trendem?

Przeczytaj więcej >>>

 

#8 Prognoza dla rynku nieruchomości | Dlaczego warto grać w zielone budynki?

Branże nieruchomości i budowlana stanęły przed niebagatelnym wyzwaniem, które polega na przyjęciu bardziej zielonego i przyjaznego środowiskowo podejścia do budowy obiektów oraz do samego procesu konstrukcyjnego. Jak w tym kontekście wyglądają kwestie regulacyjne? Jak w tym wszystkim odnajdują się start-upy oraz jakie działania powinni podjąć interesariusze, aby przygotować się na bardziej „zieloną” przyszłość?

Przeczytaj więcej >>>

Newsletter "REal Knowledge"

 Polish real estate market

Subskrybuj
Czy ta strona była pomocna?