ESG - klucz do spełnienia oczekiwań interesariuszy i drzwi do nowych możliwości biznesowych

Artykuł

ESG - klucz do spełnienia oczekiwań interesariuszy i drzwi do nowych możliwości biznesowych

Pięć kroków by mieć realny wpływ na zachodzące zmiany

#2 Prognoza dla rynku nieruchomości

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) zaczęły odgrywać jedną z kluczowych ról w strategiach organizacji i ich codziennym funkcjonowaniu. Aby odnieść sukces i sprostać rosnącym oczekiwaniom inwestorów, najemców czy pracowników, firmy muszą reagować już teraz. W ankiecie dotyczącej badania Deloitte Center for Financial Services Outlook 2022, 60% respondentów z rynku nieruchomości odpowiedziało, że inicjatywy ESG dają nowe możliwości biznesowe ich organizacji, a połowa z nich uważa, że te inicjatywy tworzą przewagę konkurencyjną. Co możesz zrobić, aby przygotować się na nowe realia rynkowe?

Autorzy: Jeffrey Smith, Kathy Feucht, Sally Ann Flood | Audyt & Assurace |Stany Zjednoczone

 

Bądź liderem branży na pierwszej linii walki z ryzykiem klimatycznym

Sektor nieruchomości komercyjnych ma do odegrania ogromną rolę w walce ze zmianą klimatu. Według organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska - Architecture 2030i - budynki odpowiadają za prawie 40% globalnej emisji dwutlenku węgla. 28% emisji wynika z eksploatowania budynków (operacyjny ślad węglowy), a pozostałe 11% związane jest z produkcją materiałów i produktów budowlanych, transportem i procesami budowlanymi (wbudowany ślad węglowy). Gdy świat przechodzi transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, liderzy rynku nieruchomości mogą wywrzeć realny wpływ na ten proces: zaczynając od gromadzenia i analizy danych dotyczących budynków i ich wpływu na środowisko, następnie badając i wdrażając dobre praktyki związane z efektywnym gospodarowaniem zasobami, a kończąc na świadomym wyborze deweloperów, którzy stosują zrównoważone praktyki i materiały przyjazne środowisku.

 

Korzyści z zielonych umów najmu

„Zielone umowy najmu” to umowy, których celem jest zapewnienie zrównoważonej budowy, wyposażenia, użytkowania i utrzymania nieruchomości. Najemcy mogą zobowiązać się lub czerpać korzyści z przyjmowania zrównoważonych praktyk, takich jak na przykład redukcja odpadów. Coraz więcej organizacji rozważa tego typu umowy. Połowa respondentów raportu RICS Sustainability z 2021 r. stwierdziła, że zielone umowy najmu wiążą się z wyższymi stawkami czynszu, a 30% twierdzi, że budynki, które nie zdecydowały się na funkcjonowanie zgodne ze zrównoważonym rozwojem oferują niższe czynsze, aby zrekompensować najemcom swoje podejście do tych kwestii.

 

Dopasuj inicjatywy społeczne do możliwości biznesowych

ESG jest kluczowym tematem badania Deloitte Center for Financial Services Outlook 2022. Patrząc na aspekt społeczny - „S” w strategii ESG, tylko 50% respondentów uważa, że ich organizacja dokonuje strategicznych inwestycji, które miałyby na celu polepszenie sytuacji i rozwiązanie problemów związanych z jakością życia dla lokalnej społeczności. Mniej niż połowa ankietowanych potwierdza, że ich organizacja podejmuje jakiekolwiek kroki, które mogłyby mieć wpływ na zwiększenie różnorodności najemców, co z kolei miałoby odzwierciedlać demografię lokalnej społeczności. Liderzy branży powinni zdawać sobie sprawę, że interesariusze coraz częściej oczekują działań w tym obszarze. Dla przykładu, amerykański deweloper DL3 Realty realizuje misję zaangażowania lokalnej społeczności poprzez przebudowę nieruchomości w ubogich dzielnicach. Jednym ze zrealizowanych projektów jest przekształcenie opuszczonego sklepu Target w centrum medyczne Blue Cross Blue Shield, co zapewniło mieszkańcom dzielnicy dostęp do opieki zdrowotnej. Inna nieruchomość została przekształcona w call center dla Discover Financial Services, co stworzyło nowe miejsca pracy.

 

Przygotuj się na bardziej rygorystyczne wymagania prawne

Wymagania ze strony instytucji regulujących, dotyczące raportowania aspektów ESG, rosną z dnia na dzień, a firmy już teraz muszą nadać im odpowiedni priorytet. We wrześniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała przykładowe pismo, w którym zwraca się do firm o dodatkowe informacje dotyczące ich wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Najnowsze regulacje dotyczące obowiązkowych ujawniań zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz regulacje Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych zobowiązują firmy do identyfikowania, śledzenia i raportowania kluczowych wskaźników, takich jak emisje dwutlenku węgla czy wskaźniki dotyczące kapitału ludzkiego. Nasze badanie pokazuje, że w przypadku mniejszych firm kwantyfikacja ryzyka klimatycznego, a także ocena inicjatyw związanych z różnorodnością i inkluzją w różnych lokalizacjach geograficznych była szczególnym wyzwaniem.


Działania w 5 krokach:

Firmom z rynku nieruchomości komercyjnych, które chcą zwiększyć swój wpływ w zgodzie z aspektami ESG, zalecamy następujące działania:

  1. Zaplanuj i wdrażaj procesy rejestrowania postępów i rozliczania liderów z osiągania zdefiniowanych celów. Wpłynie to na poprawę sprawozdawczości, wobec której organy regulacyjne zwiększają oczekiwania.
  2. Stwórz plan, który określi i udokumentuje strategię ESG jako część szerszej strategii biznesowej. Skuteczne zarządzanie i długoterminowe budowanie wartości wymagają skupienia się na priorytetach oraz zrozumiałych, wykonalnych i mierzalnych celach. Udostępnij ten plan zainteresowanym stronom i kluczowym decydentom, aby wspólnie ocenić ryzyko i realizować założenia.
  3. Zadbaj o to, aby aspekty ESG były integralną częścią działalności biznesowej od początku projektu przez codzienne zarządzanie, po zakończenie budowy. Niech strategia ESG przejawia się w każdej decyzji - od wyboru surowców po wykorzystanie danych, aby pomóc obecnym najemcom w zmniejszeniu ich śladu węglowego.
  4. Przedstaw wizję i plany firmy dotyczące ESG zarówno inwestorom, jak i pracownikom. Zrównoważone inwestowanie to rosnący obszar i szansa na zwrot wartości majątku. Firmy z rynku nieruchomości mogą skorzystać z tej nowej fali, jeśli będą jasno informować, w jaki sposób włączają ESG do misji swojej firmy.
  5. Przeprowadź rzetelną ocenę ryzyka klimatycznego, aby złagodzić ogólne ryzyko i informować o strategiach.

W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku - Center for Financial Services Outlook Survey szczegółowo przeanalizowano odpowiedzi ponad 400 globalnych firm z branży nieruchomości. Ponieważ aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) stały się kluczowymi czynnikami i warunkiem koniecznym, aby spełnić rosnące oczekiwania inwestorów, najemców i pracowników, a także stwarzają nowe możliwości biznesowe, nadszedł czas, aby działać. Firmy, które odgrywają aktywną rolę w dziedzinie ESG i cenią planetę i ludzi tak samo jak zyski, z pewnością stworzą przewagę konkurencyjną.

Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania i przedstawionych tu pięć kroków działania pomogą Ci dostosować się do nowych realiów rynkowych.

iArchitecture 2030, “Why the building sector?,” accessed October 8, 2021, https://architecture2030.org/why-the-building-sector/

#2 ESG - klucz do spełnienia oczekiwań interesariuszy i drzwi do nowych możliwości biznesowych
Czy ta strona była pomocna?