Tworzenie inteligentnych przestrzeni miejskich

Artykuł

Tworzenie inteligentnych przestrzeni miejskich

Jak projektowanie generatywne oparte na sztucznej inteligencji może usprawnić planowanie przestrzenne i rozwój obszarów miejskich?

#1 Prognoza dla rynku nieruchomości

Tradycyjne podejście do projektowania budynków i planowania zagospodarowania przestrzennego wiąże się z szeregiem ograniczeń. Przede wszystkim projektowanie oparte na wykorzystaniu danych jest wyzwaniem, gdyż należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak otoczenie makroekonomiczne, wykonalność projektu, aspekty społeczne, użytkowanie gruntów czy inwestycje kapitałowe. Po drugie, sam proces planowania odbywa się w oparciu o bieżące potrzeby i wyzwania, a jego wynik będzie miał charakter stały, podczas gdy rozwój może trwać latami. To z kolei sprawia, że jest bardziej podatny na zmiany zachodzące na rynku czy zmiany w kontekście środowiskowym i społecznym. Wreszcie prace nad planem zagospodarowania przestrzennego czy projektem budynku wymagają wielkiego wysiłku i są czasochłonne, co ogranicza naszą zdolność do szybkiego generowania alternatywnych scenariuszy lub zmiany podejścia.

Autor: Marco Macagnano, Digital Real Estate Leader | Financial Advisory | Kanada

 

Planowanie rozwoju w oparciu o wykorzystanie danych

Rozwój i planowanie obszarów miejskich przechodzi obecnie ogromną zmianę przyjmując podejście skoncentrowane na danych, które wykorzystuje możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję i analizę danych. W ten sposób jesteśmy w stanie wprowadzić „zwinne” podejście (agile approach) do głównego planu zagospodarowania przestrzennego, które opiera się na stworzeniu scentralizowanego cyfrowego bliźniaka do zarządzania miejskim ekosystemem podczas przeprowadzania poszczególnych operacji.
Tradycyjne podejście do projektowania budynków i planowania zagospodarowania przestrzennego wiąże się z szeregiem ograniczeń. Projektowanie oparte na analizie danych oraz na wykorzystaniu możliwości, które oferuje sztuczna inteligencja, mogłoby usprawnić gospodarkę przestrzenną i wszelkie procesy urbanistyczne na szeroką skalę. Dlaczego warto i jak się do tego zabrać?

 

 

Jaką role odgrywa sztuczna inteligencja?

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzanie danych w chmurze daje wiele możliwości wszystkim sektorom gospodarki. Między innymi pozwala rozwiązywać złożone problemy obliczeniowe z niesamowitą szybkością i dokładnością, przekraczającą nasze ludzkie możliwości. To, co zajęłoby ludziom tygodnie, można teraz rozwiązać w kilka godzin. To podstawa rewolucji w procesie projektowania, która może zmienić nasze podejście do planowania budynków i miast.


Porównanie do natury

Aby jak najlepiej wyjaśnić projektowanie generatywne, spójrzmy na naturę. Rozważając na przykład kwiat, podziwiamy jego doskonałość. Każda jego część jest doskonale skalibrowana, aby zachować odpowiednie nawilżenie, przetrwać w trudnych warunkach i rozmnożyć się w żywym ekosystemie. Jednak ten kwiat nie pojawił się z dnia na dzień. Zajęło to miliony lat ewolucji. Miliony iteracji projektowych jedna po drugiej, próby i błędy, aktualizacja po aktualizacji. Ten kwiat zbierał informacje od początku swojego istnienia, aby tak zmieniać swoje właściwości w czasie, aż osiągnął szczyt wydajności. Projektowanie generatywne naśladuje ten proces ewolucji.


Projektowanie oparte na danych

Projektowanie generatywne tworzy wirtualny świat, w którym można testować projekt w wielu różnych wersjach. Wprowadzane są różne dane, na przykład dotyczące użytkowania budynku, jego wysokości, obszaru budowy, kosztów budowy, zakładanego poziomu emisji gazów cieplarnianych, liczby mieszkańców, dostępności terenów zielonych, dostępu do naturalnego światła, łączności i bliskości transportu. Informacje te przekształcane są w serię (setki) typologii i opcji zagospodarowania przestrzennego za pomocą projektowania obliczeniowego: podstawowe elementy konstrukcyjne wykorzystane do planowania szczegółowego. Jednak na tym się nie kończy. Każda typologia jest testowana i oceniana na podstawie przeprowadzanych symulacji w różnych warunkach, a następnie porównywana z drugą w celu zidentyfikowania słabych punktów i nadmiernego wykorzystania zasobów. Stwarza to coraz większe możliwości i pozwala na wypracowanie projektu, który spełnia kryteria uznane jako zapewniające sukces i osiągnie akceptowalną wydajność operacyjną. W skrócie, tysiące godzin ewolucji projektu są skondensowane w jedno popołudnie – a czas zależy głównie od mocy procesora obsługującego obliczenia. Niemożliwe byłoby osiągnięcie tego samego wyniku za pomocą tradycyjnych procesów napędzanych przez człowieka.


Projektowanie obliczeniowe jako czynnik umożliwiający lepsze projektowanie nakierowane na człowieka

Wykorzystanie projektowania generatywnego nie oznacza rezygnacji z pracy projektantów i architektów. Projektowanie obliczeniowe może zostać użyte po to, aby wypracować racjonalne i wymierne ramy planu zagospodarowania, o którego realizację i szczegóły zadbają właśnie eksperci. Architekci i projektanci, zamiast poświęcać swój czas na przeprowadzenie analizy wykonalności projektu czy projekt koncepcyjny, mogą skupić się na kreatywnym podejmowaniu decyzji związanych z projektowaniem doświadczeń.


Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022

Od zaawansowanych analiz dla miast przyszłości po spełnianie oczekiwań interesariuszy w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2022 to cykl inspirujących artykułów przedstawiających perspektywę i spostrzeżenia dotyczące tego sektora. Prognozy będą ukazywać się co tydzień, a cały raport dostępny będzie na początku kwietnia 2022.

#1 Tworzenie inteligentnych przestrzeni miejskich
Czy ta strona była pomocna?