Poprawa cyberbezpieczeństwa w branży budowlanej

Artykuł

Poprawa cyberbezpieczeństwa w branży budowlanej

Po co firmom działającym w sektorze budowlanym strategia reagowania na ataki oprogramowaniem ransomware?

#1 Prognoza dla sektora budowlanego

Budownictwo 4.0 wpływa na kształt branży w sposób diametralny i nieprzewidywalny. Sztuczna inteligencja i zaawansowana analityka pozwalają zwiększyć wydajność i stwarzają nowe możliwości zarządzania ryzykiem.

Systemy cyberfizyczne powinny usprawnić realizację projektów budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii (Connected Construction), zarówno inwestycji typu greenfield, jak i brownfield, oraz zarządzanie nimi. Bezpieczeństwo cyfrowe będzie kluczowym elementem gwarantującym brak zakłóceń i większą odporność.

Zdaniem większości analityków w roku 2022 branża budowlana, w tym budownictwo infrastrukturalne, odnotują wzrost1. Będą wspierać kraje w realizacji planów rozwoju i napędzać inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i innych projektów infrastrukturalnych. Pandemia spowodowała, że branża budowlana — do tej pory stosująca przestarzałe systemy IT — opracowała plany rozwoju rozwiązań cyfrowych. Taki krok wymusza zmianę podejścia do cyberbezpieczeństwa i przejście z ochrony granic konkretnego środowiska (permieter) na ochronę ukierunkowaną na dane.

W dobie ataków typu ransomware należy zadbać o integralność i dostępność sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analityki. Najwyżej klasy podmioty, chcąc zachować przewagę konkurencyjną, którą daje im ich innowacyjny potencjał, muszą zabezpieczyć swoją specjalistyczną wiedzę. W tym celu priorytetem w obszarze zarządzania danymi powinny stać się klasyfikacja i bezpieczeństwo.
 

Tożsamość cyfrowa

Zdaniem analityków Gartnera znacząco wzrosła liczba ataków na podmioty działające w najważniejszych sektorach infrastrukturalnych z poniżej 10 w roku 2013 do niemal 400 w roku 2020, czyli o 3 900%2.

Budownictwo mierzy się z wieloma trudnościami: kryzysem wywołanym pandemią, zieloną rewolucją, brakami w zaopatrzeniu itd. Aby poradzić sobie z tak wieloma wyzwaniami, branża powinna przekształcić swój cały łańcuch dostaw. Można tego dokonać dzięki integracji pionowej, która pokona bariery obecne w łańcuchu. Zastosowanie rozwiązań do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępem uprzywilejowanym zapewni kontrolę dostępu na platformach łączących dostawców i wykonawców.
 

Bezpieczne kopie zapasowe

Zastosowanie modelowania informacji o budynku (BIM) oraz koncepcji digital twins (cyfrowych bliźniaków) będzie wymagało szczególnej uwagi, aby zapewnić integralność i dostępność danych. Segmentacja sieci i monitorowanie dziennika zdarzeń pozwolą zminimalizować wpływ cyberataku na przedsiębiorstwo. W razie potrzeby bezpieczne środowiska zapasowe, zarówno lokalne jak i w chmurze, umożliwią odzyskanie danych, gwarantując nieprzerwaną produkcję oraz szybkość działania.
 

Bezpieczeństwo systemów cyberfizycznych

Firmy, które zainwestowały w rozszerzenie portfela działalności, oferując koncesje, rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami wodnymi i odpadami, systemów energetycznych i elektrowni, utrzymania aktywów i zarządzania nimi, bardzo często decydują się na zastosowanie systemów cyberfizycznych.

Jednak tego rodzaju zmiany zwiększają ryzyko cyberataków. Obecnie zapewnienie „tradycyjnego” bezpieczeństwa IT nie jest łatwe, a bezpieczeństwo systemów cyberfizycznych jest jeszcze trudniejsze do zagwarantowania. Ataki na systemy cyberfizyczne w środowisku OT, które wcześniej polegały na zakłócaniu procesów, np. zamknięciu stacji uzdatniania wody, teraz zagrażają integralności środowiska przemysłowego. Potencjalne zagrożenia dodatkowo zwiększają się z uwagi na szybsze łącza 5G. Aby odpowiednio reagować na nowe zagrożenia dla systemów cyberfizycznych, przedsiębiorstwa powinny opracować holistyczną strategię bezpieczeństwa, w której zarządzanie środowiskiem OT, internetem rzeczy, przemysłowym internetem rzeczy i bezpieczeństwem IT stanowi jedno, skoordynowane działanie. W następnych pięciu latach spodziewamy się większej liczby cyberataków, a także brakiem dostępności specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa3.
 

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jako usługa

Wiele sektorów, w tym sektor budowlany, będą zabezpieczać swoją działalność, korzystając z usług zewnętrznych dostawców. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem dla swojej skuteczności wymaga zastosowania multidyscyplinarnych zasobów. W kwestii cyberbezpieczeństwa nie można dłużej liczyć na samowystarczalność. Firmy działające w branży budowlanej i budownictwa infrastrukturalnego powinny inwestować w modele hybrydowe, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom zabezpieczenia.

W roku 2022 w obszarze cyberbezpieczeństwa dominować będą cztery tematy:

 1. ocena ryzyka i analiza wpływu na biznes;
 2. narzędzia do oceny podatności na zagrożenia i techniki red teaming;
 3. budowanie świadomości zagrożeń i szkolenia;
 4. rozwiązania SIEM (Security Incident and Event Management).

Branża budowlana powinna wpisać cyberbezpieczeństwo do swojej strategii ładu korporacyjnego, aby budować zaufanie interesariuszy i inwestorów.

#1 Poprawa cyberbezpieczeństwa w branży budowlanej

Przypisy

 1. "What the 2021 construction demand means for 2022”, published 13 December 2021 , Accessed 20 December 2021

  Australian Industry and Skills Committee, “Construction, overview” last updated 18 January 2022 , Accessed 18 January 2022.

  James Leggate “Economist Projects 'Very Busy' 2022 for Construction Industry”, published 9 December 2021,  Accessed 20 December 2021.

 2. Analyst(s): Katell Thielemann, Wam Voster, Barika Pace, Ruggero Contu, Richard Hunter, Critical Infrastructure in Focus, published 17 November 2021, Accessed 20 December 2021.

 3. Dennis Scimeca “Prepare For More Cyberattacks in 2022” published 15 December 2021, Accessed 21 December 2021.

  Steve Morgan “Cybersecurity Jobs Report: 3.5 Million Openings In 2025”, published 9 November 2021  Accessed 21 December 2021, Accessed 28 July 2020.

Czy ta strona była pomocna?