koronawirus covid-19

Artykuł

Działania Deloitte Polska minimalizujące ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Warszawa, 30 marca 2020 r.

Podejmujemy liczne działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom i naszemu otoczeniu. W pełni stosujemy się do wytycznych opublikowanych przez WHO oraz do przepisów i wytycznych krajowych związanych z zagrożeniem COVID-19. Działania realizowane w Deloitte konsultujemy z niezależnymi ekspertami medycznymi, którzy pozytywnie ocenili kroki, jakie podjęliśmy do tej pory.

Wprowadzając te działania, chcemy zadbać o bezpieczeństwo nasze, naszych pracowników i ich rodzin oraz klientów. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące dodatkowych kroków, które moglibyśmy podjąć, prosimy o informację.

Działania Deloitte Polska minimalizujące ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (aktualizacja 30 marca 2020r.)

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?