Coraz silniejsi: zrównoważone łańcuchy dostaw o zwiększonej odporności

Artykuł

Coraz silniejsi: zrównoważone łańcuchy dostaw o zwiększonej odporności

Wnioski płynące z wyników badania TPRM Survey 2022

Opublikowaliśmy tegoroczną edycję raportu podsumowującego wnioski płynące z naszego globalnego badania dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich (TPRM, third-party risk management). Nasza analiza pokazuje, że mimo rosnącej świadomości i zainteresowania tematem strategii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG, Environmental, Social and Governance), większość przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich systemów umożliwiających obiektywną ocenę i hierarchizację różnych rodzajów ryzyka w obszarze ESG.

W naszym badaniu uczestniczyła rekordowa liczba respondentów - 1309 osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze z 38 krajów. To dowód rosnącego zainteresowania skutecznością zarządzania ryzykiem stron trzecich wśród kadry kierowniczej firm i członków zarządów firm.

Raport: Emerging stronger

The rise of sustainable and resilient supply chains

Global third-party risk management survey 2022

Pobierz PDF

Najważniejsze wnioski:

  • Podejście do kwestii związanych z ESG ciągle ewoluuje w rozszerzonym przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność biznesu i cele społeczne są najważniejszymi elementami zintegrowanej strategii działania, czego dowodzi znaczące zwiększenie poziomu świadomości i zainteresowania problematyką ESG w rozszerzonym przedsiębiorstwie. Jednak mimo wzrostu świadomości zagrożeń i zainteresowania kwestiami ESG, wiele przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich mechanizmów umożliwiających ocenę i hierarchizację różnych rodzajów ryzyka z obszaru ESG w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa. Co więcej, przedsiębiorstwa nie uznają dostępnych danych wewnętrznych i zewnętrznych za wystarczająco rzetelne.

Webinar TPRM Survey 2022

Posłuchaj szczegółowych wniosków płynących z badania omawianych przez naszych ekspertów z Deloitte UK

Zarejestruj się

  • Trzeba wzmocnić odporność łańcuchów dostaw. Przedsiębiorstwa są świadome konieczności wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do stron trzecich oraz niższych poziomów działania ekosystemu podmiotów zewnętrznych (tj. wychodzących poza bezpośrednie relacje umowne). Najnowsze zdarzenia - takie jak pandemia czy inwazja na Ukrainę - są ilustracją skutków niewywiązywania się stron trzecich z zawartych umów oraz tempa wzrostu ryzyka. Zwiększenie nacisku na odporność zwraca z kolei uwagę na istotność relacji z podstawowymi dostawcami usług w chmurze, a także na konieczność zwiększania zdolności rozwiązywania coraz to nowych problemów, takich jak sankcje gospodarcze, kontrola eksportu czy koncentracja geograficzna.

  • Zintegrowany system zarządzania stronami trzecimi umożliwia zwiększenie efektywności działania. Większość respondentów dąży do wdrożenia bardziej zintegrowanych, kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem stron trzecich, umożliwiających efektywne czerpanie korzyści z synergii występujących w poszczególnych procesach. Integracja procesów zawierania umów/obsługi prawnej z systemem zarządzania ryzykiem stron trzecich zyskała rangę pierwszego i najważniejszego etapu tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa stopniowo usprawniają stosowane przez siebie metody zarządzania stronami trzecimi pod względem efektywności, kosztów i sprawności podejmowania decyzji. Dążą do pozbycia się uciążliwych „silosów” i wdrożenia kompleksowych, zintegrowanych systemów. Poprawa koordynacji procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu obsługi prawnej i kontraktacji stanowi najważniejszy etap tego przedsięwzięcia, prowadzącego do pełnej integracji zarządzania stronami trzecimi.

  • Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania z dziedziny usług zarządzanych. Rozwiązania z dziedziny usług zarządzanych przechodzą cykl szybkich przemian - stają się bardziej kompleksowe, dopasowane, a oferta opiera się na wynikach pogłębionych analiz. Rośnie zastosowanie nowoczesnych technologii, uzupełnione wsparciem specjalistycznych kadr. Współpraca ze specjalistami z zewnątrz często przyczynia się do opracowania skutecznych modeli operacyjnych i efektywnej realizacji bieżących działań w obszarze zarządzania ryzykiem stron trzecich. Przedsiębiorstwa miewają jednak problemy spowodowane koniecznością wypracowania równowagi między skalą ponoszonych kosztów a tempem działania i zwinnością niezbędną do prawidłowego reagowania na zachodzące na rynku przełomy.

  • Trendy obserwowane po pandemii napędzają proces transformacji. Transformację pobudza wzrost zainteresowania kierownictwa i wartości inwestycji w systemy zarządzania ryzykiem stron trzecich. Chodzi przede wszystkim o bardziej przemyślaną segmentację stron trzecich, zintegrowane rozwiązania technologiczne poprawiające wydajność i zmniejszające koszty, a także zrozumieniem swoich krytycznych zależności od podwykonawców w całym ekosystemie stron trzecich.

Z ogólnej samooceny stopnia dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem stron trzecich wynika jednak, że respondenci nadal mają problem z nowymi domenami ryzyka (między innymi ze zmianami geopolitycznymi i kwestiami klimatycznymi) oraz z metodologią zapewnienia jakości, uwzględniającą wielopoziomowe relacje z podwykonawcami. Cyberbezpieczeństwo czy poufność danych nadal zachowują priorytetowy charakter jako domeny ryzyka.

Nasze badanie ilustruje reakcje przedsiębiorstw na wzrost oczekiwań dotyczących kluczowych obszarów TPRM, nie tylko w odniesieniu do zwiększenia inwestycji w technologie cyfrowe, ale również poprawy koordynacji i integracji działania poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za zaopatrzenie, kontraktowanie, obsługę finansową i zarządzanie ryzykiem.

Wszystkie te działania mają duże znaczenie w procesie analizy i rozwiązywania coraz szerszych problemów z dziedziny zarządzania ryzykiem stron trzecich przy jednoczesnym zwiększaniu widoczności podejmowanych działań, co umożliwia szybkie podejmowanie świadomych, wyważonych decyzji.

Więcej na temat najnowszych trendów w obszarze zarządzania ryzykiem stron trzecich można dowiedzieć się z lektury naszego raportu. Mamy nadzieję, że analizy zawarte w prezentowanym materiale ułatwią Czytelnikom zrozumienie najważniejszych trendów i motywów istotnych zarówno dla wszystkich, jak i dla niektórych sektorów w procesie budowania systemu skutecznego zarządzania ryzykiem stron trzecich. Osoby zainteresowane pogłębioną analizą wyników ankiety w kontekście przyszłych możliwości swojej firmy zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Raport

Emerging stronger

The rise of sustainable and resilient supply chains

Global third-party risk management survey 2022

Pobierz raport

W najbliższych tygodniach opublikujemy dla Państwa cykl artykułów pod tytułem „Coraz silniejsi: zrównoważone łańcuchy dostaw o zwiększonej odporności”, który będzie zawierał szczegółowe omówienie wniosków znajdujących się w tegorocznej edycji raportu.

Czy ta strona była pomocna?