Wskaźnik Deloitte Social Investment Leveraging Index

Artykuł

Deloitte Social Investment Leveraging Index

Wpływ inwestycji społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Listopad 2018

Wskaźnik Deloitte Social Investment Leveraging Index (DSILI) opracowany przez firmę Deloitte we współpracy z EVPA i GSEN identyfikuje potencjał zwrotu inwestycji społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także apeluje o wsparcie organizacji tworzących obecny ekosystem inwestycji społecznych.

Wskaźnik obejmuje trzy elementy: ekosystem inwestycji społecznych (w tym jakość pomocy świadczonej przez NGO czy pomoc państwa), potrzeby społeczne, a także socjalne oraz ekonomiczne zaplecze (w tym wzrost PKB czy poziom bezrobocia). Ich waga wpływająca na ostateczny poziom wskaźnika, wynosi odpowiednio 60, 30 i 10 proc.

Wyniki przedstawiono dla czterech grup państw: Bałkany, Kraje Bałtyckie, Europa Południowo-Wschodnia, i Grupa Wyszehradzka. Dla każdej z poszczególnych grup zidentyfikowane zostały największe możliwości do rozwoju, kluczowe potrzeby społeczne, jak i bariery, które muszą zostać zaadresowane w dalszym wspieraniu inwestycji społecznych. Raport zawiera także konkretne kroki, jakie można podjąć, aby aktywnie inwestować w regionie. 

Raport: Social Investment Leveraging Index

Materiał dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Obejrzyj wideo:

Partnerzy:

Czy ta strona była pomocna?