cyber regulacje banki cyberbezpieczeństwo cyberataki

Analizy

Cyberryzyko dla sektora finansowego

Raport, czerwiec 2018 r.

Priorytetem dla organów regulacyjnych staje się budowanie odporności na ryzyko związane z technologiami cyfrowymi w bankach.

Nowy raport przygotowany przez Centrum Strategii Regulacyjnej Deloitte EMEA wyjaśnia, dlaczego banki w Europie powinny spodziewać się zaostrzenia kontroli sprawdzających, czy zapobiegają zagrożeniom cyberprzestępczości, a także wzmożonym naciskom na terminowe rozwiązywanie przez nich wszelkich kwestii regulacyjnych.

Banki powinny spodziewać się rosnącej kontroli ze strony organów regulacyjnych nad tym, w jaki sposób radzą sobie z cyberryzykiem, jednocześnie prezentując swoją gotowość w kwestii podejścia do identyfikacji poziomu ryzyka.

Niezwykle ważnym jest, aby Dyrektorzy ds. ryzyka i IT, a także członkowie zarządów szybko zrozumieli, jak ewoluuje system regulacyjny oraz czego mogą oczekiwać od swoich zwierzchników. Raport analizuje zmiany w zakresie tych oczekiwań, a także wskazuje działania, które mogą podjąć banki, aby zyskać przewagę i możliwie najdokładniej uwzględnić nowe oczekiwania organów regulacyjnych w swoich programach na rzecz ochrony przed cyberprzestępczością.

Centrum Strategii Regulacyjnej, EMEA

Centrum Strategii Regulacyjnej Deloitte to ważne źródło istotnych informacji i wyników analiz, które pomaga instytucjom finansowym funkcjonować w złożonym i otoczeniu regulacyjnym.

Dzięki oddziałom zlokalizowanym w obu Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku oraz EMEA, Centrum łączy w sobie siłę regionalnej i międzynarodowej sieci specjalistów Deloitte z doświadczeniem sektorowym z zakresu ryzyka i wymogów regulacyjnych (w gronie naszych ekspertów mamy wielu byłych regulatorów, specjalistów branżowych i doradców biznesowych) z bogatym zrozumieniem tego jak przepisy i regulacje wpływają na modele biznesowe oraz strategię. 

Czy ta strona była pomocna?