Accounting and Internal Controls | Risk

Rozwiązania

Accounting and Internal Controls

Razem - czyli lepiej i sprawniej

Jak usprawnić i unowocześnić zarządzanie ryzykiem w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej

Wszystko zmienia się tak szybko, że tradycyjne struktury często chwieją się w posadach. Pomagamy klientom w porę wypracować innowacyjne rozwiązania w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej, zbudować zaufanie i odkryć nieznane dotąd możliwości, jakie daje technologia cyfrowa. Dzięki nim firma będzie działać sprawnie i odpowiedzialnie, gotowa na przyszłe wyzwania i nowe możliwości.

 

Jak możemy pomóc?

Oferujemy bieżące wsparcie przy rozwiązywaniu problemów i eliminacji ryzyka w obszarze zarządzania ryzykiem, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, skarbu, i zapewnienia jakości, w tym audytu wewnętrznego, a także w procesie usprawniania systemów kontroli wewnętrznej. Świadczymy usługi w dziedzinie zarządzania ryzykiem, obejmujące bieżące wsparcie i planowanie skutecznych działań na przyszłość. Nasi specjaliści stosują sprawdzone holistyczne podejści, ściśle współpracując z klientami i pomagając w realizacji zdań z zakresu zgodności i zapewnienia jakości, udzielając porad w kwestiach szczególnej wagi i prezentując twórcze, innowacyjne podejście, dzięki czemu klienci mogą skutecznie ograniczyć ryzyko, a jednocześnie racjonalnie wykorzystywać nowe możliwości.

Przygotowanie do zarządzania ryzykiem - to kwestia bezsprzecznie ważna, ale gotowość do stawienia czoła problemom nowej generacji - to zupełnie inna sprawa. Dlatego służymy radą i pomocą, zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i technologii. Nie ma znaczenia, czy chodzi o obszar skarbu ryzyko finansowe, ryzyko cyfrowe i procesy transformacji, rosnącą złożoność systemu, czy o transformację procesów i zmianę potrzeb w dziedzinie zapewnienia jakości. Pomożemy zidentyfikować wyzwania, wykryć przyczyny zjawisk powodujących największe problemy i wypracować trwałe, skuteczne rozwiązania.

Technologia cyfrowa jest naszym podstawowym narzędziem. Dysponujemy specjalistyczną kadrą, na życzenie wspomagającą klientów w procesach budowania przewagi konkurencyjnej i redukcji ryzyka, opracowywania procedur zapewnienia jakości i kontroli wewnętrznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu nasi klienci budują zaufanie, odporność i trwałe podstawy udanej, rentownej działalności.
 

Nasze usługi


IT and Specialized Assurance

Controllership, Accounting and Reporting

Internal Audit

Treasury

Digital Controls