Digital Controls

Rozwiązania

Digital Controls

Wiele firm analizuje możliwości wprowadzenia i wykorzystania technologii cyfrowej w działalności gospodarczej. Proces ten oddziałuje na nie dwupoziomowo: Po pierwsze, wykorzystanie nowych technologii cyfrowych naraża je na nowe rodzaje ryzyka, dotyczącego modeli i sposobu prowadzenia działalności. Po drugie, nowe technologie cyfrowe udostępniają nowe sposoby zapobiegania ryzyku, zarządzania nim, wykrywania i korygowania zakresu ekspozycji związanej z prowadzoną działalnością. Nasi specjaliści pomagają klientom rozwiązać te problemy, oferując praktyczne porady, zasoby cyfrowe czy możliwość wykorzystania odpowiednich narzędzi technologicznych.

Oferujemy:

Świadomość nowych możliwości, jakie oferują nowe technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, robotyka, chmura, Internet Rzeczy i analityka Big Data w obszarze zarządzania, wykrywania i kontroli ryzyka rośnie, zwłaszcza, że narzędzia te znacząco zwiększają skuteczność i sprawność działania. W wielu przypadkach technologie cyfrowe umożliwiają zastosowanie technik kontroli, których w przeszłości nie dało się wykorzystać. Oferowany przez nas system kontroli wewnętrznej obejmuje ogólne wytyczne dotyczące sposobu wdrażania nowych technologii cyfrowych dla potrzeb unowocześnienia tradycyjnych linii obrony. Pomagamy klientom stosować technologie cyfrowe, które radykalnie zmieniają metody sprawowania nadzoru, zarządzania personelem i procesami w ramach systemu kontroli wewnętrznej.

Przejście na technologie cyfrowe, czy to w formie transformacji modelu działalności, czy też digitalizacji operacyjnej, wiąże się z nowymi rodzajami ryzyka lub modyfikacją tych rodzajów ryzyka, z którymi firma musi sobie radzić obecnie. Nasz system analizy ryzyka cyfrowego ułatwia klientom wykrywanie i eliminację potencjalnych słabych punktów, które pojawiają się wraz z wprowadzeniem nowoczesnych technologii. Odciążamy klientów w toku wdrażania projektów transformacji cyfrowej, przejmując obowiązki związane z zabezpieczeniem przed nowymi rodzajami ryzyka, dzięki czemu klienci mogą poświęcić więcej czasu na realizację zadań o charakterze strategicznym bez obaw o bezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zyskują na popularności jako narzędzia ułatwiające i usprawniające procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.  Szczególne znaczenie ma zatem dbałość o to, by analizy i decyzje wynikające z wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji były rzetelne, zgodne z zasadami etyki, bezpieczne i przejrzyste, zwłaszcza jeżeli mają wpływ na bezpieczeństwo i inne istotne aspekty życia ludzkiego.  Dysponujemy sprawdzonym systemem wykorzystania sztucznej inteligencji, który nasi specjaliści wykorzystują do badania modeli opracowanych przez klientów i sprawdzania, czy algorytmy stanowiące ich podstawę działają jak należy.

Agorytmy sztucznej inteligencji wykorzystuje się przy opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań permanentnych problemów z dziedziny ryzyka, na przykład w formie systemów wczesnego ostrzegania przy użyciu analityki Big Data, modeli umożliwiających ocenę zdolności kredytowej osób zamieszkałych w krajach rozwijających się, gdzie dostęp do systemów bankowych jest ograniczony, systemów ochrony przed cyberprzestępcami lub modelowania ryzyka klimatycznego, co przyczynia się do podniesienia jakości życia ludzi na całym świecie.  Nasi specjaliści opracowali wiele sposobów wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji i stosują je we współpracy z klientami do rozwiązywania problemów, z którymi na co dzień zmagają się organizacje na całym świecie.

Kontakt:

Rafał Żukowski

Rafał Żukowski

Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem

Rafał posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie audytu i doradztwa w zarządzaniu ryzykiem w obszarze IT. Doskonale zna procesy i popularne rozwiązania wykorzystywane w środowiskach IT oraz powiązane z... Więcej