CFO, cloud, przetwarzanie w chmurze

Artykuł

Przetwarzanie w chmurze: Odpowiedzi na trudne pytania

CFO Insights

Grudzień 2018 r.

Firmy badają różne możliwe skutki i zastosowania biznesowe przetwarzania w chmurze, a dyrektorzy finansowi natrafiają na coraz więcej trudnych pytań związanych z rachunkowością i opłatami oraz liczne obawy analityków. W tym wydaniu CFO Insights omówimy, jak dyrektorzy finansowi mogą odpowiedzieć na te pytania, nadawać kierunek rozmowom i wdrażać zarządzania skutkami migracji do chmury.

Wstęp

W wielu firmach debata na temat przetwarzania w chmurze dobiegła końca. Nie pytają już, czy powinni przenieść przetwarzanie danych do chmury - tylko, kiedy i jak to zrobić. Mimo różnych decyzji na temat zakresu i momentu wdrożenia, wiele firm dostrzega obecnie wyjątkowe zalety przetwarzania w chmurze i wdraża nowe rozwiązania, aby stały się integralna częścią ich infrastruktury IT i platform biznesowych.

Przed dyrektorami finansowymi również otwierają się nowe możliwości ukryte w chmurze: Przeprowadzone w trzecim kwartale 2016 roku badanie CFO Signals™ dowiodło, że technologia przetwarzania chmurze jest znacznie popularniejsza od innych technologii cyfrowych. 80% badanych przyznało, że korzystają z jakiejś formy przetwarzania w chmurze. Z ankiety przeprowadzonej w trzecim kwartale kolejnego roku wynika, że dyrektorzy finansowi chętnie korzystali z usług przetwarzania w chmurze i wrażali nowe technologie.2

CFO Insights - Cloud Computing - Resolving some sticky questions

Nowoczesny model budowania rozwiązań IT w chmurze pomija zupełnie warstwę infrastruktury. Pozwala to organizacjom skupić się na kreowaniu wartości dla biznesu poprzez technologię, a nie na technologii jako takiej. (…) Droga nowoczesna, korzystająca ze zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz podejścia tzw. cloud native pozwala na uruchomienie prototypowego rozwiązania w krótkim czasie, a jedyny rzeczywiście ponoszony koszt to czas pracy zespołu.

Jakub Garszyński Lider usług Cloud, Deloitte

Pięć ważnych pytań

Kiedy przetwarzanie w chmurze przechodzi w fazę dojrzałości nadszedł doskonały moment, by dyrektorzy finansowi zajęli się rachunkowymi, finansowymi i inwestycyjnymi aspektami tej technologii.

Oto pięć kluczowych pytań, które warto zadać:

1. Jaka jest struktura opłat?

Niekiedy trudno jest odpowiednio ująć opłaty za usługi przetwarzania w chmurze. Jeżeli opłata dotyczy danego okresu, zazwyczaj ujmuje się koszty w tym okresie. Ale sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli istnieją dowody, że spółka nie odniosła w tym okresie korzyści. Kolejną kwestią są opcje płatności oferowane przez dostawców usług w chmurze (CSP), takie jak zniżka za płatność z góry. Może to skomplikować proces ustalania momentu poniesienia kosztu, w tym także momentu ujęcia powiązanego składnika aktywów lub zobowiązania. Wniosek? Aby odpowiednio ująć koszty związane z usługami w chmurze zgodnie z zasadą memoriałową należy niekiedy zastosować profesjonalny osąd.

2. Czy korzystamy z aplikacji innych firm?

Wiele organizacji korzysta z chmury, aby uzyskać dodatkową moc obliczeniową do obsługi własnych algorytmów lub aplikacji. Jednak powszechne jest również wdrażanie aplikacji w chmurze oferowanych przez firmy zewnętrzne. Chmura może być prywatna (tj. zabezpieczona zaporą sieciową firmy) lub publiczna (co oznacza, że aplikacja znajduje się na serwerach dostawcy usług w chmurze, a dostęp do niej uzyskuje się za pośrednictwem publicznego Internetu). Tak czy inaczej, należy ujmować każdą zakupioną aplikację i amortyzować ją przez oczekiwany okres użytkowania.

3. Czy firma ponosi dodatkowe koszty?

Przetwarzanie w chmurze często wiąże się z kosztami konsultacji i innych prac. Odpowiednie wskazówki dotyczące ujmowania takich kosztów zależą od rodzaju wdrożonego rozwiązania przetwarzania w chmurze. Nie należy również zapominać o skutkach podatkowych takich rozwiązań. Często wynikają one z różnic czasowych między ujęciem księgowym a podatkowym, na skutek przejścia z modelu nakładów inwestycyjnych (CAPEX) do modelu kosztów operacyjnych (OPEX). Inne aspekty związane z potencjalnymi skutkami podatkowymi to ceny transferowe i przyznane ulgi energetyczne.

4. Jakie są strategiczne korzyści z przetwarzania w chmurze?

Firmy często koncentrują się na możliwości ograniczenia kosztów. Warto jednak zastanowić się nad strategicznymi korzyściami związanymi z inwestycjami w chmurę, takimi rozwój nowych obszarów działalności, zwiększenie udziału w rynku lub poprawa satysfakcji klienta i przeanalizować takie możliwości. Na przykład jeden z dużych producentów przeniósł obsługę po-sprzedażową do chmury, co pozwoliło na zastosowanie bardziej zaawansowanych technologii i poprawiło dostępność usług. Dzięki temu jakość obsługi klienta znacznie wzrosła, ponieważ firma mogła aktywnie komunikować się z klientami na temat ich urządzeń i prowadzić prace konserwacyjne zanim wystąpiły problemy.

5. Jak należy przedstawiać argumenty inwestorom?

Ponieważ zastosowanie chmury może oznaczać wzrost kosztów zmiennych, niektórzy dyrektorzy finansowi obawiają się reakcji analityków i inwestorów. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat firma Deloitte przeanalizowała opinie, komentarze i dyskusje analityków wybranych spółek giełdowych, które zainwestowały w chmurę. W grupie tej nie odnotowano znacznych obaw dotyczących wzrostu kosztów operacyjnych w związku z zastosowaniem chmury. Analitycy wykazali natomiast zainteresowanie konkretnymi możliwościami uzyskania dodatkowego przychodu w wyniku zastosowania przetwarzania w chmurze, podkreślając kluczową rolę, jaką dyrektorzy finansowi mogą odgrywać w dostarczaniu przekonujących argumentów w dyskusjach z inwestorami.

Oczywiście wykorzystanie chmury obliczeniowej niesie za sobą wiele wymiernych korzyści, w tym możliwość ograniczenia kosztów. Jednocześnie, ważąc korzyści i koszty, należy wziąć pod uwagę również inne czynniki. Wdrożenie może wpłynąć na wartość EBITDA i wiele innych kluczowych wskaźników efektywności, co może również istotnie zmienić wyniki firmy. Przetwarzanie w chmurze otwiera również możliwości rozwijania nowych modeli biznesowych i operacyjnych, pozyskiwania nowych źródeł przychodów i lepszego wykorzystania dotychczasowej działalności.

Dyrektorzy finansowi powinni więc stać się kluczowymi osobami w dyskusjach na temat chmury. Szefowie działu finansów mają możliwość uzyskania wsparcia od odpowiednich osób, zarówno w organizacji, jak i poza nią, przedstawiając przewidywane skutki finansowe wdrożenia rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej oraz metod poprawy efektywności i skrócenia czasu realizacji usług. Biorąc pod uwagę fakt, że chmura prawdopodobnie stanie się standardem technologicznym, nadszedł czas, by dyrektor finansowy wsparł wdrożenie chmury w firmie, jednocześnie pomagając określić i osiągnąć związane z nią korzyści.

Przypisy
1 North American CFO Signals, Q3 2016, CFO Program, Deloitte LLP.
2 North American CFO Signals, Q3 2017, CFO Program, Deloitte LLP.

 

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?