Raport: European CFO Survey Autumn 2020

Artykuł

Raport: European CFO Survey Autumn 2020

Najważniejsze wnioski z badania

Listopad 2020 r.

Dwunasta edycja badania opinii Dyrektorów Finansowych „European CFO Survey 2020”, koncentruje się na wpływie pandemii na prognozy przychodów i plany zatrudnienia oraz obszarach inwestycji, które priorytetowo traktują przedsiębiorstwa w całej Europie.

Odpowiedzi na pytania udzieliło 1.578 dyrektorów finansowych firm z różnych branż z krajów takich jak: Austria, Dania, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. Badanie “European CFO Survey Autumn 2020” zostało przeprowadzone między 22 sierpnia a 5 października 2020 r.

Zobacz interaktywny dashboard z wynikami:

European CFO Survey Autumn 2020

Pobierz raport

Kluczowe wnioski:

1. Aktywność gospodarcza w Europie gwałtownie wzrosła w okresie letnim po wdrożeniu środków nadzwyczajnych, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wśród dyrektorów finansowych, po wcześniejszym rekordowym spadku, nastąpił wzrost optymizmu:

  • Połowa badanych - czyli pięć razy więcej niż w marcu - twierdzi, że bardziej optymistycznie niż trzy miesiące wcześniej ocenia perspektywy finansowe swojej firmy.
  • Mimo wzrostu prognozowanych przychodów, odzwierciedlającego ogólną poprawę nastrojów w Europie, większość firm nie wróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii.

2. Skutki kryzysu są dotkliwe. Powrót do stanu wyjściowego zajmie dużo czasu.

  • Rysuje się wyraźny podział w zależności od branży: respondenci z sektora transportu i logistyki oraz wyrobów i usług przemysłowych przejawiają wyższy poziom optymizmu niż trzy miesiące temu, natomiast w branży turystycznej niemal połowa dyrektorów finansowych wykazuje znaczący spadek optymizmu.
  • Wprawdzie 23 proc. firm działa na poziomie wyższym lub równym temu sprzed pandemii, lecz 44 proc. spodziewa się powrotu do tego poziomu najwcześniej za rok.
  • Mimo poprawy nastrojów kierownictwo firm nadal ma obawy, dotyczące tempa powrotu do stanu sprzed kryzysu. Jedną z trzech najważniejszych obaw, wyrażanych przez respondentów z dwóch trzecich krajów, objętych badaniem, jest spadek popytu.
  • Liczba respondentów, którzy przewidują dalszy spadek zatrudnienia, zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z poziomem z marca br. Druga fala zachorowań, wymuszająca wprowadzenie nowych restrykcji na poziomie lokalnym, może doprowadzić do dalszych zwolnień i spadku popytu na rynkach krajowych.

3. W całym regionie inwestycje zeszły na dalszy plan. Niemal 40 proc. respondentów planuje ich zmniejszenie w okresie najbliższych 12 miesięcy. Zaledwie 13 proc. chce inwestować w środki trwałe, takie jak infrastruktura, maszyny i urządzenia.

  • Pandemia spowodowała jednak przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej. Przedsiębiorstwa europejskie starają się doprowadzić do końca proces transformacji cyfrowej, a 60 proc. dyrektorów finansowych planuje zwiększenie inwestycji w automatyzację, oprogramowanie, dane i sieci informatyczne.
  • „Digitalizacja” jest jednym z trzech kluczowych priorytetów strategicznych niemal w połowie krajów objętych badaniem.

Raport: European CFO Survey Autumn 2020

Raport: European CFO Survey Autumn 2020

Najważniejsze wnioski z badania

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?